Het ISO technisch comité TC 283 zit niet stil!

Algemene beste praktijken vanuit ISO met betrekking tot Veiligheid, gezondheid, welzijn op het werk - een stand van zaken.
iso technische comité

De ISO 45001 norm voor ‘Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ werd in maart 2018 gepubliceerd.

Vanwege Covid-19 krijgen organisaties die eerder het OHSAS 18001 certificaat behaalden uitstel tot september 2021 om de transitie naar ISO 45001 te maken.                                 

De ISO 45001:2018 is intussen steeds beter gekend en biedt een solide kader om de risico’s én kansen voor veiligheid, gezondheid en kortweg welzijn op het werk te managen.

Heeft u reeds een ander managementsysteem (voor kwaliteit, milieu, voedselveiligheid, …) dan is deze standaard dé spiegel om uw beleid en strategie verder te ontwikkelen richting een integraal managementsysteem. Ook al heb je nog geen, al dan niet gecertificeerd managementsysteem dan zijn we overtuigd dat de ISO 45001 voor zowel grote als kleine organisaties een mooi instrument is om het welzijn op het werk beter te managen en zo bij te dragen tot het overall duurzaam succes van uw organisatie.

In augustus 2020 werd de ISO/DIS 45003 gepubliceerd

Vanuit een toenemende nood startte het ISO/TC 283 met afgeleide richtlijnen voor het managen van psychosociale risico’s op het werk.

De norm biedt, in samenhang met ISO 45001, een handvat voor een systematische aanpak van psychosociale risico’s. Je leest er meer over in dit artikel

OH&S management - safe working in a pandemic – guidelines

Deze norm biedt richtlijnen voor algemene goede praktijken in alle soorten organisaties voor het beschermen van werknemers en andere belanghebbenden door werkgerelateerde overdracht van en blootstelling aan een pandemie ziekte.

Dit document is geschikt voor organisaties die momenteel actief zijn, hun activiteiten hervatten of operaties beginnen tijdens een pandemie, en voor organisaties die strategieën plannen en ontwikkelen om risico’s te beheren die kunnen ontstaan ​​door toekomstige pandemieën.

Vanwege de dringende vraag naar ISO-richtlijnen voor management van veiligheid en gezondheid op het werk tijdens de huidige COVID-19-crisis, stelt het ISO / TC 283 voor om de ISO PAS-route ((Publicly available specification)) te gebruiken en zo een document zo snel mogelijk ter beschikking te stillen. Het is de bedoeling om onmiddellijk nadat de PAS is gepubliceerd, dit document onmiddellijk verder te ontwikkelen tot een volwaardige internationale standaard en dit volgens het gebruikelijke proces.

Ontwikkeling van de ISO 45004 over ‘performance evaluation’

De ontwikkeling bevindt zich nog in een voortraject. WG 4 onder coördinatie van het NEN speelt hierbij een belangrijke rol en plant in september-oktober 2020 een eerste overleg.

Thierry Uyttenhove 

Meer info?

Thierry Uyttenhove
Thierry Uyttenhove
Consultant / trainer