ISO 17025 interne auditor

Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf dinsdag 12 oktober 2021
Gent
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

In de laboratorium- en inspectiewereld bestaat een snel groeiende belangstelling voor het toepassen van systematische kwaliteitsborging in het laboratorium en, als gevolg daarvan, een toenemende vraag om officiële accreditatie na beoordeling van het kwaliteitssysteem en van de technische competentie door BELAC. In de praktijk is het opzetten en invoeren van een kwaliteitssysteem geen sinecure. Voor het invoeren en in stand houden van zo'n kwaliteitssysteem is specifieke kennis nodig.

Om aan de kwaliteitseisen van ISO 17025 te voldoen, moet uw laboratorium op geregelde tijdstippen geaudit worden op de goede werking van het kwaliteitssysteem. In principe komt iedereen in aanmerking om (een gedeelte van) het laboratorium door te lichten, zolang dit maar gebeurt op basis van een voldoende achtergrond en opleiding. U zal daartoe over de noodzakelijke kennis beschikken op het einde van deze workshop.

Deze workshop gebruikt als referentie de laatste versie van ISO 17025 die in december 2017 werd gepubliceerd.

Waarom deze opleiding?

 • U krijgt de basiskennis voor het uitvoeren van interne audits binnen laboratoria en het toepassen van audittechnieken
 • De inhoud van de nieuwe ISO 17025:2017 wordt toegelicht, samen met de verschilpunten tegenover de vorige versie. Hierbij put de workshopleider uit zijn jarenlange ervaring met ISO 17025 en met andere accreditatienormen om de verschillende aspecten van de norm met praktische voorbeelden te verklaren.

Voor wie

Deze workshop is bestemd voor iedereen die zich voorbereidt om interne audits uit te voeren in het laboratorium, en die een beter inzicht wenst te verwerven in de inhoud en de eisen van de ISO 17025-norm. Een voorkennis van de norm ISO 17025 is niet vereist.

iso17025

Inhoud

Het begrip ‘kwaliteit' in een laboratoriumcontext

 • Normen voor kwaliteitsborging in laboratoria: inhoud, betekenis en toepassingsgebied
 • Verschilpunten en overeenkomsten tussen ISO 9000, ISO 17025, andere normen van de ISO 17000-serie en GLP
 • Voornaamste verschilpunten van ISO 17025:2017 tegenover de vorige versie

Organisatie van interne audits

 • Plannen en voorbereiden van de interne audit
 • Uitvoering van de interne audit
 • Rapportage van de interne audit
 • Nazorg en opvolgingsaudit


Uitdieping van de nieuwe ISO 17025  (1)

Principes van auditing

 • Vereiste vaardigheden voor de auditor
 • Het opstellen van afwijkingsrapporten
 • Communicatie tijdens de audit


Verdere uitdieping van de nieuwe ISO 17025  (2)

Na de opleiding

De interne ISO 17025 audit is niet alleen een noodzakelijk kwaad, maar één van de krachtigste instrumenten voor de juiste invoering en toepassing van een kwaliteitssysteem.

Na afloop:

 • hebben de deelnemers een goed inzicht in de eisen van de nieuwe ISO 17025-norm

 • zijn de deelnemers in staat om een ISO 17025-audit professioneel voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren

Docenten

Paul Devos
Dr. ir. Paul Devos

Paul is reeds 25 jaar werkzaam als senior consultant bij Amelior waar hij dagelijks in contact komt met de ISO 9001-, de ISO 17000 - en voedselveiligheidsproblematiek in grote en kleine organisaties. Hij verzorgde reeds praktische opleidingen over de normen van de ISO 17000-serie voor meer dan 500 deelnemers en hij heeft al meer dan 25 instellingen succesvol begeleid naar accreditatie. Hij heeft tevens al 24 jaar auditervaring als externe auditor bij Lloyd’s Register.

 

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1450 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1250 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1090 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf dinsdag 12 oktober 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 12 oktober 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 19 oktober 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.