BPR Biocidenverordening : basis

Inzicht in de basics van de biociden wetgeving zowel voor de Belgische als de Nederlandse markt
Eerst volgende opleiding: dinsdag 01 juni 2021
Online
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Wat hebben gels voor handontsmetting, industriële bewaarmiddelen, muggenwerende sprays en aangroeiwerende verf voor zeeschepen gemeen? Het aanbieden op de markt van al deze (en andere) producten wordt gereguleerd door de biocidenverordening (verordening (EU) nr. 528/2012, afgekort BPR).

 

De BPR legt voor het hele EU-grondgebied strenge eisen op voor biociden, gaande van de samenstelling over de etikettering tot de promotie. Biociden produceren en verkopen in overeenstemming met de BPR is niet eenvoudig, maar de BPR biedt ook opportuniteiten voor wie de werking goed kent.

Deze EU-wetgeving wordt gradueel uitgerold en steeds meer producten komen in haar scope. Voor fabrikanten en verdelers van biociden is het van groot belang goed voorbereid te zijn op het moment dat hun producten volledig onder de BPR-regels vallen. Voor vele producten betekent dit immers alles behalve ‘business as usual’.

Waarom deze opleiding?

In deze opleiding zal u:

  • inzicht verwerven in de productgroep biociden: definities, onderverdeling, borderlines met andere productgroepen

  • inzicht verwerven in de scope en reikwijdte van de BPR en de voornaamste aanvraagprocedures

  • inzicht verwerven in de datavereisten voor een product-dossier, de beoordeling ervan en de voornaamste knelpunten

  • inzicht verwerven in de impact van de BPR-vereisten op het productontwikkelings- en marketingproces

Aan de hand van een case study leert u hoe een nieuw product op de markt te brengen conform de BPR. 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Deze opleiding komt ook  in aanmerking voor de bijscholing van de preventieadviseur, op vraag kan u een attest van bijscholing ontvangen.

Voor wie

Deze opleiding is uitermate interessant voor werknemers die betrokken zijn bij het aanvragen en opvolgen van toelatingen voor biociden zoals daar zijn: medewerkers van de R&D en regulatory affairs afdelingen maar we denken ook aan productontwikkelaars, marketeers, bedrijfsleiders, inkopers ….
 

Let wel: deze opleiding is een basisopleiding maar voorkennis van chemische basisbegrippen is toch aangeraden.

Biociden

Inhoud

Beide versies van de training behandelen hoofdzakelijk de biociden-verordening die uniform is voor heel Europa. De nationale verantwoordelijke agentschappen en hun manier van werken kunnen wel nog verschillend zijn binnen de voorziene kaders. Deze verschillen komen ook aan bod in de cursus en om dit optimaal te kunnen doen zijn er aparte versies voorzien voor Nederland en België (zie waar en wanneer)

 

 

Biociden progr 12

Na de opleiding

Na deze opleiding heeft u een basisoverzicht van de biocidenverordening.

Docenten

Stijn Van Hees
Stijn Van Hees

Stijn studeerde in 2002 af als master in de biologie aan de Universiteit van Antwerpen en als master in de milieuwetenschappen aan de Universiteit van Gent in 2004. Voordat hij overstapte naar ARCHE Consulting, leerde hij alles over de biocidenwetgeving en milieurisicobeoordeling tijdens zijn werk voor de Belgische bevoegde autoriteit van 2012 tot 2016. Hij is nauw betrokken geweest bij de nationale biocidenwetgeving en de toepassing van de biocidenverordening in België. Bij ARCHE Consulting zet Stijn al deze waardevolle ervaringen in bij biocidenprojectmanagement, effectiviteit en risicobeoordelingen.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 01 juni 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Focus op Nederlandse agentschappen en hun manier van werken

Wanneer: maandag 15 november 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Focus op Belgische agentschappen en hun manier van werken

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Voor wie meer inzicht wil  in hoofdgroep 1  van de BPR-wetgeving, meer bepaald de onstmettingsmiddelen.

Vervolgopleiding binnen het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

BPR Biocidenverordening : Hoofdgroep 1 - Ontsmettingsmiddelen

Nieuw
Meer info en inschrijvingen