Teamontwikkeling

Stuur uw team optimaal aan & evolueer van een werkgroep naar een dynamisch team

Waarom dit thema?

Teamontwikkeling is een middel om een doel te bereiken.

Medewerkers die goed samenwerken in een team weten elkaar te vinden. In plaats van elkaar te vermijden, zoeken ze elkaar op om gebruik te maken van elkaars ervaring en talenten. Er wordt overlegd om te zorgen dat er geen werk dubbel wordt gaan en ze roddelen minder. 

In teamontwikkeling verlangt men meer inspraak, betrokkenheid en de mogelijkheid om met eigen inzichten en initiatieven aan de slag te gaan. 

Maar in welke mate moet u als leidinggevende hierop inspelen?

Waarom deze opleiding?

Op het einde van deze bedrijfsinterne opleiding gaat u naar huis met een handige checklist en kan u alvast de eerste stappen zetten naar een bevlogen team of naar het optimaliseren van reeds bestaande teamsituaties.

Tijdens deze bedrijfsinterne opleiding worden meerdere cases een voorbeelden gebruikt uit uw organisatie om de link naar de praktijk te verduidelijken.

U krijgt meteen tips & tricks mee die u op de werkvloer kan implementeren.

Deze training komt in aanmerking voor de erkenning tot MER-coördinator.

Voor wie

Deze workshop richt zich tot iedereen die erin geloven dat bevlogenheid binnen hun team belangrijk is, en die de maturiteit van hun medewerkers willen verhogen ten voordele van het team.

Hierbij denken wij aan:

 • leidinggevenden;
 • projectverantwoordelijken;
 • afdelingsverantwoordelijken;
 • ...
Teamontwikkeling - doelgroep

Inhoud

Oriëntatie

 • Wat zijn bevlogen teams?
 • Fasering in de ontwikkeling van teams
 • Duiden van enkele begrippen: team, empowerment, …
 • Leiding geven aan zelfsturende teams: een paradox?

Op weg naar een ‘teamgerichte' organisatie

 • Sturende of zelfsturende bedrijfscultuur: wat houdt dit in?
 • Cultuuranalyse uitvoeren op de eigen organisatie volgens Quinn & Cameron
 • Wat zijn vandaag de bevorderende en belemmerende factoren in een:
  • familiecultuur
  • procedurele cultuur
  • doelgerichte cultuur
  • innovatieve cultuur
 • Belang van coachend leiderschap
  • tijd nemen om te overleggen
  • durf te delegeren
  • ondersteunen met constructieve feedback

Invoering van zelfsturende teams in de eigen organisatie

 • Structuur en organisatie van een zelfsturend team
 • Uitwerking op basis van model Ron Fry: doel, rol, procedure & relatie
 • Visueel management als tool naar resultaatgerichtheid
 • De synthese voor uw eigen werkplan naar een succesvolle aanpak

Na de opleiding

 • Weet u hoe u als leidinggevende moet omgaan met een goed functionerend team. 
 • Weet u wanneer u uw team moet aansturen en wanneer u hen moet loslaten. 
 • Kan u bevlogen teams opzetten, waardoor uw medewerkers in staat zijn om:
  • meer plezier te halen uit werk.
  • maximaal gebruik te maken van elkaars competenties. 
  • te groeien naar een hogere teammaturiteit: het team stijgt boven het individu uit.
  • resultaatgericht werken.
 • U krijgt een plan van aanpak aangereikt dat u toelaat uw team optimaal aan te sturen al dan niet richting zelfsturende teams. 
 • U kent de valkuilen van zelfsturende teams.

Docenten

Kathleen De Rycke
Kathleen De Rycke

Kathleen was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior.
Kathleen bouwde op vlak van HRM en Psycho-sociaal welzijn een ruime expertise op tijdens haar voorbije werkervaringen. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie ... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management …

LinkedIn profiel bekijken