CLP voor gevorderden: indeling van mengsels

CLP indeling van mengsels

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:
 • de verschillende types en gevaarscategoriën te herkennen
 • mengsels in the CLP mixing criteria obv SDS'en
 • en ECHA databanken te gebruiken
Voorkennis van de CLP wetgeving is vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Studiedag CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van deze opleiding.
Deze opleiding is erkend door de LNE voor de wettelijke verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u / jaar).

Waarom deze thematiek?

Het wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie: nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…
Met name voor mengsels zijn er veel regels om een juiste indelingen te maken volgens de 'CLP mengselcriteria. Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP conforme manier te doen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich naar:
 • preventieadviseurs
 • EHS-managers
 • medewerkers die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en meer inzicht willen in hoe mengsels ingedeeld worden volgens CLP
Voorkennis van de CLP wetgeving is vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Studiedag CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van deze opleiding.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

 • U kent de gevaarstypes en gevaarscategorieën
 • U kan mengsels indelen volgens de CLP mengselcriteria op basis van SDS'en

Programma

 • Aquatisch milieugevaar
 • Gezondheidsgevaren: acute toxiciteit, huid- en oogirritatie/corrosie, sensitisatie, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxiciteit, doelorgaantoxiciteit
 • Praktische hands-on oefeningen op basis van SDS'en
 • Gebruik van de ECHA databanken, richtsnoeren en andere bronnen

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Trainers

Dagobert HEIJERICK behaalde een Master in Milieutechnologie (Bio-ingenieurswetenschappen) in 1994. Hij werkt sinds 2009 bij ARCHE en is daar expert in milieurisicobeoordelingen van metalen en de indeling en etikettering (volgens EU, CLP en GHS) van stoffen en preparaten. Over deze onderwerpen heeft hij vele malen op internationale conferenties, workshops en trainingen gepresenteerd. Hij behaalde ook een trainercertificaat van de Learning and Performance Institute.

 

Vanhamel Matthias

Matthias Vanhamel is in 2012 afgestudeerd aan de KU Leuven als master in de Biologie met specialisatie milieu. Na zijn masteropleiding heeft hij aan de KU Leuven gedoctoreerd en verscheidene opleidingen gegeven. Bij ARCHE werkt hij sinds 2017 als expert in biocide werkzaamheid, risico-analyses en CLP gevarenanalyses in het kader van registratiedossiers.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier