Lean Design Game

Learning by doing
Eerst volgende opleiding: dinsdag 27 april 2021
Gent
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Door lean management toe te passen in productie, worden doorlooptijden en omsteltijden verkort, bewegingen en transporten beperkt, voorraden geminimaliseerd en fouten voorkomen. In productontwerp echter, heeft lean management een nog veel grotere impact: een lean product design voorkomt immers het gebruik van onderdelen met lange levertijd, machines met lange omsteltijd, dure materialen, schaarse productiemiddelen en moelijke bewerkingen. Een lean design houdt rekening met het product, het productieproces en het gebruik van het product gedurende de ganse levenscyclus, van grondstof tot de verwijdering op het einde van de levensduur. Een goed ontwerp maximaliseert de waarde van het product en minimaliseert de Total Cost of Ownership over de ganse levensduur.

Waarom deze opleiding?

In dit lean design game wordt de lean filosofie toegepast op het ontwerpproces van nieuwe producten volgens klantenwens met als bedoeling:

 • meer innovatieve oplossingen te creëren
 • beter aan klantenwensen te voldoen
 • herontwerp te vermijden
 • de ontwerpdoorlooptijd te verkorten
 • ontwerpkosten te reduceren
 • productiedoorlooptijd te verkorten
 • productiekosten te reduceren

Daarvoor worden de volgende concepten gebruikt:

 • het creëren van beproefde herbruikbare kennis om tijd te sparen en de kwaliteit te verhogen

 • set-based concurrent engineering waarin ontwerpen parallel uitgewerkt worden om in een later stadium meer gefundeerde design-keuzes te kunnen nemen

 • cross-functionele autonome teams om het aantal hand-overs te beperken en de communicatie te vereenvoudigen

 • visual management om de voortgang te bewaken

 • een chief designer, verantwoordelijk voor engineering, esthetiek, time-to-market en het commercieel succes van het product

Inhoud

Spelverloop

In dit lean design game ontwerpen de deelnemers eenvoudige vrachtwagentjes met gekoeld laadruim volledig volgens de wens van 5 klanten. Telkens na 9 minuten moet het ontwerp klaar zijn. In de eerste spelronde zijn alle ontwerpen te laat klaar, bevatten ze veel fouten en leveren ze niet het goedkoopste ontwerp op dat aan alle klantenwensen voldoet. De deelnemers moeten elkaar veel informatie vragen en moeten vaak lang wachten op een antwoord.

Na deze spelronde vergelijken de deelnemers 9 klantenorders en ze komen onder begeleiding tot de conclusie dat die tot 3 verschillende marktsegmenten behoren. Voor elk marktsegment ontwerpen ze dan een platform dat als basis dient voor elk model uit dat segment. Met een vereenvoudigde versie van QFD (Quality Function Deployment) bepalen ze welke functionaliteiten en onderdelen tot een platform behoren.

Aanvankelijk wordt voor elk klantenorder de meest geschikte koeler geselecteerd uit catalogi van 3 verschillende leveranciers. Door de koelers af te stemmen op de marktsegmenten en toepassingsgebieden, komen de deelnemers tot het besluit dat aan alle klantenwensen kan voldaan worden met slechts 5 koelers. Door deze vorm van standaardisatie kan de ontwerper snel de juiste koeler selecteren en kan het bedrijf later de 5 soorten koelers in voorraad houden om de levertijd van de vrachtwagen te beperken.

Meestal kunnen de koelers zowel voor de container als op de container gemonteerd worden. In de 1ste spelronde bepaalt de ontwerper hoe de koeler gemonteerd wordt.

Aangezien die keuze invloed heeft op het ontwerp van de spoiler en de container, is het verstandig om beide alternatieven parallel te ontwerpen tot men kan uitrekenen welk alternatief het goedkoopst is. Dat is een aspect van Set-based Concurrent Engineering.

Omdat er veel tijd verloren gaat met het vragen van informatie aan collega-ontwerpers en vooral aan het wachten op een antwoord, brengen de deelnemers de informatiestromen in kaart. Door de introductie van platformen en de introductie van 'information-push' wordt het mailverkeer uiteindelijk beperkt tot een minimum.

Gedurende gans het spel toont een opvolgdocument de deelnemers de status van alle ontwerporders op dat moment.

Docenten

Ignace Martens
Ignace Martens

Ignace is docent Bedrijfsbeleid en Productiemanagement en Coördinator Lean Learning Academy aan de KU Leuven | Technologiecampus Gent.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 790 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 670 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 595 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 27 april 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.