Hype Cycle for Business Process Management

juni 2011

Sinds enkele jaren publiceert Gartner de Business Process Management Hype Cycle om een momentopname aan te bieden van de verschillende technologieën, methodologische evoluties en managementdisciplines binnen het vakgebied van het Business Process Management.

In dit artikel willen we dieper ingaan op het algemene kader van de Gartner-aanpak. Hoe en waarom is de Hype Cycle gecreëerd, wat kunnen we er mee doen? We zullen in volgende artikels de meest beloftevolle evoluties verder uitwerken, dieper ingaan op de Priority Matrix en ons aan enkele voorspellingen wagen over de toekomst van BPM binnen de bedrijfsomgeving.

Doel van de Hype Cycle

De BPM Hype Cycle - en ook de later te behandelen Priority Matrix - zijn in eerste instantie ontworpen voor het volgende (1.Gartner, 2010):

 • Een momentopname geven van de relatieve maturiteit van de technologieën, IT-methodologieën en managementdisciplines.
 • Wijzen op de over-hyped gebieden en aantonen welke onderdelen het meeste kans maken een impact op de bedrijfsomgeving te hebben in de kortst mogelijke tijd.
 • Schatten hoe lang het gaat duren vooraleer nieuwe technologieën en trends er zullen over doen om een stabiele graad van maturiteit te bereiken.
 • Organisaties helpen bij het kiezen van de concepten die ze willen introduceren. (2.Gartner, 2010).

Om een evenwicht te vinden tussen de IT- en de businessaspecten van BPM, bevat de Hype Cycle de nieuwste BPM-technologieën (BPMT's) en heeft Gartner ook de nadruk gelegd op kritische BPM-disciplines en IT-diensten die gebruikt kunnen worden als hulp voor het aansturen van inspanningen voor procesverbetering.
Deze mix van technologieën, methodologieën en managementdisciplines is zeer actueel in Business Process Management, een onderwerp dat in het middelpunt van de belangstelling blijft staan in bedrijfsresultaatgerichte omgevingen. Dit ondanks de (gezonde) dosis hype die zich rond de kernactiviteiten bevindt.

BPM volgens Gartner

BPM kan verschillende zaken betekenen voor verschillende gebruikers en aanbieders. Het kan beschouwd worden als een tool, een marktsegment, consultingvak, methodologie of managementdiscipline.
De volgende zeven visies (of opmerkingen) beschrijven BPM zoals Gartner het in zijn Hype Cycle benadert (1.Gartner, 2010):

 • BPM is een managementdiscipline die processen behandelt als een toegevoegde waarde die direct zal bijdragen tot de bedrijfsprestaties door middel van operationele uitmuntendheid en de mogelijkheid biedt om op een vlugge manier bedrijfsprocessen aan te passen. BPM gebruikt methodes, beleidsbepalingen, metingen, managementvaardigheden en software tools om op een constante wijze processen te verbeteren in functie van doelen en objectieven.
 • BPM is maar één aanpak die kadert in een grotere uitdaging, bekend als “Business Process Improvement”. Niet iedereen is akkoord met deze stelling, maar het uiteindelijke doel van BPM zal steeds een verbetering van de huidige bedrijfsprocessen inhouden.
 • De sleutelkenmerken van BPM zijn:
  • Optimaliseren van de prestaties van de end-to-end bedrijfsprocessen die zowel functies behelzen alsook processen die verder reiken dan het bedrijf zelf en de volledige “value chain” (partners, leveranciers en klanten) omvatten.
  • De bedrijfsprocessen zichtbaar maken voor de business en IT door middel van business process modelling, monitoring en optimalisatie/simulatie.
  • De gemodelleerde business procesmodellen gesynchroniseerd houden met de uitvoering van de processen en zodoende een kader creëren waarin de gebruikers en analisten de processen kunnen verbeteren.
  • Er voor zorgen dat er op een effectieve manier een integratie is tussen de verschillende procesactiviteiten die als basis kunnen dienen voor (toekomstige) verbeteringen.
  • Er voor zorgen dat de iteraties tussen de processen en de onderliggende systemen op een voldoende vlugge manier kunnen gebeuren, met weer als doel verbetering en optimalisatie.
 • Een heel belangrijke doel van BPM is het reactievermogen van een bedrijf te verhogen, de mogelijkheid om veranderende bedrijfspatronen te detecteren en op een vlugge en efficiënte manier te reageren op veranderende marktomstandigheden. De snelheid om op het veranderend marktdynamisme te reageren is zonder enige twijfel één van de meest strategische voordelen van BPM.
 • BPM vertrouwt op modellen om de realiteit in kaart te brengen. Bedrijven mogen deze modellen niet beschouwen als een statisch gegeven van een nieuw procesconcept. Deze modellen zijn dynamisch en moeten aan de basis liggen van alle verbeteringsprojecten binnen de hele process life cycle.
 • Constante verbetering is een “way of life”. BPM vraagt meer van de gebruikers dan het leveren van een procesoplossing, om dan naar het volgende project door te gaan. BPM houdt in dat wat vandaag een goede oplossing is, morgen in vraag moet worden gesteld in de zoektocht naar constante verbetering.
 • De ontwikkeling van de BPM-vaardigheden binnen een bedrijf moet meer inhouden dan louter en alleen de toolselectie. Een hoge graad van maturiteit binnen een bedrijf inzake BPM-vaardigheden zal er voor zorgen dat bedrijven processen centraal zullen stellen en zo voordeel halen uit mogelijke transformatieprojecten.

Hype en realiteit

 • BPM is niet van voorbijgaande aard: CIO's stellen het verbeteren van processen al sinds 2006 als hun eerste zakelijke prioriteit. (3.Gartner, 2010)
 • BPM levert meetbare waarde: Een survey van Gartner in 2009, gehouden onder C-level executives, stelt dat 75% van de ondervraagden een meerwaarde ziet in het gebruiken van de BPM-aanpak om hun zakelijke doelstellingen te bereiken. (4.Gartner, 2010)
 • BPM daagt de status quo uit: BPM is een technologische en een sociale uitdaging. Indien je de organisatiestructuur van een bedrijf aanvult met BPM en zodoende op de processen focust, hou er dan steeds rekening mee dat je een culturele verandering mag verwachten. (5.Gartner, 2010)
 • BPM is transformerend. Veel van de in de Hype Cycle aangehaalde technologieën, methodologieën of managementdisciplines hebben het potentieel om een toegevoegde waarde te leveren op bedrijfsniveau of tot transformatie te leiden. Een survey uitgevoerd door Gartner in 2010 heeft aan het licht gebracht dat organisaties die de BPM aanpak gebruiken gemiddeld 55% van hun IT-budget spenderen aan lopende zaken tegenover 64% voor bedrijven die deze aanpak niet gebruiken. De bedrijven die BPM aanwenden spenderen een veel hoger percentage van hun budget aan “groei en transformatie”-initiatieven en bouwen op deze manier een competitief voordeel op. (6.Gartner, 2010)

Fases van de Hype Cycle

De Hype Cycle zoals in bovenstaande figuur uitgebeeld bevat een gefilterd beeld van het volledige BPM-vakgebied omdat het focust op nieuwe en opkomende concepten. Sommige concepten die minder nadrukkelijk binnen het vakgebied aanwezig zijn of al gemeengoed geworden zijn binnen de BPM-omgeving, zijn niet meer in de Hype Cycle opgenomen. (7.Gartner, 2007, 2008, 2009)

Als slot van dit artikel toch nog een extra woordje uitleg over hoe we de Hype Cycle moeten interpreteren.
Zoals op bovenstaande figuur te zien is zijn er verschillende fases die een concept kan doorlopen binnen de Hype Cycle (1.Gartner, 2010): Technology trigger: een doorbraak, publieke demonstratie, productlancering of ander evenement genereert een significant hoge belangstelling van de pers of de BPM-industrie en BPM-community.
Peak of Inflated Expectations: gedurende deze fase van overenthousiaste en onrealistische verwachtingen, worden enkele successen door technologisch toonaangevende bedrijven geboekt, maar er zijn in deze fase meer mislukkingen dan successen. De enige bedrijven die op dit moment winst boeken zijn de organisatoren van conferenties en magazines die artikels over de onderwerpen publiceren. Trough of Disilliusionment: omdat de technologie niet aan de onrealistische verwachtingen kan voldoen, geraakt ze vlug uit de mode. Media-aandacht wordt zwakker en focust op artikels die voorzichtigheid prediken.
Slope of Enlightment: gefocuste experimenten en hard werken door verschillende organisaties zorgen ervoor dat men echt de toepasbaarheid, risico's en meerwaarde van de technologie begint te begrijpen. Commerciële “off the shelf”-methodologieën en tools vergemakkelijken het ontwikkelingsproces.
Plateau of Productivity: de voordelen van de technologie zijn in een echte bedrijfsomgeving bewezen en algemeen aanvaard. Tools en methodologieën worden steeds stabieler wanneer ze de tweede en derde generatie bereiken. Een groeiend aantal organisaties voelen zich op het gemak gesteld door de verminderde risico's, de fase van versnelde groei en aanvaarding begint nu. Bijna 20% van het doelpubliek van de nieuwe technologie aanvaarden de technologie of vinden deze aannemelijk.

Bibliografie:

 1. Gartner. (2010). Hype Cycle for Business Process Management. Gartner.
 2. Gartner. (2010). Understanding Gartner's Hype Cycles 2010.
 3. Gartner. (2010). Business Expectations for IT Call for Greater Productivity and continued Cost-Efficiencies. Leading in Times of Transition: The 2010 CIO Agenda .
 4. Gartner. (2010). Gartner CEO and Senior Business Executive Survey, 2010: Anticipating the Post-Recession Landscape. Gartner.
 5. Gartner. (2010). Top Questions About Business Process Improvement. Gartner.
 6. Gartner. (2010). The 'Lights-On' Portfolio, but How Many Lights. Gartner.
 7. Gartner. (2007, 2008, 2009). Hype Cycle for Business Process Management. Gartner.