Betere brandrisicoanalyses met ISO 16732

augustus 2013

De kans op een brand is eerder klein. Maar wanneer een dergelijke calamiteit zich toch voordoet, kunnen de gevolgen groot zijn. Niet alleen is er vaak financieel een gigantische impact, ook het welzijn van de medewerkers kan ernstig geschaad worden.

Een preventieadviseur heeft tijdens zijn opleiding reeds een basiskennis rond brandpreventie opgebouwd. Toch merken we in de praktijk vaak dat er voor het inschatten van een brandrisico bij velen geen specifieke kennis aanwezig is. Als gevolg daarvan wordt het brandrisico benaderd samen met andere risico's, op het niveau ‘organisatie'. En dit op een oppervlakkige wijze. Voor iedereen die betrokken is bij brandbeveiliging, zoals preventieadviseurs en risk managers, is er nu de recent gepubliceerde norm ISO 16732.
De norm biedt een leidraad voor het uitvoeren van risicoanalyses op het vlak van brandveiligheid. De aanpak is zowel kwalitatief als kwantitatief, en vertrekt vanuit scenario's. Een dergelijke risicoanalyse kan onder meer gebruikt worden om:

  • beslissingen te nemen met betrekking tot brandpreventie en -bestrijding van nieuwe en van bestaande projecten.
  • compliance aan te tonen met een internationale norm.
  • een kosten-baten analyse te maken van risicoreducerende maatregelen.
  • vast te leggen wat een ‘aanvaardbaar' risico is voor de organisatie.
  • te helpen bij de keuze en selectie van mogelijke scenario's.

De waarde van scenario's

De norm (meer bepaald ISO 16732-1, Fire safety engineering – Fire risk assessment – Part 1: General) is ruim toepasbaar omdat hij start vanuit scenario's. De norm omvat een richtlijn om mogelijke brandscenario's te identificeren startende vanuit gevaren. Scenario's kunnen dan verder uitgewerkt, weerhouden of verwaarloosbaar zijn. Vervolgens worden voor de verschillende scenario's kansen en waarschijnlijkheden bepaald. Dit kan onder andere door gebruik te maken van modellen, bestaande data, engineering, ... Op dezelfde manier worden de mogelijke gevolgen (ernst) bepaald.
Vooraleer nu zomaar het risico “te berekenen” staat de norm even stil bij de onzekerheden die in uw werkwijze zijn geslopen. Onzekerheden zijn hier de afwijking tussen uw scenario en wat zich in werkelijkheid zou kunnen voordoen. Bij het bepalen van welke brandrisico's nu aanvaardbaar zijn kan u zowel met individuele criteria als met maatschappelijke criteria rekening houden. De principes en concepten uit ISO 16732-1 zijn bruikbaar voor alle objectieven op het vlak van brandveiligheid, zoals:

  • persoonlijke veiligheid;
  • behoud van infrastructuur;
  • business continuity;
  • bescherming van het milieu;
  • ....

Wenst u verdere informatie over ISO 16732 Fire Risk assessment, of Risk Assessment in het algemeen dan kan u steeds bij de consultants van Amelior terecht.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...