Acht tips om onmiddellijk het welzijn van medewerkers te verbeteren

In dit artikel bespreken we een aantal manieren om het welzijn van de medewerkers te verbeteren. We bespreken hoe investeren in het welzijn van uw organisatie zijn vruchten afwerpt.

We doen hiervoor een beroep doen op de informatie uit wetenschappelijk onderzoek en uit ons nieuwe product “Wij investeren in welzijn”.

Dit artikel helpt je op weg naar een betere welzijnsstrategie, te beginnen met deze acht tips.
Welzijn medewerkers IIP

Tip 1

Besef dat er verschillende welzijnsdomeinen zijn

Wetenschappelijk onderzoek vanuit Investors in People heeft uitgewezen dat er drie verschillende gebieden zijn waarrond moet gewerkt worden wanneer het gaat over welzijn:  sociaal, fysiek en psychologisch. Dus bij het samenstellen van een welzijnsstrategie is het goed om vertrouwd te raken met het concept enerzijds en om anderzijds de juiste manieren te bedenken om medewerkers te ondersteunen. Het verzamelen van objectieve data over de hele linie moet altijd een prioriteit zijn bij het implementeren van een welzijnsstrategie op de werkplek.

 • Sociaal welzijn. Dit verwijst naar beloning en erkenning, de stem van de werknemer, inclusie, diversiteit, gemeenschappelijke activiteiten en gezinsvriendelijk beleid. Is er een cultuur van teamwerk, vertrouwen en respect? Is de werkplek inclusief? Hoe zit het met een zorgvuldige kantoorinrichting, werkgroepen, sociale activiteiten, interactie tussen gemeenschappen, erkenning van cultuurverschillen?
 • Fysiek welzijn. Het verwijst naar fysieke activiteit, voeding, musculoskeletale en omgevingsfactoren. Van in vorm blijven tot het op afstand houden van ziekte (kunnen we nog actueler zijn?) Lichamelijke gezondheid kan een grote impact hebben op hoe goed mensen kunnen werken.Hoe zit het met medische onderzoeken, ziektekostenverzekeringen en ziektekostenplannen? Wordt er samen gejogd, zijn er kortingen op lidmaatschap van de sportschool, stoppen met roken, dieetveranderingen in kantines, fysiotherapie, pilates, sta-bureaus?
 • Psychologisch welzijn. Dit verwijst naar de geestelijke gezondheid, slaap, rust of financieel welzijn. Het is belangrijk dat mensen open kunnen zijn over hun eigen ervaringen met geestelijke gezondheid. Voelen ze zich op hun gemak als ze het niet eens zijn met de baas? Zijn er programma's beschikbaar om hen te ondersteunen?Hoe zit het met preventie en beheer van stress, EHBO-training op het gebied van geestelijke gezondheid, veerkrachttraining, beleid inzake balans tussen werk en privé?

Tip 2

Bekijk enkele van de belangrijkste drijfveren voor welzijn

 • Betrokkenheid van het management. Om een ​​welzijnsstrategie te laten werken, is het erg belangrijk dat alle verticale structuren binnen de organisatie betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de boodschap over alle mensen wordt verspreid. Een cultuur van openheid helpt hierin aanzienlijk.
 • Controle van de werknemers over hun werk en de besluitvorming.
 • Aanwezigheid van waarden die een inclusieve, ondersteunende en interessante werkomgeving ondersteunen.
 • Een consistente en effectieve lijnmanagementpraktijk die het welzijn van het personeel actief ondersteunt.
 • Medewerkers die geloven dat de organisatie een hoger doel heeft en begrijpen hoe ze hieraan kunnen bijdragen.
 • Medewerkers die begrijpen dat een permanente ontwikkeling nodig is om arbeidsvreugde te bereiken.
 • Flexibiliteit binnen de werkomgeving om mensen autonomie te geven om hun werk-privébalans kunnen verbeteren.
 • Een focus op het verminderen en beheersen van stress en het verbeteren van de geestelijke gezondheid op het werk, aangezien dit de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim zijn.
 • Ondersteuning én tijd om deel te nemen aan welzijnsgerelateerde activiteiten.
 • Focus op integratie, evenals aanmoediging in teamcommunicatie en participatie.

Tip 3

Evalueer de financiële return

Bij het nemen van beslissingen over het al of niet inzetten op het welzijn van de medewerkers, komt de motivatie altijd voort uit het kijken naar de mogelijke financiële voordelen. Hoe zal uw organisatie financieel profiteren van de welzijnsstrategie die u ontwikkelt?

Als we de omvang van deze problemen zouden kunnen verminderen, zou dat een goed begin zijn (onderzoek in de UK)

 • 15.8 miljoen werkdagen gaan verloren aan problemen die tot het mentaal welzijn kunnen terug gebracht worden.
 • 100 miljard pond is de kost van een zwakke mentale gezondheid.

Tip 4

Identificeer oorzaken van stress en slecht mentaal welzijn van werknemers

Omdat stress verspreid zit onder de gehele beroepsbevolking, is het belangrijk voor werkgevers om te begrijpen welke factoren er het meest toe bijdragen dat hun werknemers zich zo voelen.

Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk de grootste druk was die door werknemers werd ervaren. 40% beweert dat té veel zaken in hun agenda hebben geleid tot stress.

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de arbeidsmarkt het gevoel heeft dat hun geestelijke gezondheid beter ondersteund zou worden op het werk als hun organisatie meer opleiding zou geven aan lijnmanagers.

Tip 5

Identificeer de strategische doelen voor uw plan

Hier zijn enkele voorbeelden

 • De ambitie om een ​​“Erkende Werkgever” (door Investors in People) te zijn. Inzetten op welzijn kan een onderscheidende factor zijn en helpen bij het werven en behouden van talent.
 • Ervoor zorgen dat mensen op een duurzaam niveau optimaal kunnen presteren door goed leiderschap en ondersteuning; empowerment en passende ontwikkeling te bieden.
 • Compliance en risicomanagement: het uitvoeren van de wettelijk verplichte risicoanalyse psychosociaal welzijn.
 • Minimaliseren van verzuim en het verhogen van de productiviteit door rekening te houden met aspecten als effectief beheer, niveaus van autonomie en duidelijke prestatiedoelstellingen.
 • Creëren van een positieve cultuur van gezondheid en welzijn. Dit moet volledig worden ingebed in de bedrijfsstrategie en worden ondersteund door de organisatiewaarden.
 • Verlaging van de kosten van slechte gezondheidsvoorzieningen, gericht op effectief beheer van ziekte en verzuim en wervingskosten die samenhangen met een hoog verloop.

Tip 6

Volg deze stappen om een strategie voor het welzijn van uw medewerkers te ontwikkelen

 

 1. Bepaal de behoeften van uw medewerkers.
 2. Spreek de prioriteiten, doelstellingen en middelen af.
 1. Identificeer de belanghebbenden.
 2. Spreek een programma voor ondersteuning en activiteiten af.
 1. Communiceer en beheer(s) het programma.
 1. Monitor en beoordeel de resultaten en identificeer verbeteringen.

 

Tip 7

Bepaal waar leidinggevenden zich op moeten concentreren bij het implementeren van de strategie voor het welzijn van de medewerkers

 • Effectief communiceren.
 • Stress minimaliseren en veerkracht opbouwen.
 • Het evenwicht tussen werk en privéleven van het personeel ondersteunen.
 • Bewustzijn tonen voor de problemen die de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloeden.
 • Ontwikkelen van een open cultuur waarin medewerkers zich in staat voelen hun problemen te bespreken.
 • Leren over geestelijke gezondheid, zodat ze kunnen beoordelen wanneer ze werknemers naar hulp van buitenaf moeten doorverwijzen.
 • Ervoor zorgen dat ze zich bewust zijn van de welzijnsstrategie en hun teams aanmoedigen om eraan deel te nemen.
 • Prioriteit geven aan het welzijn van mensen boven al het andere.
 • Regelmatig een stand van zaken houden, waarbij ze dringende zorgen echt kunnen begrijpen.

Tip 8

Laat een neutrale beoordeling maken om te zien waar u zich bevindt


De reis naar een goed welzijn van uw medewerkers begint met het bedenken van een strategie, maar daar houdt het niet op.

Investors in People  kan uw strategie beoordelen en u helpen bij het identificeren en prioriteren van de gebieden die meer aandacht vereisen.

 • Terwijl u uw welzijnsstrategie implementeert, zult u allerlei soorten uitdagingen tegenkomen. Een van de meest voorkomende is wellicht het aantonen of identificeren van een rendement op uw investering.
 • Bij welzijn gaat het om gedragsverandering en als zodanig kan het lastig zijn om heel rechtstreeks de nodige bewijzen te vinden die direct verband houden met de strategie. Wij kunnen u helpen om erachter te komen waar u zich op die reis bevindt.
 • De accreditatie beoordeelt u aan de hand van een reeks onderwerpen voor elk van de drie gebieden: lichamelijk, psychologisch en sociaal welzijn.
 • Inzicht hebben in de voortgang van uw welzijnstraject is een fantastische manier om succes te meten en het levert het bewijs dat er effectief aandacht is voor welzijn op het werk.
 • Bovendien helpt het u om uw organisatie beter te profileren met een internationaal erkende accreditatie om zo op zijn beurt nieuw talent aan te trekken.

 

Lees meer over 'We invest in wellbeing'

Meer info?

Pascal Engels is eveneens Managing Director van Investors in People Benelux

Pascal Engels
Pascal Engels
Consultant / trainer