AQL versus Zero-defects systemen

Efficiënte keuringen door middel van steekproefsystemen
Deze opleiding staat even niet meer ingepland of is volzet. Laat uw e-mailadres na en we houden u op de hoogte van nieuwe data.

Waarom dit thema?

Steekproeven: dagelijkse kost

De term steekproef is gemeen goed geworden en hoeft nauwelijks toelichting. Geen dag gaat voorbij of men wordt geconfronteerd met uitspraken of cijfers die gebaseerd zijn op steekproeven. Kijkcijfers, voorspellingen van verkiezingsuitslagen, effecten van nieuwe medicijnen, marktonderzoeken, … Het lijstje kan eindeloos worden aangevuld. Doelstelling is om op een goedkope en snelle manier betrouwbare uitspraken te doen over een partij goederen. Dit sluit zo sterk aan bij wat de kwaliteitsdienst wenst, dat deze het principe van steekproefsystemen vast zelf had uitgevonden, mocht het nog niet bestaan.
 

Zonder 100% ingangscontrole...

In een kwaliteitsfilosofie krijgt ingangscontrole een eerder nostalgische waarde toegemeten. Nochtans blijkt in de praktijk de (al dan niet incidentele) uitvoering ervan een blijvende noodzaak. Het uitvoeren van dergelijke controles dient zo efficiënt mogelijk te gebeuren, temeer daar het product geen toegevoegde waarde wordt meegegeven. We wensen dus met een zo klein mogelijke inspanning zoveel mogelijk informatie te verkrijgen van het product en/of van de partij. Het nemen van steekproeven, met de hiermee verbonden (berekende en bekende) risico's, blijft dus de meest aangewezen methode.

Waarom deze opleiding?

Het doel van deze opleiding is de deelnemer in staat te stellen om op een verantwoorde manier om te gaan met steekproefsystemen. Deze opleiding verschaft u het nodige inzicht in de onzekerheid die gepaard gaat met steekproeven: u leert een keuringskarakteristiek op te stellen en te interpreteren en u leert alle karakteristieke termen zoals o.a. AOQ, AOQL, klantenrisico en leveranciersrisico kennen en begrijpen.

Naast de ISO 2859-norm voor attribuutkeuring, wordt in deze opleiding ook de ISO 3951-norm voor variabelenkeuring behandeld.

Tot slot wordt er ruim tijd besteed aan de praktische implementatie, de mogelijke problemen en uitdagingen waar u in de dagdagelijkse realiteit mee te maken zult hebben.

Voor wie

 • verantwoordelijken voor de binnenkomende goederen
 • verantwoordelijken voor het inrichten van steekproefsystemen om partijbeoordelingen uit te voeren (ingangskeuringen, keuringen van halfproducten, eindkeuringen)
 • kwaliteitsverantwoordelijken die kwaliteitskeuringen op steekproefbasis als instrument willen beheersen
AQL

Inhoud

Efficiënte keuringssystemen

 •      Inleiding: hoe en waarom van keuringen
 •      Het verschijnsel 'steekproef'

Steekproefsystemen voor attributief keuren

 •      Attributief keuren
  • De relatie tussen partijkwaliteit en het steekproefresultaat
  • Binomiale en Poissonverdeling en het gebruik van tabellen
  • Voorspellingsgebieden
 •      Keuringskarakteristiek bij attributief keuren
  • Definitie
  • Kengetallen
 •      Beïnvloedingsfactoren bij het vastleggen van AQL-waarden en controle-     intensiteit
  • Samenhang tussen AQL, keuringsniveau en steekproefgrootte
  • Hoe AQL-eis interpreteren?
 •      Gebruik van ISO 2859-1
  • Basiskennis van het genormeerde AQL-systeem
  • Gebruik van tabellen en grafieken
  • Praktische case-studies
 •      AQL versus zero defects en punten van kritiek op AQL systemen
 •      Het keuren van geïsoleerde loten
 •      Het gebruik van 'skip lot' steekproefsystemen
 •      Sequentiële steekproefsystemen

Steekproefsystemen voor het keuren op basis van variabele grootheden

 •      Het concept van variatie
 •      Normaalverdeling en centrale limiet stelling
 •      Keuringskarakteristiek bij variabelen keuren
  • Definitie
  • Kengetallen
 •      Gebruik van ISO 3951
  • 'o' methode versus 's' methode
  • Basiskennis van het genormeerde AQL-systeem
  • Gebruik van tabellen en grafieken
   • bij 1 specificatielimiet
   • bij een gecombineerde dubbele limiet
   • bij gescheiden limieten
  • Overgang van de 's' methode naar de 'o' methode
  • Praktische case-studies
 •      Sequentiële steekproefsystemen

Praktische implementatie van AQL steekproefsystemen

 •      AQL in de praktijk: praktische organisatie van productkeuring
 •      Defecten, defecte producten of beiden?
 •      Vergelijking attribuut of variabel keuren
 •      Representativiteit van de steekproef
 •      Organisatie van het nemen van steekproeven
 •      Opvolging van de resultaten

Na de opleiding

Met deze cursus willen wij u de nodige kennis meegeven, zodat u in uw dagelijks werkveld de uit- of herziening van een keuringsystemen op een praktische, verantwoorde en kostenefficiënte manier kan uitvoeren.

Docenten

Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Jan is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1300 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1105 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 975 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Hou mij op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.