Amelior blog betreffende Interim-management

Geïntegreerde veiligheid (II)

Excellentie op het vlak van veiligheid kan alleen bereikt worden via een geïntegreerd veiligheidsbeleid, een zorgsysteem.  Via een artikelenreeks reiken wij u een leidraad aan voor de opbouw van zo'n geïntegreerd zorgsysteem. De diverse fasen en aspecten ervan, zoals geschetst in onderstaande figuur, komen daarin aan bod. We bevinden ons nu in de eerste van de vijf fasen.

01/02/2005 - Uyttenhove Thierry