CO2-prestatieladder

Verminder uw CO2-uitstoot
Eerst volgende opleiding: maandag 19 april 2021
Online
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2-kosten, in de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De ladder is een CO2-instrument bij aanbestedingen. Bedrijven kunnen zich laten certificeren voor de CO2-prestatieladder.

 

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld in Nederland in 2009 en ondertussen goed ingeburgerd. Ook in België wordt de CO2-prestatieladder gebaseerd op het Nederlandse model ingevoerd. Van 2019 tot 2022 loopt er in België een testfase met 20-tal pilootprojecten, om de CO2-ladder ook te implementeren in de overheidsopdrachten.

Bij structurele implementatie in België kunnen de bedrijven die  hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om overheidsopdrachten binnen te halen.

Bijkomende voordelen bij implementatie van de CO2-ladder : 

 • Duurzaam en maatschappelijk imago
 • Besparen van energie leidt tot lagere kosten
 • Meer bewustwording in de organisatie

 

Waarom deze opleiding?

Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutraal continent zijn. In de evolutie naar een koolstofarme economie zal de CO2-prestatieladder een belangrijk instrument zijn.

Met deze opleiding wil Amelior bedrijven op een praktische manier helpen bij een duurzamere bedrijfsvoering door de kennis en ervaring met de CO2-prestatieladder te delen.

Met een uitgebreide en boeiende praktijkgetuigenis.

Voor wie

De opleiding richt zich tot duurzaamheidsverantwoordelijken, milieucoördinatoren en energiemanagers met interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CO2ladder

Inhoud

Tijdens de opleiding worden de principes van de CO2-prestatieladder uitgelegd en komt u te weten wat de voorwaarden zijn voor de verschillende niveaus van certificatie op de ladder. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Algemene principes van de CO2-prestatieladder
 • Vereisten van de CO2-prestatieladder
  • Vastleggen van de scope
  • Opstellen van een CO2-emissie-inventaris
  • Algemene eisen in verband met continue verbetering
  • Inhoud van een projectdossier
  • Specifieke eisen per invalshoek en per niveau
  • Certificatie
 • Planning voor de implementatie in België

 

Na de theoretische uiteenzetting volgt een boeiende praktijkgetuigenis door de Willemen Groep:

Al van in de offertefase neemt Willemen CO2-uitstoot mee bij de keuze van de voorgestelde oplossingen. Tijdens de implementatiefase worden de verschillende aspecten op projectniveau verder uitgewerkt. In de uiteenzetting wordt ook ingegaan op de interne communicatie, ketenanalyses, transparantie en externe communicatie

Doorheen het jaar rapporteert en communiceert Willemen op geregelde tijdstippen de emissieberekeningen, de voorgestelde maatregelen en reducties alsook de participaties (duurzaamheidsrapport). Daardoor heeft de organisatie te allen tijde inzicht in de effectieve CO2-uitstoot en de uitgevoerde maatregelen. De organisatie kan deze data benutten voor een onderbouwd stakeholdermanagement of een gerichte communicatiestrategie.

Na de opleiding

Na de opleiding bent u op de hoogte van de principes en voordelen van de CO2-prestatieladder en kan u oordelen of de CO2-prestatieladder iets voor uw bedrijf is.

Docenten

Dirk Van Den Broecke
Dirk Van Den Broecke

Dirk is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde. Tijdens zijn professionele carrière was hij o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.

LinkedIn profiel bekijken
Franky Vandenberghe
Franky Van den Berghe

Franky studeerde in 1993 af Master in de chemie. Nadien specialiseerde hij zich in de domeinen veiligheid en milieu als preventieadviseur niveau 1, veiligheidscoördinator niveau A en milieucoördinator niveau A.
Sinds 2013 werkt Franky als HSE Manager bij de Willemen Groep en stond hij onder andere in voor de implementatie de VCA-P, ISO 14001 en de CO2prestatieladder niv 3 bij Franki Construct, een bedrijf dat gespecialiseerd is in burgerlijke bouwkunde. In 2017 heeft hij Franki Construct als eerste Belgische bedrijf naar niv 4 van de ladder gebracht waarbij CO2 bewust handelen en alsook samenwerken met de keten centraal staat om ook daar kansen voor reductie te identificeren.
Later in 2019 is hij gestart om ook andere bedrijven uit de groep te begeleiden naar de niv 3 van de CO2 -ladder.

 

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 400 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 340 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 300 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: maandag 19 april 2021
Gaat door van 09:00 tot 12:45
Wanneer: dinsdag 26 oktober 2021
Gaat door van 09:00 tot 10:45

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.