Automotive (IATF16949) gerelateerde CORE TOOLS (APQP/PPAP, FMEA, MSA, SPC, CP) - basiskennis

Vijf verschillende methodieken

Automotive (IATF16949) gerelateerde core tools

Waarom deze thematiek?

Al meer dan 30 jaar geleden werden door de autofabrikanten een aantal gemeenschappelijke kwaliteitsmethoden en -technieken ontwikkeld. Ze werden bekend onder de naam Quality Core Tools. De tools werden zo succesvol dat ze ook gebruikt worden binnen andere productiesectoren, zoals aerospace, defensie, de medische en pharmaceutische industrie.
De Automotive core tools zijn in feite de bouwblokken van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Ze omvatten Advanced Product Quality Planning (APQP), Production Part Approval Process (PPAP), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Control Plan (CP), Measurement System Analysis (MSA), en Statistical Process Control (SPC).
In een matuur kwaliteitsmanagementsysteem wordt bij product- en procesontwikkeling een multidisciplinaire aanpak verwacht. Een vlotte samenwerking tussen alle betrokken medewerkers wordt bevorderd indien men over voldoende kennis van de core tools beschikt.
In de nieuwe norm IATF16949:2016 wordt bovendien sterk benadrukt dat interne auditoren een basiskennis van deze core tools dienen te bezitten.

De core tools binnen de nieuwe IATF 16949:2016

De IATF 16949:2016 standaard is de gangbare kwaliteitsnorm binnen de automobielindustrie die de industrie moet begeleiden in het streven naar optimale processen en productie-uitkomsten. De core tools ondersteunen de IATF 16949 en helpen om de vooropgestelde doelen te bereiken. In de nieuwe versie van de norm, die gebaseerd is op de ISO 9001:2015, wordt nog sterker de nadruk gelegd op:
 • projectaanpak bij de ontwikkeling van producten en processen (APQP, PPAP)
 • preventie van fouten (FMEA)
 • procesbeheersing van de kritische punten (CP)
 • statistische beheersing van processen (SPC)
 • statistische beheersing van de meetprocessen (MSA)
APQP/PPAP, FMEA, CP, SPC en MSA zijn dan ook stuk voor stuk succesvolle en onontbeerlijke methodieken voor een optimalisatie van uw processen. Echter, wanneer de core tools in combinatie gebruikt worden, zijn de methodieken nog veel waardevoller en kan er heel wat werk uitgespaard worden.

Wat mag u verwachten tijdens deze opleiding?

Om de core tools efficiënt in te kunnen zetten op voldoende professionele wijze is kennis nodig over hoe de tools werken.
Tijdens deze opleiding krijgt u een praktische introductie in de vijf verschillende methodieken en ontdekt u hun onderlinge samenhang en meerwaarde.

Kort toegelicht

 • APQP en PPAP
  • APQP en PPAP zijn succesvolle methodes voor het ontwikkelen, vrijgeven, documenteren en verbeteren van nieuwe producten en processen.
 • FMEA
  • FMEA is een methodiek waarbij wordt nagegaan bij ontwerpprocessen van producten of productiemethoden wat de kans is op falen en wat daarbij het optredende risico is. Ernstige risico’s vragen om acties ter beheersing.
 • CP
  • Het Control Plan biedt een overzicht van alle kritische aspecten op het product en binnen het proces, alsook de wijze waarop deze aspecten zullen beheerst worden.
 • SPC
  • SPC is een beproefde techniek om het verloop van een proces te registreren en zodoende de stabiliteit en capabiliteit van een proces te bewaken en waar nodig bij te sturen.
 • MSA
  • Een MSA wordt uitgevoerd als onderdeel van de datacollectie om de kwaliteit van de metingen te bepalen voordat de data daadwerkelijk verzameld worden. Variatie in meetuitkomsten kan zowel menselijke oorzaken hebben als oorzaken in het meetsysteem. Een meetsysteemanalyse evalueert de meetmethode, meetinstrumenten en het hele proces van het verkrijgen van metingen om het meetsysteem (vooraf) te testen op betrouwbare meetresultaten (integriteit van de gegevens die worden gebruikt voor de analyse waarborgen).

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor
 • Interne auditoren
 • (Quality)engineers
 • medewerkers uit productie en kwaliteit
 • projectleiders
Kortom, voor iedereen die vanuit de multidisciplinaire benadering participeert in een project en/of proces maar niet noodzakelijk expert van de tool in kwestie hoeft te zijn.

Programma

 • Samenhang van alle core tools binnen een mature bedrijfscontext
 • De link met IATF16949:2016
 • Belichten van het gebruik en interpretatie van de Core tools
  • FMEA
  • CP
  • MSA
  • SPC
  • CPK procescapabiliteit
 • APQP Project Management in Automotive
  • Verschillende fases en hun deliverables
  • De verschillende niveaus
 • PPAP dossier
  • Inhoud en aanpak
  • Criteria
 • Interne auditor kwalificaties omtrent core tools

Attest van deelname

De deelnemers die deze workshop bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Trainer

Canoot Patrick

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Praktisch

Duur: 3 dagen
Start op: maandag 05 oktober 2020, Sint-Niklaas
woensdag 03 maart 2021, Aalst
Inschrijven
Prijs: vanaf €1030

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Patrick CANOOT

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
maandag 5, 12, 19 oktober 2020, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
woensdag 3, 10, 17 maart 2021, van 09u00 tot 17u00
Keizershof
Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 77 44 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1175 €1030 €1375

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €150,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier