Siemens : Risicoanalyse bij retrofit

december 2011

Mede door de toch mindere conjunctuur vragen de klanten aan Siemens een zogenaamde ‘retrofit' van de bestaande machines in plaats van nieuwe te kopen. Om na de retrofit conformiteit met veiligheidsnormen en –wetgeving te kunnen garanderen, wordt beroep gedaan op de expertise van Amelior.

Retrofit staat dus voor het ombouwen en moderniseren van bestaande machines. Ronny Maes is als project manager bij Siemens Industry Belux verantwoordelijk voor zogenaamde ‘retrofits' binnen het vakgebied ‘motion control' (zie kadertje). “De meest diverse machines komen voor retrofit in aanmerking: freesmachines, draaibanken, slijpmachines, kotterbanken, robots, palletisatiesystemen, handling, aandrijfsystemen, hydraulische en mechanische persen, plaatbewerkingsmachines, wikkelaars…”
Oudere machines zijn vaak mechanisch nog in goede staat, maar het elektrische gedeelte – de besturing of het aandrijfsysteem – laat soms te wensen over. Via een retrofit kan men verouderde machines omvormen door zowel bekabeling, motoren, aandrijvingen als sturing te vervangen. De machine krijgt in feite een tweede leven. Ronny Maes: “In vergelijking met de aankoop van een nieuwe machine is retrofit een veel kosteffectievere oplossing, die een maximale ROI (return on investment) biedt. We zorgen immers voor een verhoogde productiviteit, een optimale kwaliteit én de gegarandeerde beschikbaarheid van reservestukken voor de toekomst.”
Er bestaan verschillende redenen om tot een retrofit over te gaan: het niet langer beschikbaar zijn van wisselstukken, meer en meer productiestilstanden door technische problemen met de bestaande electronica, beperkte mogelijkheden met de oude besturing en nieuwe functies die enkel samengaan met de nieuwe besturingen.

Voor en na de retrofit. Via een retrofit kan men verouderde machines omvormen door zowel bekabeling, motoren, aandrijvingen als sturing te vervangen. De machine krijgt in feite een tweede leven.

Steeds nieuwe en strengere wetgeving

Een van de eisen waaraan de machines na een retrofit moeten voldoen is conformiteit met de normen en de wetgeving op het vlak van veiligheid, zoals onder meer de eisen voortvloeiend uit bijlage I van de arbeidsmiddelenrichtlijn. Voor een risicobeoordeling wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de norm EN 13128:2001 “Veiligheid van gereedschapsmachines - Frees- en kottermachines” en het addendum van 2006.
Ronny Maes: “Om in die voortdurend veranderende doolhof van steeds strengere wetgeving en normalisatie je weg te vinden moet je echt een specialist zijn. Vandaar dat we – tot onze tevredenheid – voor dat aspect van de retrofit beroep doen op de expertise van Amelior, meer bepaald consultant Franky De Witte. Hij gaat samen met ons, uiteraard voor de start van het project, de machine bekijken en levert een rapport af met daarin de non-conformiteiten en de te nemen maatregelen. In samenspraak met de klant wordt dan bepaald of Siemens die tijdens de retrofit zal uitvoeren, ofwel de klant zelf.”

Oog voor detail

Vaak gaat het daarbij om eerder kleine ingrepen. Zo bijvoorbeeld een boekenkast die moet worden verplaatst omdat die het zicht van de operator op de machine belemmert. Of een afschermend hek dat tengevolge van nieuwe normalisatie moet worden verhoogd. Soms fronsen de klanten wel eens hun wenkbrauwen bij bepaalde te nemen maatregelen. Ronny Maes: “Zo wees Franky er bijvoorbeeld op dat ook aan een trapje van nauwelijks 80 cm een leuning moet worden voorzien. Maar de norm is nu eenmaal de norm. Ter illustratie van de verregaande kennis van Franky De Witte: van hem hebben we geleerd dat het opschrift ‘noodstop' in Brussel in de twee talen op de machine moet worden voorzien...”
Na de retrofit komt Amelior de machine nog eens bekijken, uiteraard om te zien of aan alle veiligheidseisen is voldaan. Ronny Maes: “Indien dat het geval is krijgt de klant daarover een document. Dat betekent met name voor de preventieadviseur van de betrokken firma's toch een hele geruststelling. Onze manier van werken streeft naar een maximale conformiteit met de veiligheidswetgeving en normalisatie. De meeste klanten gaan dan ook direct akkoord met het principe van de risicoanalyse.”

Siemens Belux

Siemens Belux is in ons land vooral actief in de sectoren industrie, energie en gezondheidszorg, daarbij ondersteund door de afdeling IT Solutions en Services. In totaal telt Siemens Belux 2650 medewerkers, waarvan 1230 in de industriële tak. Die omvat ondermeer industriële automatisering, aandrijftechnologieën, industriële oplossingen, gebouwentechnologie en mobiliteit.
Het vakgebied motion control voor productiemachines maakt deel uit van de activiteit aandrijftechnologie. Die omvat verder ook CNC-technologie voor werktuigmachines, kraanaandrijftechnologie en retrofit voor zowel werktuigmachines als productiemachines.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs