“Als interimmanager breng je een frisse kijk binnen”

Of het nu is om het plotse vertrek van een leidinggevende op te vangen dan wel om een tijdelijk project in goede banen te leiden, met een interimmanager van Amelior weet je zeker dat je kennis en ervaring aan boord haalt. En zelfs meer dan dat, zo blijkt uit de getuigenis van interimmanager Luc Verleysen.
Interim Manager Luc Verleyens

Amelior schakelde interimmanager Luc Verleysen in bij Concordia Textiles

Na een carrière van meer dan 25 jaar besluit Luc Verleysen in 2014 om voltijds als interimmanager aan de slag te gaan. Voortaan zet hij zijn ervaring als kwaliteitsmanager en zijn uitgebreide kennis van procesmanagementsystemen - zoals ISO 9001, ISO 17025, BRCGS Packaging Materials - in om bedrijven in nood vooruit te helpen. Wat volgt, is een aaneenschakeling van uitdagingen, gaande van een opdracht als General Manager in een wellnesscenter tot Supply Chain Manager in een bedrijf dat elektrische schakelkasten bouwt. In 2020 stond hij verschillende organisaties strategisch bij in hun zoektocht naar een uitweg uit de coronacrisis.

Interimmanagement is voor jou duidelijk meer dan een bedrijf even depanneren. Vertel, hoe slaag jij erin om meerwaarde te creëren?

Luc Verleysen: “Engageer ik mij voor een project, dan tracht ik mij eerst en vooral in de problematiek van de klant in te leven. Ik ga niet als een bulldozer tekeer, maar neem de tijd om te observeren en te analyseren. Ik overleg met de medewerkers zelf en vraag naar het waarom van bepaalde handelingen en tools. Vanuit mijn achtergrond als systeemanalist-programmeur ben ik getraind om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, knelpunten bloot te leggen en voorstellen te formuleren om ze efficiënt en effectief weg te werken. Ik merk dat ik er als buitenstaander doorgaans goed in slaag om doorbraken te forceren. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat ik me van bij de start als ‘een van hen’ opstel. Ik ben niet de consultant die komt zeggen hoe het moet, maar wel de facilitator die samen met de organisatie naar oplossingen zoekt. Daar komt bij dat ik me dankzij mijn eigen traject – ik ben destijds zelf van onderuit doorgegroeid – makkelijk in alle niveaus kan verplaatsen. Ik weet mijn taal aan te passen, zowel aan arbeiders als aan de leden van het management. Ik kan de eisen in begrijpbare taal uitleggen.”

Hoe kies jij jouw opdrachten uit? Neem je om het even welke opdracht aan?

“Nee, zeker niet. Als het bijvoorbeeld zeer technisch is, dan pas ik. Ik ben een generalist en weet van heel veel iets, maar van weinig alles. Bij Amelior kennen ze mij gelukkig al goed en weten ze welke opdrachten me wel en niet zullen liggen. Pascaline Derveaux, die bij Amelior de contacten met de interimmanagers onderhoudt, slaagt er doorgaans goed in om de situatie bij de klant in te schatten en de vraag af te bakenen. Niettemin sta ik erop om zelf ook met de opdrachtgever kennis te maken voor ik toezeg. Op die manier kan ik de bedrijfscultuur ervaren en ‘voelen’ of ik een meerwaarde zal kunnen betekenen. Belangrijke voorwaarde voor mij is dat ik als interimmanager van bij de start deel kan uitmaken van het managementteam. Is dat niet het geval, dan weet ik dat ik onvoldoende zal kunnen wegen en mijn opdracht weinig kans op slagen zal hebben.”

Amelior schakelde jou onder andere in voor een opdracht bij Concordia Textiles. Wat heb je daar precies gedaan?

“Door het vertrek van de labomanager was er ineens niemand meer in de organisatie die ISO 17025 in de vingers had. De nieuw aangeworven labomanager had wel veel technische bagage, maar geen kennis van de norm, laat staan managementervaring. Mijn opdracht was enerzijds ervoor zorgen dat de ISO 17025-accreditatie gegarandeerd bleef en anderzijds dat de nieuwe labomanager de competenties verwierf om op termijn op eigen houtje het labo te runnen.”

Dat is gelukt?

“Ja, en zelfs meer dan dat. Via een-op-een-coaching heb ik hem de nodige kennis inzake management en ISO 17025 bijgebracht. Hij heeft zelfs de lead genomen in de accreditatieaudit door BELAC. Samen met het team zijn we erin geslaagd om een verbetering van 40 procent in de auditresultaten te bereiken. Daarnaast heb ik de CEO van de groep ook op het potentieel van het labo gewezen. Hoe langer ik in het labo kwam, hoe duidelijker het me werd dat het op termijn een opbrengsten- in plaats van een kostenpost kon worden. Tot op heden zijn de activiteiten van het geaccrediteerde labo vooral op de interne werking gericht, waardoor er bepaalde commerciële opportuniteiten binnen de groep of zelfs op de markt niet opgenomen worden. De ambitie is om meer betaalde activiteiten te ontwikkelen, waardoor het labo makkelijker in instrumenten en apparatuur kan investeren en zo nog beter zal zijn uitgerust om de diensten op de markt aan te bieden. De eerste stappen in dit transitietraject zijn intussen gezet. Op vraag van de CEO nam ik ten slotte ook deel aan de selectie-interviews van de toekomstige kwaliteitsmanager. Omdat de huidige manager in 2022 op pensioen gaat, heb ik geadviseerd om vandaag al een vervanger te zoeken. Om zo een braindrain te vermijden. De nieuwe collega is intussen aan de slag en heb ik tijdens de laatste weken van mijn opdracht nog kunnen begeleiden.”

Opvallend, je hebt bij Concordia Textiles meer kunnen doen dan de initiële vraag. Gebeurt dat wel vaker?

“Toch wel. Omdat je als interimmanager met een onbevangen blik naar een organisatie kijkt, kom je vaak op nieuwe oplossingen uit. ‘Daar hadden we nog nooit aan gedacht’, zeggen bedrijven mij dan. Als interimmanager draag je geen geschiedenis in de organisatie mee en ga je conflicten of heilige huisjes niet uit de weg. Het resultaat is dat je op korte tijd vaak veel kunt verwezenlijken. Interimmanagers beschikken over een goed gevulde rugzak en kunnen daardoor direct to the point komen. Dat een interimmanager vaak niet lang genoeg aan boord is om het volledige verandertraject mee te volgen, kan je als een mogelijk nadeel zien. Het risico is dat de organisatie na het vertrek van de interimmanager in business as usual vervalt. Dat is een aandachtspunt.”

Een andere kritiek is dat interimmanagers ‘dure vogels’ zijn. Wat antwoord jij daarop?

“Het klopt dat de tarieven van een interimmanager hoger liggen dan die van een doorsnee consultant. Ik ben er echter van overtuigd dat de toegevoegde waarde groter is dan de prestatiekost. Dit omdat een interimmanager dankzij zijn/haar ervaring met een bredere blik naar de organisatie kijkt en snel mogelijkheden tot verbetering en optimalisatie kan identificeren. Die hoge kostprijs moet je dus toch enigszins relativeren.”

Lees hier hoe Carl Baekelandt, CEO van Concordia Textiles terugkijkt op de opdr…

Meer weten wat een interim manager voor u kan betekenen?

Pascaline Derveaux
Pascaline Derveaux
Business Development Manager