We invest in people

De gids voor het bouwen aan een veerkrachtige organisatie voor duurzaam succes. 

Op basis van input uit mondiale best practices is deze standaard tot stand gekomen. De Standaard geeft weer wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn en reikt de ontwikkel stappen aan voor het bereiken van een excellent prestatieniveau.

Voldoen aan de Investors in People Standaard betekent dat u behoort tot de beste organisatie op het gebied van People Management.

Het raamwerk legt de focus op 9 essentiële indicatoren die kenmerkend zijn voor organisaties die altijd beter presteren dan vergelijkbare organisaties.

Het raamwerk is een weergave van de laatste trends op het gebied van goed management en werkomstandigheden voor het realiseren van succesvolle duurzame resultaten.

Het prestatiemodel van het raamwerk geeft u een handvatten voor vooruitgang in de toekomst en voor het continue verbeteren en ontwikkelen.

De standaard is gebaseerd op drie prestatie principes namelijk: Leading (leiden, aanvoeren), Supporting (ondersteunen, faciliteren) en  Improving (verbeteren, vernieuwen)

LEADING (leiden, aanvoeren)

Doelen en richting geven in een veranderende omgeving en tegelijkertijd medewerkers motiveren, zijn essentiële vaardigheden geworden in vele rollen. High Performance organisaties bevorderen leiderschapsvaardigheden op elk niveau met als doel het behalen van uitstekende resultaten. De indicatoren van dit principe gaan na hoe duidelijk visie en doelen zijn en hoe goed leidinggevende zijn in het inspireren en motiveren van medewerkers.

1. Mensen leiden en inspireren             

Leiders zorgen voor duidelijke doelstellingen. Zij inspireren en motiveren mensen om deze doelstellingen te behalen en worden vertrouwd door mensen in de organisatie.

 

2. Uitdragen v/d organisatiewaarden en -cultuur

Het gedrag van mensen en leiders is altijd in overeenstemming met de kernwaarden van de organisatie. Zij durven op te treden tegen afwijkend gedrag en voelen zich hierin gesteund.

 

3. Mensen in hun kracht zetten en betrekken

 Er is een cultuur van vertrouwen en eigenaarschap in de organisatie, zodanig dat mensen ervaren dat zij beslissingen kunnen nemen en uitvoeren.

 

 

Leading

SUPPORTING (ondersteunen, faciliteren) 

Continu veranderen en verbeteren is in de huidige tijd voor velen gemeengoed geworden. Organisaties gericht op duurzaamheid hebben een platte organisatiestructuur. Op die manier is het mogelijk snel beslissingen te nemen, flexibel te opereren en klantgericht te werken. De standaard onderzoekt de manier waarop medewerkers worden ondersteund om goed te presteren. Nagegaan wordt hoe de inrichting van taken en werkzaamheden is, hoe de beloningsstructuur werkt, hoe prestaties worden gemanaget en in hoeverre medewerkers autonoom zijn in het maken van beslissingen.

4. Performance management

De doelen van de organisatie zijn geharmoniseerd. Prestaties worden gemeten en feedback wordt gebruikt.

 

5. High Performance erkennen en belonen

Erkenning en beloning zijn helder en passend en creëren een cultuur die mensen waardeert en hen stimuleert om hun uiterste best te doen.

 

6. Structureren van het werk

 De ambitie van de organisatie is leidend voor de structuur van de organisatie. Rollen zijn vormgegeven om de doelstellingen van de organisatie te bereiken en zorgen voor aansprekend werk voor mensen waarin zij worden aangemoedigd om op verschillende manieren samen te werken.  

 

 

 

Supporting

IMPROVING (verbeteren, vernieuwen)

De beste organisaties omarmen verandering, flexibiliteit en continu verbeteren. De filosofie van continu verbeteren en vernieuwen is de basis van de Investors in People Standaard. Een duurzame organisatie zijn betekent aandacht hebben voor de ontwikkeling van competenties, middelen en plannen voor morgen. Het betekent voeding geven aan innovatie om steeds nieuwe wegen te vinden om de ambities van de organisaties waar te maken. 

 7. Competenties ontwikkelen

 De competenties van mensen worden actief gemanaged en ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat mensen in staat worden gesteld om hun talenten te benutten en dat organisaties beschikken over de juiste mensen, op het juiste moment en voor de juiste rollen.

8. Continu verbeteren en vernieuwen

Er is een focus op continu verbeteren. Mensen maken gebruik van interne en externe bronnen om nieuwe ideeën en aanpakken te genereren, ondersteund door een cultuur die innovatie aanmoedigt.

 9. Duurzaam succes nastreven

 De organisatie heeft een focus op de toekomst en staat open voor verandering. Leiders hebben een goed begrip van wat er gebeurt, in de maatschappij en welke invloed dit heeft op de organisatie.

Improving

Benieuwd wat Investors in People voor uw organisatie kan betekenen?

Neem nu contact op en ontdek de talrijke mogelijkheden.