Amelior blog betreffende LEAN en Six Sigma

Artikel

“Ons buikgevoel hebben we aangevuld met cijfers”

De keuze voor Six Sigma heeft afvalbeheerder Imog geen windeieren gelegd. De projecten die de collega’s tijdens hun Green Belt-opleiding bij Amelior opzetten, leidden stuk voor stuk tot mooie besparingen. De stevige portie statistiek die ze te verwerken kregen, namen ze er voor lief bij. Op de foto ziet u van links naar rechts:  Black Belt Patrick Verhelst, Green Belts Jakob Eerdekens, Staf Pauwels, Stein Theys en Saskia Deflo

14/01/2019 - Amelior
Artikel

“Lean is de oplossing voor talrijke uitdagingen in de zorg”

Weinig sectoren in Vlaanderen die meer met kwaliteit bezig zijn dan de gezondheidszorg. Om de professionalisering van de sector een duwtje in de rug te geven, organiseert Amelior vanaf februari een nieuwe lessenreeks over Integrale Kwaliteitszorg. Waarom je die niet mag missen, verneem je van hoofddocent en adjunct-algemeen directeur bij AZ Delta Hans Crampe.

07/01/2019 - Amelior
Artikel

Wie zijn onze experten? - Patrick Canoot

Zoals Six Sigma destijds zijn wereld heeft geopend, zo wil hij vandaag ook anderen het licht laten zien. Via trainingen en begeleidingen op maat heeft Patrick Canoot al ettelijke organisaties ‘leren verbeteren’. “Six Sigma wijst de weg op momenten dat je dreigt te verzuipen.”

18/09/2018 - Amelior
Artikel

Wie zijn onze experten? - Johan Batsleer

Je mag nog zoveel veiligheidsprocedures en kwaliteitsvoorschriften opleggen, als werkgever weet je nooit helemaal zeker dat werknemers ze respecteren. Hoe je ervoor zorgt dat medewerkers regels vanzelfsprekend vinden, dát is het domein van Amelior-consultant Johan Batsleer.

04/07/2018 - Amelior

Wat is Root Cause Analysis (RCA)?

Root Cause Analysis (RCA) of oorzaakanalyse is een systematische aanpak om de oorzaak van vaak terugkerende fouten op te sporen. Het is een beproefde techniek om problemen bij de bron te elimineren. Het loopt overal wel eens mis. En we doen er alles aan om deze fouten aan te pakken. Toch is het vreemd dat in heel wat organisaties dezelfde problemen steeds terugkeren. Deze problemen hebben een chronisch karakter. Dat betekent dat er iets schort aan onze aanpak om deze problemen op te lossen. Maar hoe moet u ze dan wel aanpakken?

02/05/2018 - Batsleer Johan
Artikel

Met Lean Six Sigma haal je de ballast uit je organisatie

Aanvankelijk geloofde niemand bij afvalverwerker Indaver dat Lean Six Sigma echt een verschil zou maken. Daar kwam verandering in toen Patrick Canoot van Amelior langskwam en de eenvoud en de logica van de methode aantoonde. “Het vertrouwen is intussen zo groot dat we Lean Six Sigma ook in de vestigingen in de buurlanden introduceren”, vertelt project office manager Grim Sekeris.

31/01/2017 - Vanoost Hermien

BZIO toont dat Lean & Six Sigma ook nuttig zijn in de zorg

Zelfs in de zorgsector, waar doorgaans de zachte hand primeert, bewijzen ‘harde' industriële technieken hun nut. Voor Peter Osten, algemeen directeur van BZIO in Oostende, zijn Six Sigma en Lean Manufacturing alleszins geen vieze managementmethodes. Integendeel. Sinds hij er tien jaar geleden mee aan de slag ging, is hij een vurige verdediger. Waarom dan wel?

06/04/2016 - Vanoost Hermien

Lean bij de overheid: stad Sint-Niklaas boekt eerste successen

Vergeet de clichés over ambtenaren. Ook overheidsdiensten werken tegenwoordig ‘lean'. De Stad Sint-Niklaas stelde er zelfs een team rond aan. Na anderhalf jaar slagen Emma Robyn en haar collega's er steeds beter in het werk van de stadsdiensten efficiënter te laten lopen en de wachttijden voor de burger te verkorten. Inspiratie haalden ze onder meer uit een opleidingstraject ‘Lean in de administratie' bij Amelior. 

01/03/2016 - Canoot Patrick - Vanoost Hermien

Met Six Sigma naar de ideale fles

Jaarlijks produceert de vestiging Estaimpuis van de groep McBride zestig miljoen geblazen flessen. Maar daarvan moesten er bijna 2% (meer dan een miljoen) wegens afkeur op soliditeit hermalen worden. Soliditeit kan je begrijpen als de stevigheid van de fles. De moeite om een Six Sigma-project op los te laten.

02/03/2015 - Edelynck Frank

BP: Voortdurend verbeteren in zeven stappen

Onder de naam Exemplar lanceerde BP in 2012 wereldwijd een eigen Continous Improvement-programma. Dat CI-programma startte in drie pilootfabrieken, waaronder de vestiging in Geel.

14/01/2015 - Edelynck Frank

Het ABC van Lean in administratieve omgevingen

Het toepassen van de Lean-principes helpt organisaties om hun competitiviteit te verhogen: kostenreductie via eliminatie van verspilling. Dus: niet harder werken, maar slimmer. De positieve effecten op kwaliteit en doorlooptijd zijn mooi meegenomen. Dat geldt niet alleen in een productieomgeving, maar ook in de administratie.

03/12/2014 - Canoot Patrick

Correctieve acties als hefboom voor verbetering

Dameslingeriefabrikant Van de Velde uit Schellebelle had te kampen met een te laag kwaliteitsniveau bij zijn grondstoffenleveranciers. Samen met Amelior zette het bedrijf de eerste stappen van een verbeteringstraject.

15/10/2014 - Edelynck Frank

Lean bij de overheid: wie is de klant ?

Het Lean-denken bestaat uit vijf fundamentele principes, waarvan het eerste – meteen ook de belangrijkste – zegt dat we moeten vertrekken vanuit het bepalen van de waarde voor de klant. Maar wie is de klant als we spreken over de overheid? Kun je in een overheidscontext wel spreken van een klant?

26/09/2014 - Libbrecht Jan

Woonzorgcentrum start Lean-project op

Via een driedaags begeleidingstraject legde Amelior de hoekstenen voor Lean in het woonzorgcentrum Ter Berken. “Dat was een uitstekende start”, stelt algemeen directeur Marian Claeys. “We gaan nu verder aan het werk om dit jaar al een aantal deelprojecten te realiseren.”

15/09/2014 - Crampe Hans

Lean: ook overheid zet eerste stappen

Productiebedrijven waren de eerste om succesvol lean te implementeren. Snel daarop volgden diverse dienstverlenende organisaties. Nu maakt ook de overheid zowel in België als in Nederland werk van het procesmatig aanpakken van verbetering. Amelior zorgt voor ondersteuning.

26/08/2014 - Libbrecht Jan

Sime Darby Unimills : Een onwrikbaar geloof in Six Sigma

Sedert 2011 heeft Sime Darby Unimills volop de Lean Six Sigma kaart getrokken. Voor ondersteuning en opleiding van Black Belts en Green Belts deed het bedrijf beroep op Amelior.

02/06/2014 - Edelynck Frank

Lean met Makigami

Letterlijk betekent Makigami in het Japans ‘rol papier' of ‘actiescript'. Vandaag is het de naam van een visuele techniek waarmee processtappen duidelijk in beeld worden gebracht, inclusief de gebruikte informatie, de benodigde tijd, de waardetoevoeging en de verspillingen. Door het in kaart brengen van deze elementen worden de knelpunten heel snel zichtbaar.

14/04/2014 - Batsleer Johan

Leveranciers kunnen machines verbeteren na Six Sigma-oefening van de klant.

Verpakkingsproducent Elopak uit Terneuzen gebruikt voor grote en complexe verbeterprojecten steevast de Six Sigma-methodiek. Amelior leidde daarvoor al ettelijke Black - en Green Belts op. Ook Martin Leegwater, plant engineer, volgde de Black Belt-opleiding en realiseerde in dat kader meteen ook een project in zijn bedrijf.

14/04/2014 - Edelynck Frank

Op weg naar operational excellence

De IS-plant van Terumo boekte spectaculaire resultaten met Lean. Nu gaat de productie-eenheid ook aan de slag met Six Sigma. In beide gevallen zorgde Amelior voor de nodige opleidingen.

10/12/2013 - Edelynck Frank

Lean & Six Sigma conferentie: “Sustaining Results”

Op 4 en 5 maart had de jaarlijkse Lean & Six Sigma conferentie van ASQ (American Society for Quality) plaats in Phoenix, Arizona. Ook Amelior was vertegenwoordigd op deze door ruim 600 deelnemers bijgewoonde topconferentie.

12/04/2013 - Libbrecht Jan

Argenta : “Ontblader elke dag”

Bij spaarbank Argenta loopt een Lean Six Sigma programma waarbij elke directie jaarlijks minstens één leanproject uitvoert. Black belts zijn dan weer verantwoordelijk voor directieoverschrijdende verbeterprojecten.

10/01/2012 - Edelynck Frank

Desso : Kan textiel een continu proces worden?

Jim Lippens, continuous improvement manager bij Desso in Dendermonde, onderzocht in hoeverre hij lean manufacturing technieken kon gebruiken om de efficiëntie in de kunstgrasafdeling te verbeteren. In zijn analyse is het mogelijk om van de klassieke discontinue textielprocessen – met veel voorraden aan grondstoffen, garens en afgewerkte tapijten – over te stappen naar een continu proces met minimale bufferstocks.

10/01/2012 - Ooms Peter

Lean in het Jan Yperman ziekenhuis

In het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper bouwen de kwaliteitsverantwoordelijken voort op de projecten rond patiëntenveiligheid om nu ook de efficiëntie en de kwaliteit van andere processen te verbeteren.

04/01/2012 - Ooms Peter

Poka-yoke: een stap naar zero defects.

De kwaliteitstechniek Poka-Yoke is er vooral op gericht menselijke fouten te elimineren door te corrigeren of ervoor te waarschuwen.

01/10/2011 - Amelior

Heropleving van de FMEA-aanpak

Potential Failure Mode & Effect Analysis staat voor het analyseren van mogelijke faalwijzen, de gevolgen voor product of proces, en het nemen van de nodige maatregelen. FMEA, oorspronkelijk ingevoerd in de lucht-en ruimtevaart en later door de automobielsector overgenomen, wordt nu ook in groeiende mate in andere sectoren toegepast.

19/09/2011 - Snauwaert Lieven (werkinstr.)

Bpost : minder fouten, minder klachten

Six Sigma speelt een belangrijke rol in het streven van bpost naar meer efficiëntie en hogere kwaliteit. Amelior leidde al twintig bpost-medewerkers op tot Black Belts. Twee van hun projecten lichten we hier even toe.

19/09/2011 - Edelynck Frank

LU : Een ‘juister' koekje

Via een Green Belt-project slaagde koekjesfabrikant LU uit Herentals erin de capabiliteit van het productieproces van de Milkbreak koeken te verbeteren.

19/09/2011 - Edelynck Frank

5 S in de administratie

De laatste twintig jaar formaliseerde Japan een techniek die orde en netheid als objectief heeft: de 5 S methode. Alhoewel de methode oorspronkelijk alleen bestemd was voor productie-omgevingen, wordt ze nu ook ruim toegepast binnen administratieve omgevingen.

01/09/2011 - Amelior

Verhoogde business performance met data exploratie en data mining

Bedrijven beschikken vaak over een schat aan informatie, maar nemen toch beslissingen die gesteund zijn op hun buikgevoel. Amelior kan helpen om statistisch onderbouwde  beslissingen te nemen.

01/05/2011 - Devos Paul

20 keys to workplace improvement

Veel managers zijn vandaag nog een discussie aan het voeren over wat Six Sigma, Lean Manufacturing of World Class Manufacturing zou kunnen betekenen voor hun business. En hop… de Japanners gooien terug roet in het eten door nog maar eens een andere methodologie naar voor te schuiven: de zogenaamde 20 keys.

01/04/2011 - Batsleer Johan