Minitab opleiding voor gevorderden

Waarom dit thema?

Deze training is het logische vervolg op de driedaagse basisopleiding ‘Statistisch inzicht via Minitab'. Steeds vaker wordt immers beroep gedaan op statistische methoden en technieken om inzicht te krijgen in producten en processen. En het statistische softwarepakket minitab is een uitstekende hulpmiddel om je bij deze analyses te ondersteunen.

In deze opleiding word meer in de diepte ingegaan op de brede waaier aan gevordere analyse- en visualisatiemogelijkheden die Minitab u biedt.

Waarom deze opleiding?

Het doel van deze opleiding is om meer gevorderde statistische technieken te verkennen en te begrijpen, met de bedoeling om ze concreet te kunnen toepassen en te kunnen interpreteren met behulp van de software Minitab.

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot o.a.:

 • Laboranten,
 • QA/QC medewerkers en verantwoordelijken,
 • Productieverantwoordelijken, productie-ingenieurs,
 • Verbeteringsverantwoordelijken
 • R&D medewerkers, ontwerpingenieurs
 • Onderhoudsverantwoordelijken
 • Green Belts, Black Belts, Master Black Belts

Deelnemers die deze opleiding wensen te volgen dienen enige voorkennis te hebben van statistiek en hebben reeds eerder met Minitab gewerkt. Bij voorkeur hebben de deelnemers de basisopleiding ‘Statistisch inzicht via Minitab' gevolgd, of hebben in ieder geval voldoende voorkennis van Minitab, statistiek en hypothesetesten in het bijzonder.

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met daarop de Minitab Software. Indien u niet beschikt over deze software kan u die gratis (voor een periode van 30 dagen) downloaden via www.minitab.com

Inhoud

Deel 1: Beschrijvende statistiek

 • Hoe omgaan met outliers of uitschieters
  • Dixon test
  • Grubb's test
 • Statistische tolerantie intervallen

Deel 2: Hypothesetesten en Regressie

 • Regressie analyse voor gevorderden
  • Orthogonale regressie
  • Meervoudige regressie
  • Stepwise en Best Subsets regressie
  • Regressie met continue en discrete factoren (ANOCOVA)
  • Niet-lineaire regressie 
  • Regressie bij attribuut beoordelingen: Logistische regressie 
 • ANOVA voor gevorderden:
  • ANOVA met meerdere factoren (General Linear model)
  • Willekeurige factoren versus vaste factoren
  • Genest versus gekruist
  • Anova met een covariaat
  • Multivariaat Analyse (MANOVA)

Deel 3: Analysetechnieken voor kwaliteit

 • Regelkaarten (SPC) voor gevorderden
  • EWMA regelkaart
  • CUSUM regelkaart
  • SPC voor korte runs
  • Multivariaat regelkaarten
 • Stabiliteitsstudies
 • AQL
  • voor attribuut data
  • voor variabele data

Deel 4: Meetsysteemanalyse voor gevorderden

 • Uitgebreide gage R&R studie
 • Gage R&R voor destructieve testen
 • Gage R&R voor attribuut data
  • Kappa studie
  • Gage R&R voor binair attribuut data

Deel 5: Design of Experiments (DOE)

 • Opmaak van een proefschema
 • Analyseren van DOE resultaten
 • Gereduceerd factorieel proefopzet
 • Centerpunten

Deel 6: Tips & Tricks in Minitab

 • Data eenvoudig manipuleren in de juiste vorm
 • Grafieken snel bewerken en aanpassen op maat
 • Nuttige tips bij het werken met Minitab projecten