Het belang om gevaarlijke stoffen te (h)erkennen

De coronapandemie stelt heel wat bedrijven voor grote uitdagingen en heeft een grote impact op hun activiteiten.

Om de verspreiding van dit virus tegen te gaan is het noodzakelijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden en dat deze bovendien strikt opgevolgd worden.
Toxicologie

´Social distancing’ is inmiddels een gekende belangrijke maatregel, maar ook goede hygiëne en ‘handen wassen’ is meer dan ooit primordiaal. Dit gaat overal gepaard met een intensiever gebruik van schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen. Deze middelen zijn bedoeld om de (werk)omgeving veiliger te maken, maar vergeet niet dat u dan ook op een veilige manier met deze middelen moet omgaan…

Wist u dat schoonmaak- en desinfectiemiddelen gevaarlijke stoffen bevatten? Ze kunnen componenten bevatten die irriterend, corrosief of in sommige gevallen zelfs kankerverwekkend zijn.

Een SDS van een eenvoudige ontsmettende handgel leert ons dat dit mengsel meer dan 70 % ethanol bevat, wat de classificatie licht ontvlambaar oplevert. Uit het oogpunt van brandveiligheid moet hier dus ook goed nagedacht worden over een veilige manier van opslag, zeker als het gaat over grotere voorraden en stocks.

Hetzelfde geldt voor schoonmaakproducten, deze kunnen CMR componenten en giftige stoffen, schadelijk voor de luchtwegen, bevatten. Ook hier is het opletten met de combinatie van gevaren waaraan de gebruiker blootgesteld wordt.

Volgens de Wet Welzijn is de werkgever verplicht zijn medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen om gezondheidsrisico´s te voorkomen. Diverse tools en blootstellingsmodellen zijn hiervoor beschikbaar. De aanbevolen voorwaarden voor veilig gebruik van verschillende stoffen vermeld in de SDS,  vragen geavanceerde interpretaties bij gelijktijdig gebruik van deze stoffen.

Amelior kan u helpen met de interpretatie van de SDS om meer inzicht te krijgen in (classificatie van) gevaren van stoffen. Verder kunnen we u adviseren over de opslag van gevaarlijke producten en blootstellingsberekeningen.

Dit zowel via opleidingen (zie onderstaand opleidingstraject ontwikkeld door Amelior & Arche consulting) als via persoonlijke begeleiding en advies. Aan u de keuze !

Arche traject