We invest in Wellbeing

In deze periode van onzekerheid waar we ons nu in bevinden is het uiterst belangrijk om te zorgen voor onze medewerkers. Investors In People is reeds jarenlang een keurmerk voor kwaliteit en personeel. Onze bewondering kan dus ook niet groter zijn voor de moed en inzet die velen tot op de dag van vandaag tonen.
wellbeing

Investors In People

Investors in People helpt organisaties om precies dat te doen wat nodig is om te spreken over een echt “mensenbedrijf”: medewerkers betrekken, informeren en opleiden en voor hen de beste omstandigheden creëren om hun job kwalitatief uit te voeren.  Met  “We Invest in People” hebt u een brede kijk op de situatie in uw organisatie. Van hoe goed uw leiderschap functioneert tot hoe goed uw personeel wordt ondersteund. Van hoe uw personeel wordt opgevolgd en erkend tot hoe ze worden opgeleid. Van hoe u hen betrokken houdt tot hoe u begrijpt welke kansen en uitdagingen voor de organisatie zien.

We invest in Wellbeing

Daarnaast gaan wij een nieuw krachtig hulpmiddel lanceren: “We invest in Wellbeing”. Hiermee beoordeelt u het welzijn van uw organisatie aan de hand van 3 pijlers: op sociaal, psychologisch en fysiek vlak. Met onze hulp kan u dat waardevolle inzichten opleveren. Het kan u daarbij ook helpen bij het plannen van uw acties en sterker: uw organisatie future-proof uit deze crisis laten komen. Dit alles samen mét uw medewerkers.

Samengevat is “We invest in Wellbeing” een erkenning voor organisaties die een cultuur van welzijn ontwikkelen en koesteren. Wij ontdekken samen met de organisaties in welk stadium van hun reis ze zich bevinden. En wijzen de weg voorwaarts.

Deze erkenning wordt aan de hand van 5 topics onderzocht: data, engagement, implementatie, tools en doelstellingen. 

welzijn

Waarom is welzijn zo belangrijk?

Van Dale omschrijft welzijn als volgt: “Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat.”

In een organisatie is dit niet anders. Welzijn heeft betrekking op alle aspecten van het beroepsleven: de kwaliteit en veiligheid van de werkplek, hoe mensen denken over hun werk en de cultuur die ze ervaren op het werk. Investeren in welzijn komt alleen maar ten goede van de organisatie. Die investering kan je alleen laten renderen als werknemers zich erkent voelen in de organisatie.

Benieuwd wat Investors in People voor uw organisatie kan betekenen?

Pascal Engels
Pascal Engels
Consultant / trainer