Vernieuwde automobielnorm: ISO/TS 16949:2009

september 2009

Echt fundamenteel is de ISO/TS niet veranderd. Maar let wel, ook de kleinere veranderingen en aanpassingen hebben hun gevolgen.

De nieuwe ISO/TS 16949:2009 werd op 15 juni ll. officieel gepubliceerd. Deze versie omvat alle wijzigingen die in de ISO 9001:2008 zijn opgenomen, en dus in de norm in de “boxed text” terug te vinden zijn. Deze wijzigingen werden uitgevoerd door de International Automotive Task Force (IATF), samen met het technische Comité (TC) 176 van ISO. Tegelijkertijd werd ook de periode bepaald voor de overgang naar de nieuwe norm. De overgangsperiode werd vastgesteld op 120 dagen na publicatie, en heeft de volgende consequenties:

  • de overgang naar de nieuwe norm moet binnen de 120 dagen worden gemaakt, dus wacht er niet te lang mee, 12 oktober is kort dag;
  • alle certificaties en hercertificaties vanaf 12 oktober 2009 zullen worden uitgevoerd volgens ISO/TS 16949:2009;
  • alle organisaties die voor deze datum een ISO/TS 16949:2002 certificaat ontvingen, hebben tot de volgende hercertificatie tijd om de overgang officieel te maken. Ten laatste met de hercertificatie wordt de overgang gemaakt. Wil u echter vroeger de overgang maken, dan dient u dit zelf aan te vragen aan uw certificatiebureau.

Wijzigingen en gevolgen

De wijzigingen die in de ISO/TS 16949:2009 zijn ingevoerd zijn de toevoegingen en verduidelijkingen uit de ISO 9001:2008. In wezen zijn er dus geen essentiële veranderingen aan de technische eisen in de norm.
De belangrijkste veranderingen zijn vooral verduidelijkingen van een aantal normpunten, het opheffen van dubbelzinnigheden in de norm en het verbeteren van de consistentie tussen de norm en de ISO 14001.
Zo wordt meer duidelijkheid gebracht over het omgaan met uitbestede processen, het behandelen van de bekwaamheid van personeel, het bewaken en meten van processen en de bewaking van de klantentevredenheid.
Maar er mag niet te licht worden omgegaan met deze ‘kleine' wijzigingen. Er zal, door deze nieuwe editie, terug wat meer aandacht worden besteed aan punten die de laatste jaren wat in de vergeethoek werden geduwd.
Normpunten zoals het voldoen van de producten aan de wettelijke eisen, het beheersen van de uitbestede processen, het omgaan met ICT-middelen, competentie van alle personeel en het controleren van producten staan terug hoog op de lijsten van de externe auditoren.
Verder zal ook tijdens de externe audits meer en meer worden gelet op de manier van continu verbeteren, zowel in de volledige organisatie als in de productie-omgeving. Kostenbesparing wordt heel belangrijk in de automobielsector, en zaken zoals Lean en procesaudits zullen meer en meer tijdens audits worden geanalyseerd.

De historiek van ISO/TS 16949

De ISO/TS 16949 werd in 1999 voor het eerst uitgebracht door het IATF, een overkoepelende organisatie van Amerikaanse, Franse, Duitse en Italiaanse automobielfabrikanten om hun eisen voor kwaliteitsmanagement in één document te stroomlijnen. Bovenop deze norm komen wel nog steeds een aantal specifieke eisen van elke fabrikant, die dan ook de Customer Specific Requirements worden genoemd.
Deze norm, met als titel: "Quality management systems—Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations" kan worden toegepast doorheen de volledige toeleveringsketen in de automobielsector, op voorwaarde dat de organisaties die deze norm toepassen, onderdelen produceren die terug te vinden zijn in de wagen. Dit kan dus gaan van grondstoffen, tot volledig gemonteerde assemblies.
Het doel van deze norm is het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem met de nadruk op continu verbeteren, wat inhoudt dat fouten moeten worden vermeden en zo de afval in de volledige toeleveringsketen zal worden verminderd. Tegelijkertijd worden ook het aantal tweede en derde partij-audits verminderd, door het afschaffen van de specifieke normen zoals QS 9000, EAQF en andere.
De basis van de norm is de volledige ISO 9001 (vandaar de huidige wijzigingen), aangevuld met specifieke normpunten voor de automobielsector. Zo wordt, vanuit het doel, een sterke nadruk gelegd op:

  • projectaanpak bij de ontwikkeling van producten en processen (APQP, PPAP);
  • preventie van fouten (FMEA);
  • statistische beheersing van processen (SPC);
  • statistische beheersing van de meetprocessen (MSA).

Het aantal organisaties wereldwijd die ISO/TS 16949 hebben ingevoerd bedroeg eind 2008 volgens het IATF 39.300, wat een stijging is van 12% t.o.v. 2007. Wetende dat hieronder heel wat globale certificaten vallen (meer dan één vestiging per certificaat) kunnen we dus wel stellen dat deze norm zeker een succes is.