Interessante nota rond noodstoppen

In het najaar van 2015 is er een interessante nota gepubliceerd in kader van machinerichtlijn MD WG 2010-03 EN rev. 2 goedgekeurd door de ‘Machinery Working Group’.
Noodstop

Wat zijn de belangrijkste eisen?

De algemene norm voor noodstoppen is de norm ISO 13850.

In de norm EN-ISO 13850 worden de eisen aan een noodstopsysteem beschreven. Belangrijkste eisen zijn:

  • Het noodstopcircuit moet dominant zijn ten opzichte van alle mogelijke bedrijfsfuncties. (noodstop werkt dus altijd) 
  • Het noodstopcircuit is een aanvullende veiligheidsfunctie (er is dus ook een gewone stopknop) 
  • De bedieningsorganen moeten herkenbaar, duidelijk zichtbaar en snel toegankelijk zijn.

 

Het gebruik van beschermkragen rond noodstoppen

Deze norm geeft evenwel geen specifieke informatie rond de vormgeving van noodstoppen met een afscherming tegen onbedoeld inschakelen (beschermkraag).

Hierdoor zijn er meerdere modellen te vinden op de Europese markt… en het ene model zorgt al wat voor meer discussie dan het andere…

In deze nota wordt er op het afschermen van noodstoppen dieper ingegaan. Hierbij wordt onder andere gesteld dat de beschermkraag de bereikbaarheid van de rode stopknop niet mag hinderen. Indien initieel de fabrikant een beschermkraag rond de noodstop wil gebruiken moet hij de bereikbaarheid van de noodstop steeds testen. Dit laatste is dus eigenlijk ook van toepassing als men op een bestaande machine rond een noodstop een beschermkraag wil aanbrengen.

Sowieso mag de noodstop :

  • Geen scherpe hoeken of randen hebben.
  • Niet over de volledige omtrek zijn aangebracht. 
  • Niet afgedekt zijn.

 

Netscheiders gebruikt als toestellen voor nooduitschakeling

De nota geeft ook verdere duiding rond het gebruik van netscheiders die als noodstop gebruikt of toegepast worden.

In de norm EN60204-1 staat dat toestellen voor nooduitschakeling ROOD moeten zijn met gele achtergrond.

De netscheider mag lokaal worden gebruikt als noodstoptoestel, wanneer deze voor het bedieningspersoneel gemakkelijk toegankelijk is.

Opmerking Dit laatste is ENORM goed te controleren door de fabrikant en eigenlijk bij de indienststelling door de preventieadviseur van een nieuwe machine. Want in de praktijk is de bereikbaarheid niet altijd optimaal en is de netscheider gebruikt voor nooduitschakeling zelfs zeer moeilijk te bereiken en/of ontbreken andere alternatieven voor een noodstop.

Netscheider

‘Flap'-stoppen of stopknoppen met een klepje erboven

Tevens zegt de nota ook nog iets over de zgn. ‘flap'-stoppen.

Het gebruik van ‘flap stoppen' als noodstop is VERBODEN. De ‘flap stoppen' enkel een stopfunctie. Het is trouwens verboden om een noodstop als gewone stop te gebruiken.

Het feit dat er een grotere ‘flap' boven de stopknop ligt, vergemakkelijkt alleen het indrukken ervan.

Noodstop

Meer info?

Franky De Witte
Franky De Witte
Consultant / trainer