Quality Engineer

Quality Engineer

Ontwikkel en verdiep uw kennis om productieprocessen te verbeteren en -kosten te verlagen.

Waarom deze thematiek?

Vooral op de werkvloer wordt ‘kwaliteitsvol' snel vertaald in 'betere processen en lagere kosten'. Een kwaliteitsingenieur met toegevoegde waarde slaagt erin om product- en procesverbeteringen door te voeren die snel resultaat opleveren voor de onderneming. Hij kan een betrouwbare productieomgeving creëren, waar de aandacht voor kwaliteit is ingebakken en statistisch verzekerd.
Het ontplooien van kwaliteitszorg in een productieomgeving is geen sinecure. De medewerkers die hiervoor instaan, moeten technische feeling en gedreven zin voor kwaliteit combineren. Zij staan borg voor een productieafdeling die kostenbewust en klantgericht te werk gaat.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

De opleiding tot Quality Engineer geeft u de hulpmiddelen om
 • statistische procesbeheersing in te voeren
 • procesverbeteringen experimenteel te gaan beproeven d.m.v. statistische proefopzetten
 • gefundeerde steekproeven uit te voeren
Dit in eerste plaats binnen de productie maar met de nodige aandacht voor aanverwante afdelingen zoals engineering, aankoop, logistiek departement.

Meerwaarde voor de Quality Engineer

De Quality Engineer heeft een technische implementatiefunctie. Hij is degene die rechtstreeks bij de productie betrokken is en staat persoonlijk in voor de technische realisatie van kwaliteitszorg op de werkvloer. Hij is eerder technisch aangelegd en is persoonlijk verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole en verbetering van de processen.

De opleiding tot Quality Engineer maakt deel uit van de meest prestigieuze opleiding die door Amelior wordt ingericht: Quality Expert. Als de Quality Engineer op een dag beslist om als stafmedewerker mee het kwaliteitsbeleid te helpen bepalen, actief wil meewerken aan het opzetten van een kwaliteitssysteem en de drijvende kracht wil worden achter een doorgedreven TQM-aanpak, kan hij zijn opleiding steeds aanvullen tot Quality Expert.
Gezien de naadloze integratie met de opleiding Quality Expert, haalt hij maximaal voordeel uit een minimale extra inspanning.

Voor wie?

 • Kwaliteitsmanagers
 • Technische medewerkers die in de kwaliteitsdienst een leidinggevende of specialistische functie bekleden die evolueert naar een managementfunctie
 • Externe deskundigen die werken als organisatieadviseur
 • Medewerkers van certificeringsinstellingen die bij ondernemingen evaluaties uitvoeren
 • Productieverantwoordelijken of verantwoordelijken van productie-ondersteunende afdelingen

Getuigenis

Nadat ik sinds een half jaar een kwaliteitsfunctie had opgenomen, ben ik aan deze opleiding begonnen. Dit was de start van een nieuw stukje loopbaan. Ik wou leren op de juiste manier, vooral ook om geen foute gewoontes aan te nemen. Twee jaar avondles was intens en dus wel een beetje lastig. Voor de volhouders, eens de eindmeet in zicht en bijna bereikt, valt de druk weg en komt vooral tevredenheid en dankbaarheid in de plaats. Ik ben blij de kans gekregen te hebben en deze ten volle benut te hebben. Ik heb veel geleerd, vooral ook van de praktijk tijdens het eindwerk. De groep was formidabel!

Els LANNEAU - BEKAERT

Programma

De opleiding bestaat uit kapitaliseerbare eenheden (modules) die elk apart kunnen gevolgd worden. Dit betekent dat men een eigen programma op eigen tempo kan volgen en toch elke module met een examen en/of opdrachten kan afsluiten.

MANAGEMENT
 • M1: Introductie in kwaliteit
  • Inleiding, concepten, kwaliteitsbeleid, de taak van de kwaliteitsmanager

TOEGEPASTE TECHNIEKEN
 • B1: Inleiding in statistische technieken
  • Statistisch voorstellen van gegevens, parameters van een frequentieverdeling, permutaties, combinaties, variaties, waarschijnlijkheidstheorie, discrete en continue probabiliteitsdistributies, schatting, testen, steekproeftheorie, gebruik en nut van statistische methodes bij kwaliteitscontrole, foutenanalyse en processtudies
 • B2: Procesbeersing SPC
  • Normen en toleranties, processpreiding, centrale tendens, controlekaarten voor attributen en variabelen, manieren om proceskwaliteit zichtbaar te maken en procesgeschiktheidsstudies
 • B3: Steekproefsystemen: AQL
  • Ingangscontrole volgens AQL-steekproefsystemen versus zero defects benadering voor attributen en variabelen
 • B4: Proefopzetten (Design Of Experiments)
  • Vaststelling van het probleem, keuze van de onafhankelijk variabele, keuze van de te wijzigen factoren, methodes van Shainin, Yates en Taguchi
 • B5: Ontwerptechnieken
  • Een aantal voorname ontwerptechnieken komen aan bod, zoals Design for Assembly, Quality Function Deployment, FMEA, Product Reliability (levensduur, failure models, 'badkuip'-kromme, Weibull verdeling, reliability, ...)

SOCIAAL-TECHNISCHE ASPECTEN
 • T1: Kwaliteitsverbeteringstechnieken
  • Planning en organisatie van een onderzoek, plan-do-check-act-cyclus, 'seven'-tools, beslissingsprocedures, implementeren en onderhouden van een oplossing van een probleem, kwaliteitsverbeteringsprojecten en - programma's
 • S: Sociale vaardigheden
  • Motivatie, communicatie, plaats en rol van kwaliteitsdeskundigen, changemanagement, kennismanagement, time management, participatief management, kwaliteitscirkels, kwaliteitscampagnes, motivatie-aspecten binnen het management en de organisatie, managementstijl/cultuur en bedrijfsidentiteit
 • T2: Systemen en technieken bij kalibratie
  • Meet- en kalibratiesysteem, procedures en normen, de voornaamste meetmethodes, meetnauwkeurigheid en -precisie, analyse van meetproblemen, voornaamste kalibratiemethodes, kalibratietijdstip/termijn

KWALITEITSZORG IN PRAKTIJK
 • P1: Kwaliteit en marketing - Waardering van klanten
  • Product- en marktsegmentatie, methodes voor marktanalyse, belangrijkste aspecten in marktonderzoeken, marketingconcept en product-, prijs-, publiciteits-, garantie- en dienstverleningsbeleid, relatie tussen marketing- en kwaliteitsbeleid, invloed op winst en marktaandeel meten van klantentevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening, klantentrouw
 • P2: Projectmanagement
 • P3: Procesmanagement
 • P4: Productie
 • P5: Aankoop
 • P6: Onderhoud
 • P7: Lean Game

EINDWERK (Met individuele begeleiding)

Getuigschrift

U ontvangt een getuigschrift als u voldoende haalt voor alle examens en voor een IKZ-project. Dit project werkt u uit in het eigen bedrijf en het resultaat wordt gepresenteerd voor een jury van kwaliteitsdeskundigen. Indien u niet geslaagd bent of niet deelneemt aan welbepaalde modules, ontvangt u een certificaat voor de volbrachte modules.

Vlaams opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000192)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon van de werknemer die deze opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

 

Trainer

De lessen worden gegeven door docenten met kennis over en ervaring in het Vlaamse bedrijfsleven. Lesgevers die uw problemen uitstekend kennen én een oplossing kunnen bieden!

 • Erik DEMEULEMEESTER - Hoogleraar KULeuven, Faculteit Economische & Bedrijfswetenschappen
 • Johan BATSLEER - Senior Consultant Amelior
 • Patrick CANOOT - Senior Consultant Amelior
 • Kathleen DE RYCKE - Senior Consultant Amelior
 • Annelies KIMPE - Senior Consultant Amelior
 • Jan LIBBRECHT - Senior Consultant Amelior
 • Francis MAÑAS - Senior Consultant Amelior
 • Guido VERREPT - Training & Assessment Director- I-care Group
 • en andere

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier