Interne auditor ISO 50001

Eerst volgende opleiding: 2 sessies vanaf woensdag 09 juni 2021
Zwijnaarde
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

ISO 50001:2018 voor energiemanagementsystemen is een feit. Deze norm biedt richtlijnen voor organisaties, van klein tot groot en actief in om het even welke sector, die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren. Daarnaast kunnen gebruikers zich onderscheiden van (internationale) concurrenten door het invoeren van dit erkend energiemanagementsysteem waarmee systematisch gewerkt kan worden aan energiebesparing en broeikasgasreductie en dus ook aan kostenbesparing. De 2018-versie van de norm laat verder een makkelijke integratie toe tussen de verschillende ISO-normen dankzij de nieuwe High Level Structure.

Het beste instrument om dit energiemanagementsysteem continu te evalueren en te verbeteren, is de interne energieaudit. Een dergelijke audit goed uitvoeren vereist uiteraard de nodige kennis en vaardigheden van de interne energieauditor. Zowel organisatorische/procesgerichte als wat meer technische aspecten kunnen aan bod komen bij een dergelijke audit. Een goed uitgevoerde interne energieaudit kan niet alleen zorgen voor een optimaal werkend energiemanagementsysteem, maar is ook een stimulansvoor medewerkers om gemotiveerd te blijven werken aan de energieprestaties van de organisatie.

Waarom deze opleiding?

Deze workshop is ontworpen voor iedereen die op korte tijd wil leren hoe u op professionele wijze interne energieaudits (conform ISO 50001:2018) kan uitvoeren volgens de regels van de kunst.

Deze opleiding vereist bij voorkeur een basiskennis van de norm ISO 50001. Indien u nog niet over deze basiskennis beschikt, kunnen we de opleiding Energiemanagement volgens ISO 50001:2018 warm aanbevelen.

De opleiding tot energie auditor is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator.

Voor wie

Deze workshop is ontworpen voor iedereen die op korte tijd wil leren hoe hij/zij op professionele wijze interne energieaudits kan uitvoeren volgens de regels van de kunst. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot mensen die zelf de audits zullen uitvoeren of mensen die verantwoordelijk zijn voor het intern auditgebeuren. Ook mensen die betrokken zijn bij het implementatietraject van ISO 50001 kunnen heel wat opsteken bij deze training.

Deze opleiding vereist bij voorkeur een basiskennis van de norm ISO 50001. Indien u nog niet over deze basiskennis omtrent de ISO 50001 beschikt, kunnen we de opleiding 'Energiemanagement volgens ISO 50001' warm aanbevelen.

Inhoud

DAG 1: Het begrip energieaudit en kernelementen van de ISO 50001

 • Situering van de interne energieaudit
 • De logica van een energiemanagementsysteem
 • Bondige bespreking van de eisen van ISO 50001 vanuit het standpunt van de energieauditor

DAG 1: Het auditproces en auditvaardigheden

 • Bespreking van het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits
 • Oefeningen op auditvragen en het inschatten van non-conformiteiten vanuit de norm ISO 50001
 • De auditvaardigheden via een groepsopdracht

DAG 2: Technische basiskennis

 • Bondige bespreking van enkele basisbegrippen betreffende energie en de verschillende mogelijke besparingsaspecten binnen gebouwen en industrie

DAG 2: Rollenspel

 • Toepassen van het aangeleerde in een volledig uitgewerkt rollenspel

Na de opleiding

Met deze workshop bereiden we u optimaal voor op het uitvoeren van interne energieaudits. De training is een goede starterskit om nadien zelf aan de slag te gaan in uw eigen organisatie en u steeds verder te bekwamen in het uitvoeren van interne energieaudits. Na het volgen van deze workshop:

 • beschikt u over de nodige normkennis betreffende ISO 50001 vanuit het standpunt van de interne energieauditor

 • beschikt u over kennis van de methodiek en aandachtspunten van de verschillende fasen van het interne auditproces (voorbereiding, uitvoering en rapportering)

 • heeft u een zicht op de vereiste auditvaardigheden (do's en don'ts)

 • beschikt u over de minimale technische basiskennis op het vlak van energiebegrippen en energiebesparing

 • heeft u dit alles in de praktijk kunnen toepassen in een uitgewerkte simulatie

Docenten

Dirk Van Den Broecke
Dirk Van Den Broecke

Dirk is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde. Tijdens zijn professionele carrière was hij o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1290 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1095 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 970 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 2 sessies vanaf woensdag 09 juni 2021 Bekijk alle data
 • woensdag 09 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • woensdag 16 juni 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.