Risicoanalyse Psychosociale Aspecten

U wil de medewerkers mentaal fit houden maar weet niet waar de verbeterpunten zitten

U wil weten of uw medewerkers met te veel stress te maken krijgen en wat de impact daarvan is

U wil voldoen aan de wettelijke verplichting deze Risicoanalyse uit te voeren

U wil proactief vermijden dat medewerkers psychische schade ondervinden op het werk

Amelior kan u helpen

Amelior biedt u een leidraad voor de planning, de implementatie en de opvolging van acties die de prestaties van de werknemers verbeteren als gevolg van de inspanningen op vlak van psychosociaal welzijn.

Dankzij een bevraging, waarin minstens de wettelijke aspecten aan bod komen, brengen we de risico’s in kaart die gepaard gaan met de 5 A’s binnen de organisatie. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om een aantal vragen eigen aan uw organisatie hieraan toe te voegen.

De 5 A’s staan voor

 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsinhoud
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsrelatie

De bevraging kan op 2 verschillende manieren gebeuren:

Via de kwantitatieve methode – afname van een enquête op maat  voor relatief grote groepen

Via de kwalitatieve methode – afname van interviews volgens een semigestructureerde aanpak, eveneens op maat  voor kleine(re) groepen

Ja, ik wil een offerte voor een oplossing op maat
RAPSY

U krijgt

Een praktijk gerichte oplossing waarmee u voldoet aan de wettelijke verplichtingen. 

Door aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van de medewerkers, zullen mentaal en fysiek gezonde medewerkers bovendien zorgen voor:

 • betere productiviteit
 • lager ziekteverzuim
 • verhoogde motivatie

 

Verwacht van Amelior

 • Flexibiliteit om de vragenlijst aan te passen naar de eigen wensen
 • Een analyse op maat van uw bedrijf, waar u zelf parameters aan kan toevoegen
 • De mogelijkheid om een nabevraging te doen bij een subgroep
 • Begeleiding doorheen het volledige RAPSY traject
 • Een voorstel met een verbetertraject op maat van uw bedrijf

Onze aanpak

proces rapsy

1. Intake - voorbereiding en opstellen vragenlijst

Naast de wettelijk verplichte vragen, kunnen er extra vragen op maat van uw bedrijf toegevoegd worden. 

2. Afnemen van de vragenlijst

Dit gebeurt volledig online en anoniem bij de kwantitatieve methode.
Bij de kwalitatieve methode worden interviews afgenomen aan de hand van een vooraf opgemaakte planning. 

3. Analyse van de data

Onze consultant gaat aan de slag met de data en stelt deze grafisch voor. 

4. Opmaak van het rapport en bepalen van de prioriteiten

De info wordt verwerkt in een rapport. Er wordt ook een verbetertraject geadviseerd. De bevraging, de verwerking van de gegevens en het opmaken van het rapport gebeurt in volledige anonimiteit en vertrouwelijkheid.

5. Voorstelling van het rapport en bespreking  van de prioriteiten

Aan de hand van een workshop wordt het verbetertraject verder besproken en worden de prioriteiten bepaald. 

5. Optioneel: trajectbegeleiding

Indien gewenst is er verdere begeleiding van dit traject mogelijk. 

Ik help u graag verder

Pascal Anckaert
Pascal Anckaert
Managing Director