Interne Audit


U wil dat uw interne audits toegevoegde waarde opleveren en meer zijn dan een verplicht nummer om een certificaat te behouden. Amelior biedt u diverse manieren om dit doel te bereiken:

- u kan uw interne audits uitbesteden aan onze specialisten
- u kan zich laten adviseren om de meest geschikte aanpak van auditeren te implementeren
- u laat uw auditoren praktijkgericht opleiden zodat ze beter en met meer diepgang auditeren, al dan niet met praktijkcoaching door onze experten
U leest er meer over hieronder.


Uitvoeren van audits (in uw bedrijf en/of bij uw leveranciers)


U kan (een deel van) uw interne audits op managementsystemen uitbesteden aan Amelior. Dit betekent:

- steeds gemotiveerde ervaren auditoren die snel en efficiënt uw processen doorlichten
- inbreng van best practices vanuit andere organisaties
- opportuniteit tot geïntegreerd auditeren Kwaliteit - Veiligheid - Milieu - Energie
- minder investering van tijd en middelen van eigen medewerkers
- daadwerkelijke toegevoegde waarde vanuit uw interne audits
 

Advies rond interne audit


Afhankelijk van uw doelstellingen en de maturiteit van uw organisatie en uw auditoren is het aangewezen interne audits op een aangepaste manier aan te pakken. Amelior ondersteunt en adviseert u hierbij.

 Interne audit aangepast aan de maturiteit van uw organisatie

Opleidingen voor auditoren


Goed opgeleide auditoren zijn gemotiveerd en slagen erin om interne audits echte toegevoegde waarde te geven. De opleidingen van Amelior trainen auditoren niet alleen in kennis van de normen, maar ook van bredere best practices én vooral in auditvaardigheden. Onze aanpak is bij uitstek praktijkgericht.