Wie zijn onze experten? - Francis Mañas

Nadenken over strategie is een kolfje naar de hand van Amelior-consultant Francis Mañas. Via allerhande oefeningen daagt hij organisaties uit om nieuwe wegen te verkennen en doelstellingen te herformuleren. “Een must in een wereld die zo snel verandert.”
Francis Manas

Opleiding? Burgerlijk ingenieur elektromechanica, aangevuld met een MBA en diverse andere opleidingen rond veranderings- en risicomanagement
Wat doe je bij Amelior? Organisaties ondersteunen bij het maken en realiseren van strategische keuzes, zowel via projecten/programma’s als processen
Aan boord sinds? 2000 (sinds 2010 op zelfstandige basis, via Tilde Consulting)
Hobby? Tuinieren en lezen

Om over strategie, projecten en processen te kunnen praten, heb je veel terreinkennis nodig. Welke ervaring breng jij mee naar de klanten van Amelior?

“Van bij de start van mijn loopbaan, intussen bijna veertig jaar geleden, ben ik steeds bij grote projecten betrokken geweest. Als pas afgestudeerde burgerlijk ingenieur heb ik bij Jan De Nul werven in binnen- en buitenland opgevolgd. Daarna, in 1982, ben ik naar Det Norske Veritas gegaan, een Noorse multinational die technische inspecties uitvoert voor de industrie en de maritieme sector. Het was voor mij de eerste kennismaking met kwaliteitsmanagement. Sindsdien ben ik daar altijd op één of andere manier mee bezig geweest, zeker ook tijdens mijn periode bij het inspectie- en certificatiebedrijf AIB-Vinçotte. Als corporate quality manager stond ik er mee aan de wieg van systeemcertificatie en heb ik bijgedragen aan de informatisering van de organisatie. Tussen al het werken door, ben ik altijd blijven studeren. Ik behaalde mijn MBA, volgde een intensieve opleiding over veranderingsmanagement, heb me ondergedompeld in interne controle en risicomanagement… In de loop der jaren heb ik me tal van methodologieën en concepten eigen gemaakt. Het is die theoretische verdieping in combinatie met de praktische bedrijfservaring die maken dat ik vandaag deze job kan doen.”

Wanneer kwam Amelior op jouw pad?

“De eerste contacten dateren van in de periode dat ik bij Det Norske Veritas werkte. Toen al was ik actief bij diverse adviesgroepen van het Centrum voor Kwaliteitszorg West-Vlaanderen, de voorloper van Amelior. In 2000 ben ik dan aan boord van de organisatie gekomen om het team consultants operationeel-inhoudelijk aan te sturen. Het voelde als een logische volgende stap na mijn ervaring bij AIB-Vinçotte. Sinds 2010 werk ik op zelfstandige basis. Amelior doet beroep op mij voor de begeleiding van bedrijven en ook voor een aantal opleidingen, zoals Certified Business Proces Managerprojectmanagementstrategisch management, interne controle…”

Wat mogen organisaties van jou verwachten?

“De meeste organisaties schakelen mij in voor het operationeel maken van strategische keuzes via projecten/programma’s en processen. Sommige organisaties kloppen bij me aan wanneer ze voor strategische beslissingen staan en daar op eigen houtje moeilijk uit raken. Ik reik hen technieken en modellen aan om de analyse te maken en uiteindelijk tot besluitvorming te komen. Ik faciliteer hen als het ware in het maken van keuzes. Ik werk altijd een aanpak op maat van de organisatie uit. Het is dus niet zo dat ik met een standaardpakketje naar de klant trek. Het hangt af van de nood, de context en het type organisatie. Het zijn trouwens niet alleen privébedrijven die bij mij terechtkomen, vaak ook ben ik voor de social profit en de overheid aan de slag.”

Waarom doe je dit graag? Waar ligt voor jou de uitdaging?

“Bij iedere vraag die ik van een klant krijg, zoek ik naar een aanpak met een meerwaarde. Dat is de kern van mijn opdracht. Hoe het zal uitdraaien, is op voorhand moeilijk in te schatten. Maar als het lukt en ik stel vast dat bedrijven dankzij mijn input nieuwe stappen kunnen zetten, dan geeft dat natuurlijk ontzettend veel voldoening. De aanpak die ik heb aangebracht, is dan het startschot van iets nieuws. Dat is een motiverende gedachte. Pas op, vanzelfsprekend is het allemaal niet. Het is een uitdaging om er de beste praktijken te blijven uitpikken en niet op de hypes mee te varen.”

Over welke hypes heb je het dan?

“Elk jaar weer is er wel een nieuwe term die in managementkringen over de tongen gaat. Momenteel is iedereen bijvoorbeeld in de ban van agility, wendbaarheid. Puur inhoudelijk kan je daar natuurlijk niets op tegen hebben. Wendbare organisaties kunnen beter en sneller op verandering reageren. In deze tijden is het zeker een noodzaak om daarop in te zetten. Waar ik het echter vooral moeilijk mee heb, is de manier waarop sommige organisaties het voorstellen. ‘En nu gaan we eens drie maanden aan onze wendbaarheid werken’, hoor je ze dan zeggen. Maar zo eenvoudig is het niet hé. Je moet er als organisatie een visie rond ontwikkelen. Alle neuzen moet je in dezelfde richting krijgen. Je structuren, je organisatiecultuur, je manier van leidinggeven, alles moet ervan doordrongen zijn. Dat heb je niet in één, twee, drie voor elkaar. Organisaties die agility op de agenda willen zetten, raad ik aan om eerst te bedenken waarom ze het willen. Wendbaarheid mag geen doel op zich zijn, het is een middel om iets te realiseren.” 

Je hebt destijds de doorbraak van ISO meegemaakt. Wat vind je van de recente ontwikkelingen?

“Sinds de 2008-versie zijn de ISO-normen inhoudelijk zeker beter geworden. Dat de processen meer benadrukt worden, is bijvoorbeeld een goede zaak. Ik stel wel vast dat bedrijven meer moeite hebben om de essentie van de normen te vatten. Ze werken aan de vorm, niet aan de inhoud. Waarom ze ISO gebruiken, dat weten ze vaak niet. Een gemiste kans, denk ik. Voor eens en altijd: ISO is geen techniek, het is maar één dimensie van een bredere strategische context.”

Een vraag voor onze expert?

Francis Manas
ir. Francis Mañas
Consultant / trainer