DOE - Gevorderde technieken in Design Of Experiments met MINITAB

Waarom dit thema?

Design of Experiments (DOE) is de benaming voor de gestructureerde manier van het uitvoeren van proeven met behulp van statistische technieken.

Aan de hand van een reeks experimenten krijgt u een beeld van de werkelijkheid en een duidelijk groeiend inzicht in wat er precies gebeurt in uw bestaand proces of product.

Het gebruik van statistisch verantwoorde experimenten hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot bestaande processen en producten, maar kan tevens gebruikt worden om bvb. de robuustheid van nieuwe producten of processen te verifiëren.

Deze opleiding is een vervolmakingscursus voor wie de basisprincipes van Praktisch proefopzetten al onder de knie heeft en zich verder wil verdiepen.

U kan deze basiskennis verwerven via de basisopleiding Praktisch Proefopzetten - Design of Experiments (DOE).

Waarom deze opleiding?

Deze 2-daagse workshop belicht alle gevorderde aspecten van DOE en doet hiervoor beroep op de software Minitab.

Het doel van deze opleiding is om eerst de basisbegrippen en principes van DOE op te frissen en vervolgens een aantal nieuwe technieken aan te leren en deze te kunnen toepassen en te kunnen interpreteren met de software Minitab. 

Experimenteren is immers vaak een proces dat in verschillende fases wordt uitgevoerd. Zolang er weinig gekend is over de invloedsfactoren, worden verkennende proevenschema's of screening designs gebruikt. Vaak worden hiervoor Taguchi of Plackett-Burman designs ingezet. 

Na het gebruik van lineaire modellen kan het aangewezen zijn om voor verfijnde niet-lineaire modellen (Response Surface Methodology) te kiezen om het proces te kunnen optimaliseren, eventueel aangevuld met EVOP.

In de cursus worden ook enkele vaak voorkomende problemen in experimenteren behandeld, zoals moeilijk te wijzigen factorenongewenste variërende ruisfactoren tijdens het experiment, of ontbrekende gegevens.

Mogelijks bent u niet zozeer geïnteresseerd in het op target brengen van uw proces, maar kiest u eerder voor het reduceren van de variatie of het verhogen van de robuustheid.

Of misschien wordt u geconfronteerd met een beperkende voorwaarde waardoor niet alle factoren zomaar vrij te kiezen zijn (Mixture designs). 

Al deze aspecten komen ruimschoots aan bod tijdens de opleiding.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor eenieder die bezig is met het uitvoeren, opzetten en analyseren van experimenten. We denken hierbij aan procesverbeteraars, product- of procesontwerpers, procesanalysten, procesingenieurs,...

Aangezien het over een vervolmakingscursus gaat, is voorkennis vereist.
De deelnemers moeten aan volgende voorwaarde voldoen:

- OF u heeft een basiscursus DOE gevolgd
- OF u heeft een basiscursus MINITAB gevolgd
- OF u heeft een basiscursus statistiek gevolgd
- OF u bezit uitgebreide kennis over hypothesetesten en regressie analyse

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met de Minitab software. Deze software kan u gratis downloaden via www.minitab.com en na installatie gratis gebruiken voor een proefperiode van 30 dagen.

 

Na de opleiding

De effectiviteit van uw experimenten zal aanzienlijk toenemen. Door het verhoogd inzicht in de sterktes en zwaktes van de verschillende keuzes bij het experimenteren, zal de besluitvorming aanzienlijk verbeteren.