Quality Expert

Quality Expert

De opleiding tot Quality Expert omvat de modules van de Quality Engineer én de modules van de Quality Systems Manager.

Waarom deze thematiek?

De Quality Expert is als manager en stafmedewerker verantwoordelijk voor de implementatie van IKZ doorheen de ganse organisatie. Hij is een echte kwaliteitsduizendpoot en staat enerzijds de directie bij met raad en daad, maar anderzijds leeft hij ook héél dicht bij de productie.
Dit betekent dat hij tegelijk het kwaliteitsbeleid voorbereidt, uitwerkt én rapporteert aan de directie. Als kwaliteitsspecialist bij uitstek helpt hij ook bij de technische realisatie en uitbouw van kwaliteitszorg in elk mogelijk segment van de organisatie.

Meerwaarde voor de Quality Expert

De opleiding berust in feite op een combinatie van de Europese opleidingen Quality Systems Manager (QSM) en Quality Engineer/Quality Professional (QE), beide opgesteld door de EOQ (European Organisation for Quality).
Veralgemenend zouden we kunnen stellen dat het Quality Systems Manager-diploma meer voorbereidt op een theoretische managementfunctie en het Quality Engineer-diploma meer op een technische implementatiefunctie. Meestal vraagt het bedrijfsleven een combinatie van beide bekwaamheden. Vandaar de opleiding tot Quality Expert.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

De Quality Expert is dus van alle markten thuis en is bovendien de sleutelfiguur bij de implementatie van IKZ doorheen de organisatie.
Het ontwikkelen van kwaliteitszorg is een complexe opgave en bovendien een kritische succesfactor voor elke organisatie. De medewerkers die hiervoor instaan moeten dan ook alle aspecten van kwaliteitszorg onder de knie hebben. Vandaar deze opleiding tot Quality Expert.

Voor wie?

 • Kwaliteitsmanagers
 • Technische medewerkers die in de kwaliteitsdienst een leidinggevende of specialistische functie bekleden die evolueert naar een managementfunctie
 • Externe deskundigen die werken als organisatieadviseur
 • Medewerkers van certificeringsinstellingen die bij ondernemingen evaluaties uitvoeren
 • Productieverantwoordelijken of verantwoordelijken van productie-ondersteunende afdelingen

Programma

De opleiding bestaat uit kapitaliseerbare eenheden (modules) die elk apart kunnen gevolgd worden. Dit betekent dat men een eigen programma op eigen tempo kan volgen en toch elke module met een examen en/of opdrachten kan afsluiten.

MANAGEMENT
 • M1: Introductie in kwaliteit
  • Inleiding, concepten, kwaliteitsbeleid, de taak van de kwaliteitsmanager
 • M2: Total Quality Management/EFQM
  • Organisatietheorie, beleidsvorming, doelstellingen en strategie, operationele doelstellingen, verantwoordelijkheden, taken en bekwaamheden, managementmodellen, effectiviteit en efficiëntie, projectmanagement, management verification, assessmentopleidingsprogramma's
  • De negen criteria van het EFQM-model worden uitvoerig behandeld. De technieken en instrumenten die bij dit self-assessmentmodel in de praktijk aan bod (kunnen) komen, worden met praktijkervaringen gestoffeerd: Balanced Scorecard, benchmarking, opstellen prestatie-indicatoren voor toetsing
 • M3: ISO 9001 + integratie van zorgsystemen
  • Naast het klassieke ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem wordt er in deze module ook aandacht besteed aan andere managementsystemen zoals OHSAS 18001, ISO 14001 en de integratie van deze systemen in één zorgsysteem
 • M4: Workshop vorming kwaliteitsbeleid
  • Implementatiecase

TOEGEPASTE TECHNIEKEN
 • B1: Inleiding tot statistische technieken
  • Statistisch voorstellen van gegevens, parameters van een frequentieverdeling, permutaties, combinaties, variaties, waarschijnlijkheidstheorie, discrete en continue probabiliteitsdistributies, schatting, testen, steekproeftheorie, gebruik en nut van statistische methodes bij kwaliteitscontrole, foutenanalyse en processtudies
 • B2: Procesbeheersing SPC
  • Normen en toleranties, processpreiding, centrale tendens, controlekaarten voor attributen en variabelen, manieren om proceskwaliteit zichtbaar te maken en procesgeschiktheidsstudies
 • B3: Steekproefsystemen: AQL
  • Ingangscontrole volgens AQL-steekproefsystemen versus zero defects benadering voor attributen en variabelen
 • B4: Proefopzetten (Design Of Experiments)
  • Vaststelling van het probleem, keuze van de onafhankelijk variabele, keuze van de te wijzigen factoren, methodes van Shainin, Yates en Taguchi
 • B5: Ontwerptechnieken
  • Een aantal voorname ontwerptechnieken komen aan bod, zoals Design for Assembly, Quality Function Deployment, FMEA, Product Reliability (levensduur, failure models, 'badkuip'-kromme, Weibull verdeling, reliability, ...)

SOCIAAL-TECHNISCHE ASPECTEN
 • T1: Kwaliteitsverbeteringstechnieken
  • Planning en organisatie van een onderzoek, plan-do-check-act-cyclus, 'seven'-tools, beslissingsprocedures, implementeren en onderhouden van een oplossing van een probleem, kwaliteitsverbeteringsprojecten en - programma's
 • S: Sociale vaardigheden
  • Motivatie, communicatie, plaats en rol van kwaliteitsdeskundigen, changemanagement, kennismanagement, time management, participatief management, kwaliteitscirkels, kwaliteitscampagnes, motivatie-aspecten binnen het management en de organisatie, managementstijl/cultuur en bedrijfsidentiteit
 • T2: Kalibratie en meetsysteemanalyse
  • Meet- en kalibratiesysteem, procedures en normen, de voornaamste meetmethodes, meetnauwkeurigheid en -precisie, analyse van meetproblemen, voornaamste kalibratiemethodes, kalibratietijdstip/termijn
 • T3: Economische aspecten bij kwaliteit
  • Kosten en baten van een kwaliteitssysteem, kosten van niet-kwaliteit, analyse en beheersing van de kosten van niet-kwaliteit, life cycle costs

KWALITEITSZORG IN PRAKTIJK
 • P1: Waardering door klanten
 • P2: Projectmanagement
 • P3: Procesmanagement
 • P4: Productie
 • P5: Aankoop
 • P6: Onderhoud
 • P7: Lean Game

EINDWERK (met individuele begeleiding)

Getuigschrift

U ontvangt een getuigschrift als u voldoende haalt voor alle examens/opdrachten en voor een IKZ-project. Dit project werkt u uit in het eigen bedrijf en het resultaat wordt gepresenteerd voor een jury van kwaliteitsdeskundigen. Indien u niet geslaagd bent of niet deelneemt aan bepaalde modules, ontvangt u een certificaat voor de volbrachte modules.

Vlaams opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000193)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon van de werknemer die deze opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

 

Trainer

De lessen worden gegeven door docenten met kennis over en ervaring in het Vlaamse bedrijfsleven. Lesgevers die uw problemen uitstekend kennen én een oplossing kunnen bieden!

 • Erik DEMEULEMEESTER - hoogleraar KULeuven, Faculteit Economische & Bedrijfswetenschappen
 • Johan BATSLEER - Senior Consultant Amelior
 • Patrick CANOOT - Senior Consultant Amelior
 • Dirk DE PAEPE - Senior consultant Amelior
 • Marc RAES - Senior consultant
 • Kathleen DE RYCKE - Senior Consultant Amelior
 • Annelies KIMPE - Senior consultant Amelior
 • Kürt T'KINDT - Senior Consultant
 • Jan LIBBRECHT - Senior Consultant Amelior
 • Francis MANAS - Senior consultant
 • Guido VERREPT - Training & Assessment Director - I-care Group
 • en andere

Praktisch

Duur: 34 verlengde halve dagen
Start op: donderdag 22 oktober 2020, Melle
Inschrijven
Prijs: vanaf €6390

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Vanaf 22 oktober 2020, wekelijks op dinsdag telkens van 13u30 tot 20u30. Vraag gerust de agenda op.
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle
Tel.: 09/324 11 50

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €6590 €6390 €6790

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €1 190,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier