Amelior en Investors in People gaan hand in hand

november 2008

Sedert een tweetal jaar is het kwaliteitslabel voor ontwikkeling van medewerkers ‘Investors in People' ook in Vlaanderen aan zijn opgang begonnen. Amelior is van in het begin heel sterk betrokken geweest. In het pilootproject van de Vlaamse regering waren wij via twee van onze HR-consultants vertegenwoordigd. Intussen staan wij klaar om ook na de pilootfase verder een leidende rol te spelen in Vlaanderen en Brussel.

Werken met gemotiveerd en geïnformeerd personeel. Daar ligt de sleutel tot succes. Het wordt een van de belangrijkste factoren voor het welslagen van hedendaagse en toekomstgerichte organisaties. Investors in People schept een kader om enerzijds organisatiedoelen, directiedoelen en persoonlijke objectieven consistent met elkaar te verbinden en is anderzijds de aangewezen kapstok om organisatiefilosofie en -doelen te koppelen aan prestaties, kerncompetenties, opleiding en ontwikkeling van personeel, efficiëntie en  resultaatgerichtheid.

Met andere woorden, IiP is  een ontwikkelingsgericht instrument met het oog op continue verbetering. Het besteedt aandacht aan vijf grote processen die binnen elke zichzelf respecterende organisatie moeten aanwezig zijn:

 • doelstellingen, actieplannen en uitvoering;
 • communicatie;
 • effectief leidinggeven;
 • vorming en ontwikkeling;
 • leren in de organisatie.

De voordelen

De voordelen voor de IiP-organisaties zijn dan ook legio. Niet alleen zijn de medewerkers zich bewuster van de gezamenlijke doelstellingen, er ontstaat ook een beter zicht op de juiste opleiding en ontwikkeling. Daardoor krijgt men een efficiënter beheer van de middelen, mede omdat opleidings- en ontwikkelingsinspanningen meetbaar worden. IiP is daarnaast ook een ideale kapstok om veranderingen te structureren. Niet te verwaarlozen uiteraard is dat er in de organisatie een lager personeelsverloop en ziekteverzuim te noteren valt. Het extern voordeel is dat IiP-organisaties een directe erkenning krijgen van de klanten en de arbeidsmarkt.

In de praktijk

Dat Amelior niet in de theorie is blijven steken is duidelijk geworden door het feit dat er reeds een aantal projecten kunnen voorgelegd waarbij organisaties (zowel privé en overheid en zowel in binnen- en buitenland) geholpen worden bij de invoering van de IiP-principes. Hierdoor is een belangrijk leerproces afgelegd, waarbij de kennis van de Amelior-adviseurs niet meer steunt op theoretische kennis, maar op concrete praktijkervaringen. Aan de organisaties kan heel veel toegevoegde waarde gegeven worden met betrekking tot de projectgrootte, het projectmanagement (projectleiding, rol van de internal facilitator, rol van een stuurgroep), de voorbereiding, de nulmeting, het actieplan en het uiteindelijke assessment.

Daarnaast heeft Amelior ook reeds de nodige contacten gelegd in Nederland en Groot-Brittannië om de laatste evoluties op de IiP-markt te volgen en behulpzaam te zijn bij de verdere ontwikkeling van het label in Vlaanderen en Brussel. We hopen u daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Twee belangrijke zaken zullen daarbij centraal staan. Zo is er enerzijds een aanpassing van de standaard om die nog beter op de realiteit van de hedendaagse beleidsvoering te laten aansluiten en is er anderzijds belangrijk nieuws op komst over een score- en benchmarkinginstrument. Daardoor zal IiP ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de ontwikkeling van meetbare en objectieve HR prestatie-indicatoren.

Het mag duidelijk zijn: Amelior gelooft in IiP. De filosofie van continue verbetering is immers niet alleen de basisfilosofie van het huis, maar is ook een principe dat door het keurmerk sterk wordt nagestreefd: starten met een goed opleidingsbeleid, verder groeien naar opleiding én ontwikkeling om te komen tot managers die hun medewerkers ontwikkelen én medewerkers die terzelfdertijd manager worden van hun eigen ontwikkeling. Om vervolgens een cultuurverandering teweeg te brengen en IiP als hulpmiddel voor organisatieontwikkeling te gaan gebruiken. Het ultieme doel is dan uiteindelijk te komen tot het ontwikkelen van een lerende organisatie.

Rijp voor IiP?

Indien u bij het bekijken van de volgende vragen een bevestigend antwoord geeft en u wil verbeteren, dan bent u klaar voor IiP. Aarzel niet en geef ons een seintje. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.

 • denkt u dat de opleidingen weinig rendement geven?
 • denkt u dat de opleidingen ad hoc gegeven worden?
 • denkt u dat leren op de werkplek weinig toegepast wordt?
 • denkt u dat de functioneringsgesprekken  beter kunnen?
 • denkt u dat het contact tussen leiding en medewerkers beter kan?
 • denkt u dat de leiding meer betrokkenheid van de medewerkers wenst?
 • denkt u dat er een afstand bestaat tussen leidinggevenden en medewerkers?
 • denkt u dat de werkdruk als te hoog wordt ervaren?
 • denkt u dat er minder innovatie is dan bij de buren?

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs