Amelior blog betreffende People management: "Competentiemanagement, talentontwikkeling, evaluatie- / functionering- en prestatiemanagement binnen leeftijdsbewust personeelsbeleid"

45 jaar, de start van de tweede jeugd in organisaties

CAO 104 heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht moet komen voor 45-plussers.Dit is dus een uitgelezen moment om een grote en dikke vaas met bloemen aan te bieden! Vooral de vorm van de vaas is belangrijk: smal onderaan en breed in de hoogte…

08/03/2016 - De Clercq Marie-Noëlle (eng)

Twee wegen naar betere eerstelijns leidinggevenden

Uit gesprekken met onze klanten blijkt dat zo'n 90 percent van hen problemen heeft met de effectiviteit van het leidinggeven op de werkvloer. Wij reiken u twee pistes aan om die effeciviteit te verhogen. Beide zijn gebaseerd op de aloude wijsheid van Confucius: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik weet, ik doe en ik onthoud.”

02/03/2015 - Devos Paul

Wienerberger : Ontwikkelingsgericht competentiebeleid

Sedert drie jaar loopt bij Wienerberger een door Amelior begeleid competentieontwikkelingsproject. In een jaarlijkse dialoog tussen ploegleider en ploegleden wordt waardering gegeven voor wat werd bereikt, en worden ontwikkelingspunten vooropgesteld die moeten zorgen voor een beter verloop van de werkzaamheden én beantwoorden aan de aspiraties van de arbeider.

10/10/2013 - Edelynck Frank

Investeren in opleiding is verplicht!

Sedert enkele jaren zijn organisaties verplicht om op het eind van het jaar in hun sociale balans aan te geven hoeveel percent van de loonmassa naar initiatieven voor leren en ontwikkelen is gegaan. Wettelijk zijn organisaties verplicht minimum 1.9 % daaraan te besteden. Een mooi voorbeeld van hoe KMO's daar mee omgaan is drukkerij Etivoet uit Deinze.

21/03/2013 - Engels Pascal

Van competentieprofiel naar competentiebeleid

Wellicht hebt u in uw organisatie een zorgvuldige strategie die de toekomst op lange termijn moet garanderen. Maar hebt u daarvoor ook de nodige bekwaamheden in huis?

08/03/2013 - Lievens Philip

Opleiding: wat mag dat kosten?

Enerzijds weet je wel dat mensen hét verschil maken en dat zij het belangrijkste kapitaal zijn van een organisatie. Anderzijds schrikt de kostprijs van opleiding en ontwikkelingsacties je toch af. Hoe weet je nu hoeveel je in opleiding en ontwikkeling zou moeten investeren? Bestaan er daarvoor handvatten of richtlijnen?

08/03/2012 - Debroyer Peter

Competentiegerichte leertrajecten op maat

Een open training kan niet elke opleidings- of ontwikkelingsbehoefte oplossen. De sterkste leermomenten creëert u integendeel wanneer het leren zo dicht mogelijk bij de praktijk gebeurt en dus zo dicht mogelijk bij de specifieke situatie van uw organisatie.

08/03/2012 - Amelior

Het ontwikkelen van talent … (g)een doel op zich?

Voor elke organisatie zal het zoeken naar een goede cultuurbodem voor talentontwikkeling een eigen verhaal zijn. Niet alle organisaties kunnen dezelfde exploratieruimte creëren om talenten te laten groeien. Toch loont  competentie- en talentmanagement altijd de moeite.

31/05/2011 - Debroyer Peter

Talent in actie

Wat doe je als je mensen in organisaties wil ontwikkelen: tekorten wegwerken of talenten uitbouwen? Competentiemanagement en talentontwikkeling zijn twee paradigma's, gebaseerd op verschillende vertrekpunten als het gaat om leren.

14/03/2011 - Dewulf Luk

Financiële analist beoordeelt effectiviteit van talentmanagement

Aandacht voor mensen is een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van organisaties. De Investors in People-filosofie is dan ook al jaren onze kapstok waaraan people management wordt opgehangen. En dat HR een prominente plaats rond de directietafel moet innemen is al langer ons credo.

14/03/2011 - Engels Pascal

Kunnen is belangrijker dan kennen

Wetteren bouwt een hedendaags HR-beleid uit, waarin competentiemanagement een sleutelrol speelt. Daarin past het competentiegericht leertraject leidinggeven dat Amelior voor acht mangers van de gemeente verzorgt.

24/03/2010 - Edelynck Frank

RVA werkt aan managementcompetenties

Via het strategisch project ‘Traject Management' wil de RVA de managementvaardigheden van huidige en toekomstige leidinggevenden aanscherpen. Amelior verzorgt verschillende modules van het leertraject.

23/10/2009 - Edelynck Frank

Het nut van persoonscertificatie

Een project of programma staat of valt met de bekwaamheid van de betrokken medewerkers. Bij persoonscertificering gaat een onafhankelijke derde partij na of de betrokkenen in voldoende mate beantwoorden aan vooraf bepaalde criteria van een competentieprofiel.

17/06/2009 - Mañas Francis

De competentiemonitor

De competentiemonitor is een on-line HR-managementtool ontwikkeld door de voedingsnijverheid. Begeleid door Amelior kunnen ook KMO's er vlot mee aan de slag.

12/11/2007 - Amelior

De Talentontwikkelaar van Stad Kortrijk

De Stad Kortrijk had nood aan een nieuw gebruiksvriendelijk gedigitaliseerd evaluatiesysteem. De directie ICT, in samenwerking met de directie Personeel en 0rganisatie, leverde ons de volgende praktijkgetuigenis over het project.

12/11/2007 - Amelior

Opleidingskansen voor niet-technologische competenties

In het ESF-EQUAL project "Competentieontwikkeling bij EerstelijnsManagers" bundelen Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Voka Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen, Amelior, Vormetal en de bedrijven AMI Semiconductor, Bekaert en Volvo Cars hun krachten en knowhow inzake competentiemanagement en opleidingen. Het CEM-project loopt tot april 2008.

01/06/2007 - Edelynck Frank

Competentieontwikkeling bij eerstelijnsmanagers

Het Equal project wil de betrokken eerstelijnsmanagers de kansen bieden om via levenslang leren hun niet-technologische competenties maximaal te ontwikkelen.

24/04/2007 - vanden Berg Willem

Ken uw weg : Kennisbeheer bij het Agentschap Infrastructuur

Het Agentschap Infrastructuur, beter bekend onder de vroegere naam administratie Wegen en Verkeer, werkt aan een ambitieus kennisbeheer project. Dat moet de over Vlaanderen versnipperde informatie bundelen, actualiseren en vlot toegankelijk maken.

28/10/2006 - Amelior

Geen innovatie zonder kwaliteitsvolle opleiding

Amelior onderzocht hoe het gesteld is met de kwaliteit van de opleidingen in Vlaanderen. We zijn blijkbaar op de goede weg, maar op het vlak van evaluatie is er nog werk aan de winkel.

25/03/2006 - Goethals Veerle

Lutosa zet kennen en kunnen op papier

Via een opleidingsplan wil Lutosa in de eerste plaats de ontwikkeling van nieuwkomers tot efficiënte arbeidskrachten bevorderen. Daarnaast is het plan een instrument om meer polyvalentie van de werknemers te bereiken

01/11/2005 - Edelynck Frank

Ontwikkelen is meer dan opleiden

Het belang en de inhoud van ontwikkelen van medewerkers wordt nog onderschat: het is meer dan leren en opleiden. Het gaat over de bijdrage die de medewerker kan leveren en de weerbaarheid van uw medewerker in de organisatie. Een noodzaak in een snel evoluerende economie en samenleving.

01/11/2005 - Amelior

Vandemoortele : competentiebeheer voor operators met post-it notes

Een fabriek moet kunnen waarmaken wat de commerciëlen beloven. Via de invoering van een competentiemanagementsysteem voor arbeiders hielp Amelior de Eeklose fabriek van de groep Vandemoortele zich voor te bereiden op de productie van grotere volumes.

01/11/2004 - Edelynck Frank

Ancienne Belgique : professionalisme in een artistiek milieu

Concertorganisator en zaaluitbater Ancienne Belgique voert met de hulp van Amelior een  competentiemanagementsysteem in. Dit moet leiden tot verdere professionalisering van het hele HR-management. 

01/11/2004 - Edelynck Frank

Competentiemanagement: waarom en hoe invoeren

Uit onderzoek blijkt dat slechts één op vijf Vlaamse bedrijven competentiemanagement toepassen. In Nederland is die verhouding één op drie. Nochtans zijn er redenen genoeg om met competentiemanagement te starten.

01/11/2004 - Hermant Tom

Kennismanagement: meer dan een hype

Amelior onderzocht de stand van zaken op het vlak van kennismanagement bij het Vlaamse bedrijfsleven. De resultaten zijn bemoedigend, maar er is nog heel wat werk aan de winkel.

01/06/2001 - Engels Pascal