Certified Expert in Machinery Safety

Zet de machinerichtlijn om in de praktijk
Eerst volgende opleiding: 10 sessies vanaf dinsdag 20 april 2021
Deurle
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Heeft u vaak specifieke vragen of problematieken die binnen het kader van een traditionele opleiding 'machinerichtlijn' onvoldoende diepgaand kunnen behandeld worden? 

Wordt u geconfronteerd met ontwerp, installatie en onderhoud van machines en verdwaalt u in het kluwen van regelgevingen en normeringen bovenop het pure technische luik?

De machinerichtlijn, de richtlijn arbeidsmiddelen, de laagspanningsrichtlijn, de E.M.C.-richtlijn, de ATEX-richtlijn, de richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm, de richtlijn drukapparatuur… zijn stuk voor stuk richtlijnen die een impact kunnen hebben op de veiligheid alsook de veiligheidseisen van een machine of installatie.

In deze cursus wordt ook de problematiek van de functionele veiligheid niet vergeten. De begrippen Performance Level (P.L.) en Safety Integrity Level (S.I.L.) worden er van naaldje tot draadje uitgelegd. 

Waarom deze opleiding?

Deskundigheid met betrekking tot ontwerp en onderhoud van machines en installaties vereist een diepgaande kennis van tal van regelgevingen en normeringen bovenop het pure technische luik.

De machinerichtlijn, de richtlijn arbeidsmiddelen, de laagspanningsrichtlijn, de E.M.C.-richtlijn, de ATEX-richtlijn, de richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm, de richtlijn drukapparatuur… zijn stuk voor stuk richtlijnen die een impact kunnen hebben op de veiligheid alsook de veiligheidseisen van een machine of installatie.

Kies een parcours op maat uit deze modulaire opleiding op basis van uw behoeften of volg het volledige traject om de titel van Certified Expert in Machinery Safety te behalen.

Amelior verzamelde toonaangevende docenten die uitgebreide expertise hebben in hun vakgebied.

De modules komen in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte bijscholing van de preventieadviseur.

Voor wie

Verantwoordelijken en medewerkers van:

 • Engineering
 • R&D 
 • Maintenance
 • Service
 • Preventiediensten
machinery safety

Inhoud

Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kunt volgen. 

In onze langlopende opleiding krijgt CEMS een objectieve duiding van de wetgeving opgenomen in de diverse Europese economische richtlijnen. 

Gelet het karakter van onze organisatie krijgt u op een neutrale wijze de informatie waarmee u in de praktijk deze economische richtlijnen voor uw producten kan invullen. In onze opleidingen worden geen veiligheidscomponenten gepromoot noch afgekeurd. De rekenprogramma's die in de opleiding rond functionele veiligheid ter beschikking worden gesteld zijn onpartijdig en niet gebonden aan één van andere merknaam.

Module 1: Machinerichtlijn en aanverwante basisnormalisatie

Docent: Ing Franky De Witte - Senior Consultant Amelior

 1. De machinerichtlijn 2006/42/EG. Leer zelf CE-markeringen aanbrengen.
 2. Documentendoorstroming binnen het kader van de nieuwe machinerichtlijn. Technisch constructiedossier voor voltooide en niet voltooide machines. Stel zelf het technisch constructiedossier samen.
 3. De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de machinerichtlijn 2006/42 / EG. In dit deel wordt de cursist opgeleid in het aftoetsen van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen wat ook van belang is in het kader van de zelfcertificatie
 4. Beveiligingssystemen al dan niet met blokkeringssystemen en vergrendeling.
 5. De link met de norm ISO 14119.
 6. Pictogrammen en V&G-signalisatie inclusief de norm ISO 7010.
 7. Risicobeoordeling volgens de nieuwe norm ISO12100: 2010. De technieken uit de norm worden tijdens de opleiding ingeoefend aan de hand van verschillende voorbeelden. 
 8. Interessante geharmoniseerde basisnormen binnen het kader van de machinerichtlijn 2006/42 / EG.
 9. De norm ISO11161 m.b.t. de veiligheid van complexe samengebouwde machines en in het bijzonder het aanpakken van de risicobeoordeling van geïntegreerde productiesystemen.
Preventie

Module 2: De Laagspanningsrichtlijn

 

 1. Definitie
 2. Historiek
 3. De nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35 / EU
 4. Laagspanning versus EMC
 5. Geharmoniseerde normen binnen het kader van de laagspanningsrichtlijn met oa de EN60204-1
cems

Module 3: EMC

Docent: Professor Dr.Ing. Jos Knockaert - opleidingscoördinator Elektromechanica & Elektrotechniek Ugent

 1. Definitie
 2. Historiek
 3. De nieuwe EMC richtlijn 2014/30 / EU
 4. De geharmoniseerde normen binnen het kader van de EMC richtlijn
cems

Module 4: ATEX

Docent: Ake Harmanny - Senior Scientist Consultant  ISMA

 1. Definitie
 2. De nieuwe ATEX 114-richtlijn (voorheen ATEX 95) van m.a.w. de nieuwe economische ATEX richtlijn 2014/34 / EU
 3. De sociale ATEX 153-richtlijn (voorheen ATEX 137) met betrekking tot het explosieveiligheidsdocument
 4. De geharmoniseerde normen binnen het kader van de ATEX-richtlijn
cems

Module 5: Drukapparatuur

Docent: Ing. Didier Naessens, Deputy Head Quality Audit, Training and Safety Department, Apragaz

 1. Definitie
 2. Historiek
 3. De richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU
 4. De geharmoniseerde normen binnen het kader van de drukapparatuurrichtlijn
cems

Module 6: Normen voor functionele veiligheid

Docent: Ing. Jo Boullart, Senior Consultant van Process Automation Solutions

Binnen het kader van machineveiligheid zijn er diverse oorzaken van gevaren. Voor al deze gevaren moeten er door de ontwerper of door de gebruiker veiligheidsvoorzieningen gedefinieerd of genomen worden volgens de hiërarchie van de preventiemaatregelen.

Wanneer een veiligheidsvoorziening gebaseerd is op een elektrisch, elektronisch en programmeerbaar elektronisch systeem (E/E/PE-systeem) wordt er vaak gesproken over 'functionele veiligheid'. Hiermee wil men duiden dat de veiligheid afhangt van het correct functioneren van deze systemen.

In de cursus CEMS worden de belangrijkste normen voor de machinebouw zowel theoretisch als praktisch benaderd.

 • EN IEC 62061: veiligheid van machines-functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen

 • EN ISO 13849-1: veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

 • Hoofdstuk 8 uit de norm EN 11161

 • Link met de norm ISO 14119

cems

Module 7: Schrijven van gebruikershandleidingen

Docent: Ing. Stefaan Veys

In deze opleiding leert u zowel de theoretische als de wettelijke achtergrond van gebruikershandleidingen. Daarnaast krijgt u diverse oefeningen voorgeschoteld om de kennis in de praktijk om te zetten (van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding).


Als uitgangspunt voor deze opleiding wordt de Nederlandse norm NEN5509 gebruikt. In de opleiding wordt ook ingegaan op de norm ISO 20607.

cems

Docenten

Franky De Witte
Franky De Witte

Franky is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen ...).

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 3200 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 3000 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 2800 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Prijs per module

 • module 1 : Machinerichtlijn - 1595 euro niet-leden // 1395 euro leden // 1195 euro non-profit leden
 • module 2 : Laagspanningsrichtlijnen - 645 euro niet-leden // 550 euro leden // 485 euro non-profit leden
 • module 3 : EMC - 435 euro niet-leden // 370 euro leden // 325 non-profit leden
 • module 4 : ATEX - 750 euro niet leden // 640 euro leden // 560 euro non-profit leden
 • module 5 : Drukapparatuur - 435 euro niet-leden // 370 euro leden // 325 euro non-profit leden
 • module 6 : Normen functionele veiligheid - 1080 euro niet-leden // 920 euro leden // 810 euro non-profit leden
 • module 7 : Gebruikershandleiding schrijven - 750 euro niet-leden // 640 euro leden // 560 euro non-profit leden

Waar & wanneer

Wanneer: 10 sessies vanaf dinsdag 20 april 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 20 april 2021 - 09:00 - 12:30
 • dinsdag 27 april 2021 - 09:00 - 17:30
 • dinsdag 04 mei 2021 - 09:00 - 17:30
 • dinsdag 11 mei 2021 - 09:00 - 17:30
 • dinsdag 18 mei 2021 - 09:00 - 12:30
 • dinsdag 25 mei 2021 - 09:00 - 17:30
 • dinsdag 01 juni 2021 - 09:00 - 12:30
 • donderdag 10 juni 2021 - 09:00 - 17:30
 • dinsdag 15 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 25 oktober 2021 - 09:00 - 17:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.