Chemische basisbegrippen

Alle chemische kennis die u nodig heeft om chemische wetgeving zoals REACH en CLP correct toe te passen
Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf dinsdag 14 september 2021
Sint-Niklaas
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Verschillende functies (bvb. een preventieadviseur) worden geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Binnen het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het omgaan met, stockeren, verwerken en transporteren van gevaarlijke stoffen. Om die wetgeving te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben van scheikunde. En dan liefst een praktijkgerichte kennis want de traditionele puur theoretische kennis is vaak ontoereikend voor een concrete interpretatie

U moet namelijk:

 • weten wat het verband is tussen de structuur en de eigenschappen van producten
 • weten waar u informatie over kan vinden over scheikundige stoffen van preparaten
 • weten wat deze informatie in de praktijk betekent
 • weten wat de verschillende productklassen, hun naamgeving en hun specifieke eigenschappen zijn
 • de chemische basisterminologie kennen zodat u de REACH- en CLP-wetgeving kan toepassen

Niet zo eenvoudig dus. Deze workshop geeft u een solide basis om een ​​flexibel antwoord te kunnen geven.

Waarom deze opleiding?

U verkrijgt in een minimum van tijd een grondige kennis inzake scheikunde. U raakt vertrouwd met chemische stoffen, hun eigenschappen, de classificatie, de identificatie en benaming. Deze opleiding is ook uitermate geschikt als u de nodige chemische kennis wil verwerven om de arbeidsreglementeringen m.b.t. gevaarlijke stoffen en mengsels te kunnen begrijpen.
 

De wetgeving zelf inzake gevaarlijke stoffen wordt in deze workshop niet behandeld.

Deze opleiding voorziet u van alle chemische kennis die u nodig heeft om chemische wetgeving zoals Reach en CLP correct te kunnen toepassen en de chemische risico's correct in te schatten.

Meerdere cases en voorbeelden worden gebruikt om de link naar de praktijk te verduidelijken.

Theorie wordt afgewisseld met oefeningen 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Deze opleiding is er voor o.a.:

 • preventieadviseurs die een zeer praktijkgerichte basiskennis scheikunde wensen uit te bouwen of te verstevigen

 • alle personen die de nodige scheikundige basis willen verwerven om de arbeidsreglementeringen met betrekking tot gevaarlijke producten te begrijpen

Chemiebasis

Inhoud

Chembasis progr 10,5

Na de opleiding

Na deze opleiding heeft u de nodige kennis verworven omtrent scheikundige stoffen om de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en gevaarlijke stoffen in uw werkveld beter te begrijpen en exact te kunnen toepassen. U zal weten waar welke informatie te vinden is en vertrouwd zijn met chemische stoffen, hun eigenschappen, hun classificatie en hun namen. Hierdoor kan u een beter welzijns- en/of milieubeleid realiseren.

Docenten

Barbara Dhoop
Barbara Dhoop

Barbara is afgestudeerd als Master in de Chemie aan de UGent en heeft een brede kennis opgebouwd binnen de chemische sector als onderzoeker bij ontwikkeling van analytische scheidingsmethoden in metabolomics, als R&D-verantwoordelijke in de detergentensector, als service engineer in de waterbehandelingsindustrie en momenteel als project scientist - biocides bij ARCHE Consulting. Barbara is gespecialiseerd in EU- en nationale registraties van biociden. Haar expertise omvat chemische stofidentificatie, risicoanalyse, fysico-chemische analyse (in het bijzonder stabiliteit) en werkzaamheid.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1180 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1005 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 885 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf dinsdag 14 september 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 14 september 2021 - 09:30 - 17:30
 • dinsdag 21 september 2021 - 09:30 - 12:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding Chemische basisbegrippen in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

TrajectDG-Chembasis

Meer opleidingen binnen het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Om een algemeen beeld van de REACH- en CLP-wetgeving te verwerven, zijn volgende opleidingen heel interessant:

Basisopleiding CLP

Meer info en inschrijvingen

ESDS fiches lezen en begrijpen & REACH

Meer info en inschrijvingen

Blootstellingssenario´s opstellen voor e-SDS & REACH

Meer info en inschrijvingen

Om chemische risico’s beter  in te kunnen schatten kunnen volgende opleidingen u op weg helpen:

Basisopleiding Toxicologie

Meer info en inschrijvingen

Ecotoxicologie

Meer info en inschrijvingen