De nieuwe FMEA voor Automotive komt eraan!

april 2019

FMEA

Reden tot paniek of net niet?

Het bleek reeds vele jaren een pijnpunt te zijn in de automobielsector: Risicoanalyse in product- en procesdesign stuitte op de verschillende interpretatie volgens AIAG voor de Noord-Amerikaanse OEM’s (Original Equipment Manufacturer) en VDA voor de Duitse OEM’s. Vooral met de verschillende manieren om scores aan de risico’s toe te kennen werd nogal eens geworsteld.

Vandaar dat een harmonisatieoefening opgestart werd in 2014/2015 waarbij grote spelers uit beide kampen (Ford, General Motors, FCA, Audi, Volkswagen, Daimler, …) op zoek zijn gegaan naar een uniforme aanpak. Gaande weg is de werkgroep op allerlei opportuniteiten gestoten en het resultaat dat gepubliceerd zal worden ergens in juni 2019 bevat dan ook veel meer dan enkel gelijkgestemde scoretabellen.

Wat betekent dit voor de automotive-constructeurs bij het beheren van bestaande en opstellen van nieuwe FMEA-studies? Voorlopig is afgesproken dat alle bestaande FMEA-studies in hun huidige format behouden mogen blijven. Voor nieuw op te starten FMEA’s zullen de verwachtingen ergens in oktober 2019 vanuit AIAG-VDA gecommuniceerd worden. Er komt sowieso een overgangsperiode.

Onderstaand vindt u alvast een overzicht van de 5 belangrijkste wijzigingen:

1. Het 7-stappen verhaal met daarin 3 hoofdblokken.


Bron: Draft AIAG & VDA FMEA Handbook

Systeemanalyse stelt zich 3 vragen:

Stap 1: Hoe het zit met de afbakening van de FMEA-studie?

Stap 2: Hoe zit het met de opbouw/samenstelling van het product/proces (breakdown)?

Stap 3: Wat zijn de functies (verwachtingen) van de delen/stappen van het product/proces?

 

De stappen 2 en 3 leiden in de huidige aanpak vaak tot een slechte start omdat er onvoldoende gestructureerd ingezoomd wordt op de eigenlijke verwachtingen (functies).

In de vernieuwde aanpak wordt dit vermeden als volgt (Vb. AIAG-VDA DFMEA):


Failure Analysis & Risk Mitigation bestaat eveneens uit 3 stappen die vertrouwd overkomen voor zij die de huidige FMEA-aanpak (4th Edition) kennen:

Stap 4: Welke zijn de faalmodes, bijhorende effecten en oorzaken van de faalmodes?

Stap 5: Evalueren van Severity, Occurrence en Detection (S-O-D) van elke faalmodus

Stap 6: Op basis van stap 5 worden acties naar voor geschoven ter beheersing van de risico’s

 

De vaststelling op vandaag is dat het beheer van de geformuleerde acties meer structuur kan gebruiken. De vernieuwde FMEA zal vragen naar onderstaande elementen:

Dit is anders!

 

Risk Communication: Stap 7 vraagt zich af hoe de onderzochte en eventueel behandelde risico’s gedocumenteerd en gecommuniceerd werden. Dit is nieuw!

 

2. Focus op Cost of Quality (COQ)

De link wordt gelegd tussen COQ en FMEA. U hebt FMEA nodig om ervoor te zorgen dat de COQ / COPQ-verbeteringsdoelen worden behaald; Niet aanvaardbare verlaging van de kosten van slechte kwaliteit (COPQ) betekent dat de FMEA niet effectief was! Dit is nieuw!

3. De FMEA-MSR (Monitoring & System Response) is een aanvulling op de Design-FMEA

Dit is een extra risicoanalyse bovenop de Design-FMEA. De link wordt gelegd tussen de Product-risico’s en Functional Safety (ISO 26262). Welke alarmsystemen bestaan er in uw design om met faalmodes om te gaan? Dit betreft de integratie van mechanische onderdelen, elektronica en software. Dit is nieuw!

4. De Proces-FMEA scoretabellen zijn aangepast

De ERNST-tabellen bevatten kolommen om de impact van een effect op 'Uw eigen bedrijf',  'Uw Directe klant' en de 'Eindgebruiker' te beoordelen.

Er wordt afgestapt van “Met (9) of Zonder (10) Waarschuwing” beoordelingen.

De 10-score betreft nu veiligheid, terwijl de 9 gaat over wet- en regelgeving. Dit is anders!

 

De KANS-tabellen zijn niet langer louter gelinkt aan hoog-volume processen.

Voor de preventieve controles wordt onderscheid gemaakt tussen gedragsmatige, technische en best practice-controles. Dit is anders!

 

De DETECTIE-tabellen bevatten nu extra kolommen met de naam "Detection Method Maturity" en "Opportunity for Detection" om het ervaringsniveau aan te geven dat de organisatie heeft met deze detectiemethode. Dit is anders!

5. ACTION PRIORITY tabellen bepalen of er maatregelen moeten komen of niet

Waar voorheen de RPN-score en de 3 paden van FORD geëvalueerd werden om al dan niet over te gaan tot acties, worden nu AP-tabellen geïntroduceerd.

 

Deze AP-tabel laat minder interpretatie over omtrent het al dan niet nemen van actie.Dit is nieuw!

Dit zijn zowat de grote wijzigingen in een notendop. Deze nieuwe aanpak zal een grotere inspanning vergen. Maar er is ongetwijfeld sprake van een positieve evolutie op vlak van structuur, diepgang en interpretatie bij het uitvoeren van toekomstige risico-analyses. Op lange termijn zal via een duidelijke link met de Cost of Quality de toegevoegde waarde blijken.

Het zal opleiding en oefening vergen om deze nieuwe aanpak onder de knie te krijgen. De planning voorziet nu een publicatie van het nieuwe handboek in juni 2019. In oktober 2019 wordt duiding gegeven omtrent de transitie voor OEM’s in de automobielsector.

Van zodra alle violen gelijk gestemd zijn in de automobielindustrie zal Amelior opleidingen aanbieden omtrent de vernieuwde FMEA aanpak. Noteer alvast de tweede helft van 2019 in uw agenda.
Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Dirk De Paepe is Master in Militaire- en Luchtvaartwetenschappen met een jarenlange internationale ervaring in de operationele processen van luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiebedrijven. Hij is in zijn loopbaan ook actief betrokken bij het implementeren, onderhouden en auditeren van managementsystemen in diverse sectoren. Hierbij hanteert hij steeds een pragmatische aanpak met aandacht voor de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor het betrokken bedrijf.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.