Nieuwe verordeningen van toepassing vanaf 1 januari 2016 op twee- en driewielers alsook land- en bosbouwtrekkers.

januari 2016

Tot eind december 2015 waren voor gemotoriseerde twee- en driewielers en sommige lichte vierwielers de richtlijn 2002/24/EG en voor land- en bosbouwtrekkers de richtlijn 2003/37/EG van toepassing. Deze richtlijnen werden op 1 januari 2016 vervangen door respectievelijk verordeningen 168/2013/EU en 167/2013/EU.

Download hier de verordeningen

De beide verordeningen mochten evenwel reeds vanaf 22 maart 2013 toegepast worden en er mochten mogen al goedkeuringen op basis van deze verordeningen worden verleend.

Beide verordeningen kunnen hier gedownload worden :

  • 168/2013/EU : Verordening Nr. 168/2013 van het Europese parlement en de raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers
  • 167/2013/EU : Verordening Nr. 167/2013 van het Europese parlement en de raad van 5 februari 2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...