Prince2® 2017 krikt standaard voor projectmanagement op: ben jij al mee?

september 2017

Je projecten managen gaat makkelijk via de Prince2-methode. De techniek bestaat al sinds 2009, maar kreeg dit voorjaar een update.

 

Wat is er veranderd? En waarom is dat een goede zaak?

Francis Manas van Amelior legt uit.

Wat is Prince2?

Prince2, een acroniem van Projects in Controlled Environments, is een methode voor projectmanagement gebaseerd op ervaring en goede praktijken. Aan de basis van de methode liggen 7 principes, 7 thema's en 7 processen. Elk project bouw je op volgens diezelfde structuur.

Ontdek de 7 principes, 7 thema's en 7 processen van Prince2. 

Wat is er veranderd in de Prince2® 2017?

Focus op de beste praktijken in projectmanagement blijft in de 2017-versie de essentie. Ook de structuur blijft ongewijzigd. Wel komt er extra aandacht voor het ‘toesnijden' (tailoring), wat gebeurt in functie van de aard van de organisatie, de omgeving en het type project. Concreet reikt de 2017-versie meer praktische richtlijnen aan voor de toepassing van de Prince2 methode op projecten en schrijft het minimumeisen rond het toesnijden voor. Daarmee samenhangend zijn ook de 7 principes en de link tussen de 7 principes en de 7 thema's verder uitgediept.

Dankzij deze ingrepen moet de methode beter bij de veranderende realiteit aansluiten, wat de kans op succes zou moeten verhogen. De context van de projecten is immers complexer en uitdagender geworden. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor werkomgevingen nood hebben aan flexibiliteit en nieuwe businessmodellen. De nieuwe richtlijnen komen tegemoet aan die eisen.

 

Wat mag je verwachten van het nieuwe examen?

Ook het examen ziet er voortaan anders uit, met minder vragen en een iets hogere moeilijkheidsgraad. Het vereiste competentieniveau zal voor zowel Foundation als Practitioner licht stijgen. De tijd die je voor het examen krijgt, blijft ongewijzigd.

Aanpassingen aan het examen:

Foundation

  • Het aantal vragen is teruggebracht van 75 naar 60.
  • De vragen zijn bijgestuurd en er zijn extra vragen over het toesnijden van de methode op de projectomgeving toegevoegd.
  • De vragen zijn evenwichtiger verdeeld tussen de 7 thema's en er is meer gewicht gegeven aan de vragen rond de principes.
  • Het examen verloopt met gesloten boek.

Practitioner

  • Het aantal vragen is teruggebracht van 80 naar 75.
  • Er is meer aandacht voor het praktisch kunnen toesnijden van de methode op de projectomgeving. Het examen bevat vragen over het kunnen toesnijden van de methode voor de 7 thema's en processen (Bloom niveau 3) en er zijn ook vragen rond beoordeling toegevoegd. Als Practitioner moet je kunnen beoordelen of de wijze van toesnijden in een gegeven context effectief en geschikt is (Bloom niveau 4).
  • Het examen verloopt met open boek.

Hoelang blijft het oude certificaat nog geldig?

De Prince2® versie 2009 Practitioner certificaten blijven geldig tot 5 jaar na de uitreiking. Met je Prince2® 2009 Foundation certificatie kan je deelnemen aan het PRINCE2® 2017 Practitioner examen.

Tot eind 2017 kunnen examens zowel naar de 2009 als naar de 2017-versie afgelegd worden (2017-versie enkel in het Engels). Vanaf 1 januari 2018 zullen examens in het Engels uitsluitend naar Prince2 2017 afgelegd kunnen worden.

De officiële vertalingen van Prince2® 2017 naar diverse talen (ook het Nederlands) zijn midden 2017 gestart. Publicatie Prince2® 2017 versie in het Nederlands (en bijhorende examens) wordt verwacht voor het voorjaar van 2018.

De Prince2 2017 Practitioner certificatie is voortaan 3 in plaats van 5 jaar geldig. Hercertificatie is op diverse manieren mogelijk: ofwel via aantoonbaar CPD (continual professional development) en lidmaatschap van Axelos, ofwel door het practitioner examen opnieuw af te leggen.

Amelior maakt je vertrouwd met de vernieuwde Prince2-methode

Onze trainers staan klaar om je wegwijs te maken in de vernieuwde Prince2-projectmanagementmethode. Schrijf je in voor de opleiding of informeer naar ons in company-aanbod: 056/24 16 00