Wat is Root Cause Analysis (RCA)?

Root Cause Analysis (RCA) of oorzaakanalyse is een systematische aanpak om de oorzaak van vaak terugkerende fouten op te sporen. Het is een beproefde techniek om problemen bij de bron te elimineren.

Het loopt overal wel eens mis. En we doen er alles aan om deze fouten aan te pakken. Toch is het vreemd dat in heel wat organisaties dezelfde problemen steeds terugkeren. Deze problemen hebben een chronisch karakter. Dat betekent dat er iets schort aan onze aanpak om deze problemen op te lossen. Maar hoe moet u ze dan wel aanpakken?
RCA

 

Met een techniek als Root Cause Analysis kan men dieper graven en de problemen bij de bron opsporen en elimineren. Voordeel is dat dergelijke problemen nooit meer kunnen optreden, want de 'wortel' is weggenomen.

Ameliortrainer en consultant Johan Batsleer legt uit: “Root Cause Analysis is een discipline om de dieperliggende oorzaak te identificeren. In veel gevallen blijkt in de praktijk de analyse te stoppen bij een menselijke fout. Maar daar mag het eigenlijk niet stoppen! De grondoorzaak van een probleem is nooit een menselijke fout. Dieperliggend moeten we op zoek gaan naar de redenen waarom wij als management de omstandigheden hebben gecreëerd om

deze menselijke fout toe te laten.”
Root Cause Analysis is een systematische aanpak die ook in het kader van de verstrengde ISO normen zijn nut al meer dan bewezen heeft en al vaak tot structurele oplossingen in het bedrijf leidde. 

Meer info?

Johan Batsleer
Johan Batsleer
Consultant / trainer