De nieuwe machinerichtlijn

februari 2006

"Wat! Het is niet waar…". Een reactie die je vaak hoort als je aan veiligheidsmensen zegt dat er een nieuwe richtlijn rond machines op komst is. "En we begonnen de oude pas goed te begrijpen…"

Ja, de richtlijn komt er!

Inderdaad, de nieuwe machinerichtlijn komt er aan. Als alles gaat zoals gepland, wordt ze in de eerste helft van dit jaar goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd. Daarna kan het nog zo'n twee jaar duren vooraleer de nieuwe bepalingen in onze wetgeving van kracht zullen worden. Het zal dus nog een tijdje duren voor de impact van de nieuwe richtlijn effectief voelbaar zal zijn. Maar zoals gewoonlijk kan het geen kwaad om tijdig op de nieuwigheden te anticiperen.


De aanpassingen hebben tot doel de goedkeurings- en testprocedures te vereenvoudigen en de technische voorschriften te actualiseren door het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot draagbare slagwerktuigen met explosieve lading en bouwliften. Schiethamers zullen dus vanaf nu wel onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn vallen.


De nieuwe bepalingen zullen vooral serieuze gevolgen hebben voor de fabrikanten van producten met IIB-verklaringen, de zogenaamde. inbouwmachines (halffabrikaten / quasi-machines). De aangepaste versie van de machinerichtlijn zal op dat vlak een aantal essentiële veranderingen met zich meebrengen. Of is dat niet zo? Wel, het hangt er van af hoe je het bekijkt. Ondernemingen die reeds jaren inbouwmachines maken zonder zich iets aan te trekken van machineveiligheid en de bijhorende risicoanalyse en preventiemaatregelen zouden het inderdaad kunnen horen donderen in Keulen…

Voor anticiperende fabrikanten die wel met elementen als risicoanalyse en -preventie rekening gehouden hebben, zal er in se niet zo veel veranderen.
Het gaat hier dus om een logische en begrijpelijke evolutie in de ontwikkeling van de wetgeving rond machineveiligheid. De kennis en de kunde om een bepaald type inbouwmachine te produceren is in het merendeel van de gevallen de reden waarom een bepaald werk aan een onderaannemer-fabrikant wordt uitbesteed. De kennis bij de hoofdfabrikant en/of de samenbouwer is beperkt. Hij heeft er dus alle belang bij dat zijn onderaannemer-fabrikant de fundamentele veiligheidseisen uit de machinerichtlijn ook hier respecteert. Praktisch gezien zal dit vaak resulteren in noodzakelijke en aanvullende veiligheidsvoorzieningen vanwege de onderaannemer-fabrikant.


Het afleveren van een 'EG-verklaring' voor een inbouwmachine zal dus in de toekomst meer waarde krijgen voor de aankoper alsook voor de inbouwer. Want de inbouwer zal dit document dan op zijn beurt kunnen gebruiken als 'bewijsstuk' in zijn eigen Technisch ConstructieDossier (TCD).

UPDATE

 

UPDATE 
Op 9 juni ll. verscheen de Richtlijn 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking). Deze Europese richtlijn wijzigt de initiële machinerichtlijn (Richtlijn 89/392/EEG) en haar latere wijzigingen.

Tevens werd ook de Richtlijn 95/16/EG (PB, 7 september 1995) van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften door de Richtlijn van 9 juni gewijzigd.

We hebben de originele tekst voor u gedownload : 2006/42/EG 

Voor opleiding en begeleiding volg onderstaande links: 

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs