Kalibratie

Hoe continu de kwaliteit waarborgen?
Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf donderdag 20 mei 2021
Zwijnaarde
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Metingen spelen een belangrijke rol in IKZ en geformaliseerde kwaliteitssystemen. Maar die metingen en dus ook de meetmiddelen moeten geschikt en betrouwbaar zijn om een constante kwaliteit te kunnen waarborgen. Regelmatig kalibreren is dus een must.

Vertrekkend vanuit reële situaties uit diverse bedrijfstakken wordt in deze cursus de praktische aanpak behandeld om tot een kalibratiesysteem te komen dat o.a. beantwoordt aan de meest recente eisen van de nieuwe ISO 9001-norm versie 2015. De norm ISO 10012:2003, ‘Eisen voor meetapparatuur en meetprocessen' vormt de leidraad van deze opleiding.

Het is echter niet voldoende een kalibratiesysteem op te zetten. Ook de uitvoering van kalibraties zelf moet aan bepaalde eisen voldoen en de mogelijkheid van externe kalibraties kan eveneens onderzocht worden.

Een deel van de cursus is gewijd aan de praktische kalibratieprocedures en -instructies van meetmiddelen uit diverse toepassingsgebieden uit de industrie. De praktische kalibratie-instructie wordt geïllustreerd in een professionele kalibratieruimte.

Waarom deze opleiding?

In deze cursus leert u:

 • hoe u een goed kalibratiesysteem kan opzetten met aandacht voor de begrippen:
  • inventarisatie en identificatie
  • kalibratieplanning, frequenties en statusweergave
  • kalibratieprocedures
  • justering en verzegeling
  • registratie van kalibratiegegevens
  • opslag en behandeling meetmiddelen
 • omgaan met externe partners
 • interpretatie van kalibratiecertificaten en de link met DIN-normen
 • welke de eisen zijn in verband met kalibratie in de ISO9001:2015-norm?
 • wat 'meetonzekerheid' is, het 'cumulatief effect' van meetonzekerheden en het principe van berekenen
 • wat we verstaan onder 'herleidbaarheid'
 • de link tussen de meetonzekerheid van meetmiddelen en productspecificaties
 • het verschil tussen Gage R&R en kalibreren
 • het belang en mogelijke effect van omgevingscondities in kalibratieruimten

 

Voor wie

Deze cursus richt zich tot iedereen die geconfronteerd wordt met de praktische organisatie van kalibratiesystemen, kalibratie-instructies en de beoordeling ervan.

Opgepast: Deze opleiding richt zich vooral op de industrie en minder op chemische en biologische laboratoria. Medewerkers uit dergelijke omgeving die geïnteresseerd zijn in deze materie nemen best contact met ons op om de meest geschikte opleiding voor hen te vinden.

Kalibratie

Inhoud

Bovenstaande inhoud wordt gebracht op zeer interactieve wijze en is doorspekt met praktijkvoorbeelden.
De opleiding bestaat uit 2 dagen en elke deelnemer krijgt een syllabus met de gebrachte inhoud, alsook een uitgebreide reeks van relevante bijlagen.

Tijdens de tweede dag is er in de namiddag een bedrijfsbezoek aan een geaccrediteerde instelling gepland. Hierbij ziet u een professioneel kalibratieteam in actie. Een brede waaier van kalibraties op allerlei grootheden (dimensies, krachten, elektrisch, temperatuur etc...) wordt gedemonstreerd. Bovendien is er uitgebreid mogelijkheid tot vraagstelling en verdieping. 
Dit gaat door in de gebouwen van Calimet bvba, Hoge Hul 65, 8000 Brugge.

Deelnemers worden verwacht zelfstandig de verplaatsing naar Brugge te doen.

Na de opleiding

Na deze cursus bent u in staat om de verschillende aspecten van een beheerst kalibratiesysteem te (h)erkennen en desgewenst toe te passen in de eigen omgeving.U begrijpt het belang van de meetonzekerheid in meetprocessen en de interpretatie van meetresultaten.U kunt een juiste inschatting maken van welke kalibratieprocessen u zelf kunt behartigen en welke kalibraties u met een externe partner invult. Een betere interpretatie van kalibratiecertificaten alsook de relatie met referentienormen en standaarden.

Docenten

Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1020 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 865 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 765 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf donderdag 20 mei 2021 Bekijk alle data
 • donderdag 20 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 27 mei 2021 - 09:00 - 12:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.