CLP vervolgopleiding : indeling van mengsels

Indeling van mengsels volgens de CLP mengselcriteria
Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf dinsdag 23 februari 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Het wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

Sinds 1 juni 2015 moeten alle mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt worden volgens CLP. 

Waarom deze opleiding?

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie: nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…
Met name voor mengsels zijn er veel regels om een juiste indeling te maken volgens de CLP-mengselcriteria. Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP-conforme manier te doen.

Praktische hands-on oefeningen aan de hand van de SDS´en om de regels van indeling mengsels onmiddellijk te leren toepassen

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Deze workshop richt zich naar:

 • preventieadviseurs
 • EHS-managers
 • medewerkers die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en meer inzicht willen in hoe mengsels ingedeeld worden volgens CLP

Voorkennis van de CLP-wetgeving is hier wel vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Basisopleiding CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van de opleiding voor gevorderden.

CLP

Inhoud

CLP gevorderde prog 12

Na de opleiding

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:

 • de verschillende types en gevaarscategorieën te herkennen

 • mengsels in te delen volgens de CLP-mengselcriteria op basis van SDS'en

 • ECHA-databanken te gebruiken

Docenten

Dagobert Heijerick
Dagobert Heijerick

Dagobert behaalde een Master in Milieutechnologie (Bio-ingenieurswetenschappen) in 1994. Hij werkt sinds 2009 bij ARCHE en is daar expert in milieurisicobeoordelingen van metalen en de indeling en etikettering (volgens EU, CLP en GHS) van stoffen en preparaten. Over deze onderwerpen heeft hij vele malen op internationale conferenties, workshops en trainingen gepresenteerd. Hij behaalde ook een trainercertificaat van de Learning and Performance Institute.

LinkedIn profiel bekijken
Matthias Vanhamel
Matthias Vanhamel

Matthias is in 2012 afgestudeerd aan de KU Leuven als master in de Biologie met specialisatie milieu. Na zijn masteropleiding doctoreerde hij aan de KU Leuven en gaf verscheidene opleidingen binnen dit thema. Bij ARCHE werkt hij sinds 2017 als expert in biocidewerkzaamheid, risico-analyses en CLP-gevarenanalyses in het kader van registratiedossiers.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1180 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1005 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 885 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf dinsdag 23 februari 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 23 februari 2021 - 13:30 - 17:00
 • dinsdag 02 maart 2021 - 09:30 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding CLP voor gevorderden in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Traject DG _CLP gevorderde