Competentieontwikkeling bij eerstelijnsmanagers

april 2007

Het Equal project wil de betrokken eerstelijnsmanagers de kansen bieden om via levenslang leren hun niet-technologische competenties maximaal te ontwikkelen.

De eerstelijnsmanagers vertegenwoordigen drie verschillende bedrijven: Volvo Cars, Bekaert en AMI Semiconductor. Naast deze bedrijven is Amelior vzw eveneens een belangrijke partner voor dit project. Amelior heeft als opleidings- en consultancybedrijf met expertise in onder meer HRM veel ervaring met competenties en met de ontwikkeling ervan. Bovendien maakt hun professionele ervaring in het ontwikkelen van didactische tools van hen een waardevolle partner binnen dit project.

Wat is gerealiseerd tot op heden?

Bij aanvang van het project werden de functieprofielen voor eerstelijnsmanagers van de drie betrokken bedrijven geanalyseerd. Uit deze profielen werden twaalf gemeenschappelijke, niet-technologische competenties geselecteerd: teamwerk, coachen, omgaan met weerstanden, leidinggeven, verbeteren, organiseren, resultaatgericht zijn, verantwoordelijkheid nemen, regelgeving bewaken, problemen oplossen, assertief zijn en communicatief zijn.
Uit een enquête bij de betrokken eerstelijnsmanagers bleek dat deze 12 competenties voor de eerstelijnsmanagers zeer belangrijk waren. Teamwerk, coachen en organiseren zijn de drie belangrijkste competenties op de werkvloer, volgens de eerstelijnsmanagers van zowel AMIS, Bekaert als Volvo Cars Gent.
Eén van onze doelstellingen is het ontwikkelen van drie meetinstrumenten: een observatiematrix, een 360° feedback tool en enkele rollenspelen.
In het kort: vandaag is een eerste versie van deze tools afgewerkt en online.
Wat de eerste tool betreft, de observatiematrix, ontwikkelden we een definitie en gedragsindicatoren voor elke competentie. We hanteren vier niveaus voor deze indicatoren: junior, professioneel, senior en expert. Op junior niveau, heb je kennis en begrip over de competentie. Op het tweede niveau (professioneel), kan je bovendien de competentie toepassen. Een 'senior' betekent dat hij of zij de competentie kan analyseren en op het expertenniveau ben je in staat om de competentie te synthetiseren en te evalueren. Het is belangrijk om te weten dat elk niveau het vorige niveau insluit.
De 360° feedback tool is klaar voor gebruik. Op dit moment wordt deze tool getest door de bovenvernoemde eerstelijnsmanagers. Hun constructieve feedback wordt gebruikt om de tool te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.
Voor ons derde meetinstrument, rollenspelen, hebben we enkele 'nieuwe' rollenspelen ontwikkeld en hebben we gebruik gemaakt van 'bestaande' rollenspelen. Op deze manier staat voor elke competentie minstens één rollenspel ter beschikking. We hebben van de drie betrokken bedrijven enkele eerstelijnsmanagers uitgenodigd om te participeren in een 'nieuw' ontwikkeld rollenspel. De resultaten en feedback waren zeer bevredigend.

Opleidingsmateriaal

Door gebruik te maken van bovenstaande evaluatie-tools, worden de opleidingsbehoeften zichtbaar.
In een volgende fase van het project, zullen we online opleidingsmateriaal ontwikkelen. Dit opleidingsmateriaal zal aangeboden worden via blended learning en peer education.
Blended learning is een combinatie van on line leren, contactmomenten met de begeleiders, praktische infosessies en opleiding door gespecialiseerde lesgevers.
Peer education is dan weer de Engelse term voor 'opleiding door gelijken'.
Dit wil zeggen dat collega's en teamleden elkaar opleiden. Ze fungeren als mentor voor elkaar. Zowel voor de persoon die de opleiding geniet, als voor de mentor is dit een leerrijke ervaring, die een bijzonder positieve invloed heeft op de samenwerking en teamgeest.
Het opleidingsproces zal bovendien gepaard gaan met bedrijfsoverstijgende samenkomsten voor de eerstelijnsmanagers van AMIS, Bekaert en Volvo Cars.
Feedback is hier uiteraard belangrijk, zodat het on line leermateriaal en de methodiek steeds kunnen worden bijgewerkt en afgestemd op de opleidingsnoden van de eerstelijnsmanagers.
Sinds januari zijn we druk bezig met het ontwikkelen van opleidingsmateriaal. Aan elke competentie (12) zal een stuk online cursusmateriaal gekoppeld worden. Deze zal bestaan uit een inleidend filmfragment, de opleiding zelf en een gedeelte met oefeningen. Voor de ontwikkeling van dit alles zal gebruik gemaakt worden van de software 'Articulate'.
De technische mogelijkheden (en tekorten) zijn reeds verkend en gekoppeld aan de elektronische leeromgeving IN-STUDY van Kaho Sint-Lieven.
De tools die we ontwikkelen zijn gratis te hanteren. U kunt de resultaten terugvinden op de nationale website: http://project.kahosl.be/cem. Wenst u extra informatie, aarzel dan niet ons te contacteren. Alle contactinformatie is terug te vinden op de website.

N/A