Praktische statistiek met MINITAB

Met facultatieve terugkomdag
Eerst volgende opleiding: 3 sessies vanaf woensdag 21 april 2021
Gent
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Moderne bedrijfsvoering steunt meer dan ooit op concreet cijfermateriaal.

Door op een statistisch verantwoorde manier bestaande processen of producten te analyseren, zullen niet alleen de oorzaken van de problemen aan het licht komen waardoor foutkosten kunnen gereduceerd worden, maar zal dit ook een grotere klantentevredenheid creëren.

Het gebruik van statistische methoden en technieken hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot bestaande processen en producten, maar kan tevens gebruikt worden om bvb. de robuustheid van nieuwe producten te verifiëren.

Waarom deze opleiding?

Het doel van deze opleiding is om op een zeer praktische en interactieve manier de diverse toepassingen van statistiek in de praktijk aan te leren, maar vooral om deze in de dagdagelijkse werkomgeving eenvoudig te kunnen toepassen met de software Minitab.

interactieve training

De training wordt opgebouwd in 4 fasen:

 • Fase 1: De trainer geeft een korte uitleg over de achtergrond van een bepaalde statistische bewerking. Deze theoretische benadering wordt als een opfrissing gezien en wordt bijgevolg beperkt tot het uiterste minimum.

 • Fase 2: De trainer demonstreert de statistische bewerking aan de deelnemers

 • Fase 3: De deelnemers kunnen de statistische bewerking zelf inoefenen

 • Fase 4: Groepsbespreking

 

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot iedereen die op een zeer toegankelijke manier statistiek in de praktijk wenst te gebruiken zoals o.a.:

 • kwaliteitsmedewerkers, laboranten, QA/QC

 • productieverantwoordelijken, productie-ingenieurs, procesingenieurs

 • verbeteringsverantwoordelijken

 • R&D medewerkers, ontwerpingenieurs

 • ...

Deelnemers die deze opleiding wensen te volgen, dienen geen voorkennis te hebben van statistiek of Minitab.

 

minitab

Inhoud

Deel 1: Inleiding Minitab

 • Werking van Minitab (vensters, data types, bestanden,…)
 • Koppeling met Excel of externe databases
 • Datamanipulatie (split, subset, stack, functies,…)
 • Overzicht Minitab menu en veelgebruikte iconen
 • Rapporten maken

Deel 2: Beschrijvende statistiek

 • Karakteristieke grootheden
 • Distributie: normaalverdeling, scheef, rechthoekig, bimodaal
 • Centrale limietstelling
 • Betrouwbaarheidsintervallen
 • Grafische voorstelling van data:
  • histogram, dotplot
  • boxplot
  • tijdsgrafiek
  • spreidingsdiagram
  • multi-vari grafiek
  • main effects en interval plot
 • Testen van normaliteit via Normal Probability Plot
 • Oorzaken van niet-normaal verdeelde data
 • Omgaan met niet-normale data
  • transformeren: Box-Cox, Johnson
  • bepalen van de best passende verdeling

Deel 3: Hypothesetesten en Regressie

 • Theorie normaalverdelingen: berekenen van waarschijnlijkheden
 • De vijf stappen bij een hypothesetoets
 • Enkelzijdig versus tweezijdig testen; Type I en Type II fouten
 • Hypothesetesten:
  • T-test voor 2 steekproeven (normale/niet-normale data)
  • T-test voor gepaarde steekproeven
  • testen op gelijke varianties
  • ANOVA
  • vergelijken van 2 proporties
  • chi kwadraat test
  • niet-parametrische hypothesetesten
 • Regressie analyse

Deel 4: Equivalentietesten

Deel 5: Analysetechnieken voor kwaliteit

 • pareto grafieken
 • SPC Regelkaarten: X-R, I-mR, p , np, c, u
 • geschiktheidstudie: Cp(k), Pp(k) bij normale en niet-normale data

Deel 6: MSA: Bepalen van meetonzekerheid

 • gage R&R studie
 • lineariteitsstudie

Deel 7: Minitab Assistant

Na de opleiding

Na deze opleiding kunt u met Minitab talloze inzichtelijke analyses en visueel erg attractieve grafieken en rapporten opmaken van alle beschikbare statistische gegevens. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het kiezen van de juiste techniek in functie van de beschikbare data en het gewenste resultaat.

Prijs

€ 1610 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1410 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1210 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 3 sessies vanaf woensdag 21 april 2021 Bekijk alle data
 • woensdag 21 april 2021 - 09:00 - 17:00
 • woensdag 28 april 2021 - 09:00 - 17:00
 • woensdag 05 mei 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

LAPTOP MET MINITAB

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met de Minitab software. Deze software kunt u gratis downloaden via www.minitab.com en na installatie gratis gebruiken voor een proefperiode van 30 dagen.

Facultatieve terugkomdag

Enkele weken na de reguliere training organiseren we  een facultatieve terugkomdag .Tijdens deze facultatieve terugkomdag komen de deelnemers hun eigen case betreffende het gebruik van minitab presenteren en kunnen nog bijkomende vragen stellen over het gebruik van Minitab.

De kostprijs voor deze extra dag bedraagt 350 Euro, exlcusief BTW. Bij inschrijving meldt u best in het vak 'opmerkingen' of u aan deze extra dag wenst deel te nemen of niet.