Lean Six Sigma Green belt

Dé statistische meetlat voor prestatieverbetering, inclusief mogelijkheid tot certificatie
Eerst volgende opleiding: 8 sessies vanaf dinsdag 26 januari 2021
-
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Het begrip Lean Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw producten en diensten op een nauwkeurige manier te meten en onderling te vergelijken. Het Lean Six Sigma-niveau geeft de virtuele eliminatie van defecten weer van elk product of dienst binnen een bedrijf. Schattingen beweren dat bedrijven die nu op 3 of 4 Sigma werken, 10 tot 15% van hun totale inkomsten verliezen als gevolg van uitval. Toepassing van de Lean Six Sigma-methodologie betekent een aanzienlijke verlaging van uw operationele kosten doordat het aantal fouten vermindert in elk onderdeel binnen uw onderneming. Vanwege het grote financiële besparingseffect is de methodiek al jaren populair binnen het internationaal bedrijfsleven

Waarom deze opleiding?

Lean Six Sigma is een verbeterstrategie om kosten te reduceren en zowel proces- als productkwaliteit te verhogen. De Green Belts leren de Lean Six Sigma methodologie en krijgen tevens training in de meest gebruikte technieken en statistische tools binnen de DMAIC methodiek.

Het opleiden van Green Belts draagt er toe bij dat de Lean Six Sigma methoden en technieken structureel op alle niveaus in uw organisatie worden ingevoerd en vergemakkelijkt daardoor het uitvoeren van projecten.

UNIEK: De extra 7de opleidingsdag staat volledig in het teken van projectbegeleiding. De voortgang van uw eigen project wordt besproken onder begeleiding van de docent.

Alle deelnemers die deze opleiding volgen, ontvangen een attest van deelname. Deelnemers die een officieel certificaat wensen te bekomen, dienen te slagen voor het theoretisch examen en dienen een uitgewerkt project voor te stellen. Deze certificatie wordt georganiseerd ism met de KU Leuven en is inbegrepen in de prijs.

Van de deelnemers wordt verwacht hun eigen laptop (met programma Excel) mee te brengen tijdens de opleiding.

Voor wie

Alle personen die betrokken zijn of worden bij een verbeterproject, hetzij als teamlid, hetzij als Green Belt-projectleider.

greenbelt

Inhoud

Inleiding

 • Historiek en basisprincipes van 6-sigma
 • Het DMAIC-stappenplan
 • De 6-sigma organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project ?
 • Projectselectie en Y=f(X) cascade

DEFINE-fase

 • Het definiëren van een probleem
 • Analyse van de betrokkenen
 • Opmaak van een SIPOC - processchema
 • Identificatie van de klant en zijn verwachtingen
 • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
 • Project charter

MEASURE-fase

 • Het bepalen van de mogelijke invloedsfactoren
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Variabele en attributieve data
 • Het begrip spreiding
 • Data collectie en steekproeftheorie
 • Analyse van het meetsysteem (MSA)
 • Geschiktheid van het proces bepalen: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Procesanalyse
 • Grafische analysemethodes:
  • Pareto-diagram
  • Frequentiediagram
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
 • Hypothesetesten
  • T-test
  • Regressie-analyse
  • Chi kwadraat
 • Introductie tot experimenteren

IMPROVE-fase

 • Creativiteit in het genereren van alternatieve oplossingen
 • Het selecteren van de beste oplossingen 
 • Inschatten van risico's
 • Implementatie plan

CONTROL-fase

 • Controlestrategie ontwikkelen
 • Gebruik van regelkaarten: SPC
 • Ontwikkelen van een controleplan
 • Bijwerken van procedures, werkinstructies en trainingsplannen
 • Afsluiten van het project

Docenten

Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Jan is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken
Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken
Johan Batsleer
Johan Batsleer

Als voormalig competentie-manager bij Picanol te Ieper zet Johan nu zijn expertise in voor onze klanten. Zijn specialisatie ligt vooral op het vlak van opleiden, begeleiden en coachen van verbeteringsteams en dit zowel op het vlak van Six Sigma, Lean als 20 Keys. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van het menselijk potentieel is één van zijn specialiteiten. Zo begeleidde hij reeds verscheidene bedrijven bij de invoering van een programma om meer betrokkenheid te krijgen bij de medewerkers.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 4030 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 3830 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 3630 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 8 sessies vanaf dinsdag 26 januari 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 26 januari 2021 - 08:30 - 16:30
 • maandag 08 februari 2021 - 08:30 - 16:30
 • dinsdag 23 februari 2021 - 08:30 - 16:30
 • maandag 08 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 29 maart 2021 - 08:30 - 16:30
 • maandag 19 april 2021 - 08:30 - 16:30
 • donderdag 13 mei 2021 - 08:30 - 16:30
 • dinsdag 08 juni 2021 - 08:30 - 16:30
Wanneer: 7 sessies vanaf donderdag 04 maart 2021 Bekijk alle data
 • donderdag 04 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 11 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 18 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 25 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 22 april 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 29 april 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 06 mei 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Certificaat KU Leuven

Alle deelnemers die deze opleiding volgen, ontvangen na afloop een attest.

U krijgt het certificaat Lean Six Sigma Green Belt door de KU Leuven uitgereikt wanneer u een Lean Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing realiseert) én bovendien slaagt voor een facultatief examen dat uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Lean Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden.
De mogelijkheid tot certificatie is inbegrepen in de totale kostprijs van de opleiding. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden.