Lean: ook overheid zet eerste stappen

augustus 2014

Productiebedrijven waren de eerste om succesvol lean te implementeren. Snel daarop volgden diverse dienstverlenende organisaties. Nu maakt ook de overheid zowel in België als in Nederland werk van het procesmatig aanpakken van verbetering. Amelior zorgt voor ondersteuning.

Het succes van Lean is logisch: Lean betekent dat de organisatie in eerste instantie probeert om zoveel mogelijk waarde voor de klant te leveren en dus alle mogelijke vormen van verspillingen probeert te elimineren. Geen enkele manager die daar iets op tegen kan hebben.
Ook ziekenhuizen, zorgcentra, rusthuizen,… hebben de boodschap vrij snel goed ontvangen en zijn in grote getale bezig met het introduceren van de Lean-principes in hun omgeving.

Maar ook de overheid blijft niet passief toekijken: voorzichtige stappen worden ondernomen om Lean te gaan vertalen naar en te gebruiken in de wereld van de ambtenaren, om zo meer waarde te leveren.

Lean is een ‘ingesteldheid'

In België werden de eerste stappen reeds gezet bij de dienst Financiering en de Juridische Dienst van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Om de juiste mindset te krijgen en over de nodige bagage aan methodieken en tools te beschikken, werd eerst beroep gedaan op Amelior om een opleiding Lean te verzorgen.
‘Lean denken' is immers vooral iets wat tussen de oren moet zitten. Het is een ingesteldheid, een manier van kijken naar de dagdagelijkse activiteiten vanuit het standpunt van toegevoegde waarde voor de klant, met het procesdenken in het achterhoofd.
Lean is dus geen verzameldoos van exotische technieken en truukjes, of witte konijnen die uit een zwarte hoed getoverd worden om al uw bedrijfsproblemen op te lossen.

Nederlandse Green Belts

Ook bij de overheid in Nederland werd de Lean-motor op gang getrokken. Bij het zelfstandig bestuursorgaan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) fungeerde de dienst Datawarehouse van Financieel Economische Zaken als piloot. Hierbij werd Amelior ingeschakeld om enerzijds de Lean Six Sigma opleiding te verzorgen, en anderzijds ook om de verbeterprojecten mee op te starten en te begeleiden om tot succesvolle resultaten te komen en vervolgens de projectleiders te kunnen certifiëren. Reeds drie Green Belts zijn op die manier succesvol over de eindstreep geraakt.

Snel kleine verbeteringen

Uiteraard is niet alleen het realiseren van projecten een belangrijke einddoelstelling. Door het toepassen van de Lean-principes in de dagdagelijkse activiteiten kunnen we heel snel veel kleine en simpele verbeteringen toepassen door eenvoudige technieken zoals Kanban, 5S, visualisatie, betere communicatie…
Het belangrijkste hierbij is het opzetten van de juiste bril: de bril van “toegevoegde waarde voor de klant” en de “7 verliezen”. Want zolang we niet leren te kijken naar onze processen en de (vaak talrijke) verliezen niet leren herkennen, is er ook geen enkele prikkel om ze te gaan elimineren.
Hopelijk vormen de bovenstaande vonken de katalysator om het vuur van Lean door de diverse overheden te laten verspreiden en zo uiteenlopende vormen van verspilling te lijf te gaan. De burger kan er alleen maar voordeel uit halen.

Belgische oplossing

De eerste opleiding voor het FAVV werd in de zomer van 2011 gegeven voor een 14-tal deelnemers. Aangezien deze zowel Nederlandstalig als Franstalig waren, werd er geopteerd om dezelfde opleiding niet twee keer te verzorgen, maar om de cursus te doceren in de ene landstaal, terwijl de geprojecteerde dia's in de andere landstaal waren. Uiteraard kregen de deelnemers de syllabus in hun eigen taal. Een goeie manier om te vermijden dat er in het Engels gedoceerd wordt, een compromis-taal waarin niemand zich 100% comfortabel kan uitdrukken. Na de opleiding werden projecten gedefinieerd waarin de deelnemers aan de slag konden gaan, gewapend met de opgedane kennis.
In het voorjaar van 2012 volgde een tweede opleiding, opnieuw voor een 14-tal deelnemers volgens dezelfde beproefde werkwijze.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs