Lean Six Sigma Black Belt

Topopleiding met keiharde garantie, inclusief certificatie
Deze opleiding staat even niet meer ingepland of is volzet. Laat uw e-mailadres na en we houden u op de hoogte van nieuwe data.

Waarom dit thema?

Lean Six Sigma is een methode waarmee de vrijgemaakte Lean Six Sigma Black Belt in de organisatie zeer hoge kostenbesparingen kan realiseren. Een prachtig instrument voor het management, dat immers primair verantwoordelijk is voor kosten en opbrengsten binnen de organisatie.

Eén ding is echter essentieel: het ‘commitment' van elke medewerker. Het slagen of falen hangt immers in belangrijke mate af van hun inzet. Lean Six Sigma eist dan ook een gemotiveerde werkomgeving, een duidelijke communicatiestructuur en een grote betrokkenheid tot op het allerhoogste niveau. Dit betekent dat iedereen binnen het bedrijf de Lean Six Sigma denkwijze moet kennen en toepassen. Niet alleen (statistische) methoden en technieken spelen een rol, maar ook projectmanagement, sociale vaardigheden en het opzetten van een volledige Lean Six Sigma infrastructuur.

Typerend voor de  Lean Six Sigma-methode is de klantgerichte aanpak: voor de eisen en specificaties zijn de wensen van de klant uiteindelijk van doorslaggevend belang.

Waarom deze opleiding?

Gedurende dit zeer praktisch opleidingstraject wordt gewerkt volgens het DMAIC-stappenplan. Dit wordt aangevuld met een intensieve en globale kennismaking van alle kwaliteitsmethodes en -tools in een Lean Six Sigma omgeving.

Vervolgens wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de voorwaarde scheppende elementen van Lean Six Sigma binnen een organisatie.

De opleiding wordt uitgevoerd in 4 sessies van 3 of 4 dagen met tussenliggende periodes van ongeveer 6 weken. Het uitvoeren van een Black Belt-project tijdens de opleiding is verplicht en moet tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50.000 tot €100.000 (naargelang de grootte en de aard van uw organisatie). Besparingen boven de €500.000 zijn overigens geen uitzondering.

Informatie van hoog niveau

Deze opleiding Lean Six Sigma Black Belt wordt georganiseerd door Amelior met een duidelijk praktijkgericht accent. Omwille van het internationale karakter van de deelnemers, wordt de opleiding in het Engels gedoceerd. Ook het cursusmateriaal is in het Engels. 

Een zeer intensieve cursus

De toelatingsvoorwaarden zijn zo opgesteld om een groep te creëren waaraan gedurende de volledige opleiding op intensieve wijze les wordt gegeven. Op die manier krijgt u heel veel informatie op korte tijd. Voorkennis is niet echt nodig. We gaan wel uit van een academisch denkniveau of Hoger Onderwijs (bachelor/master) of gelijkwaardig.

Met respect voor uw tijd

Hoogstwaarschijnlijk heeft u weinig tijd. Eén van de meest essentiële vertrekpunten bij het ontwerpen van dit gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt programma: u in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk relevante en praktisch bruikbare informatie te geven. We hebben daarom vier blokken van 3 of 4 dagen voorzien, van maandagmorgen tot donderdagavond, telkens van 09u00 tot 18u00, zodat u telkens op vrijdag nog aanwezig kunt zijn op uw organisatie.

U creëert een competitief voordeel voor uw bedrijf

Uw bedrijf haalt tegenover de concurrentie een belangrijk competitief voordeel door de Lean Six Sigma-methodiek in uw organisatie toe te passen.

U krijgt talrijke opportuniteiten om ervaring uit te wisselen

De interactiviteit neemt gedurende dit residentieel seminarie een centrale plaats in. Zowel tijdens het uitdiepen van het Black Belt-programma, als tijdens de informele momenten.

U ontvangt een uniek naslagwerk en handboek

Afbeelding verwijderd.De opleiding wordt gedoceerd in het Engels of in het Nederlands,  naargelang de samenstelling van de groep. De volledige leerstof van de Lean Six Sigma Black Belt-opleiding is gebundeld in een uitgebreide Engelstalige syllabus. Daarnaast ontvangt u ook gratis het handboek 'Lean Six Sigma en Minitab'.

Minitab

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Minitab software. De software kan gratis gedownload worden van het internet voor een periode van 30 dagen.

Certficatie ism met de KU Leuven

U krijgt het Certificaat KU Leuven Six Sigma Black Belt uitgereikt wanneer u het Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing van 50 k€ realiseert) en bovendien slaagt voor een facultatief examen dat uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden op Black Belt Niveau. Aan het certificatie-traject zijn geen extra kosten verbonden.

 

Voor wie

Dit opleidingstraject is speciaal bedoeld voor alle medewerkers die in hun functie te maken hebben met de analyse en interpretatie van procesgegevens (hetzij uit een industriële of een dienstenomgeving) met als doel de kwaliteit van producten en/of diensten verder te optimaliseren naar een excellent niveau.

sixsigmablackbelt

Inhoud

Gedurende dit Lean Six Sigma Black Belt programma maakt u intensief kennis met de verschillende process improvement methoden en technieken en leert u deze op de juiste manier, op de juiste plaats en op het juiste moment toe te passen in het Six Sigma DMAIC-stappenplan.
 

Intake: Een project wordt op voorhand via een intake-gesprek geselecteerd, alsmede het bijhorende proces en een projectleider. Tijdens deze intake wordt uw projectselectie kritisch geëvalueerd op kans op welslagen en op gebudgetteerde kostenbesparingen

Projectbegeleiding: Na elk opleidingsblok is er telkens een dag voorzien voor tussentijdse projectbegeleiding door de docenten. In totaliteit zijn er dan 4 projectbegeleidingsdagen om zo een gegarandeerd projectresultaat te bereiken.

PROGRAMMA

INLEIDING

 • Historiek en basisprincipes van 6-sigma
 • Historiek en basisprincipes van
 • Het DMAIC-stappenplan
 • De 6-sigma organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • De criteria van een goed 6-sigma project ?
 • Projectselectie en Y=f(X) cascade

DEFINE-fase

 • Het definiëren van een probleem
 • Analyse van de betrokkenen
 • Opmaak van een SIPOC - processchema
 • Identificatie van de klant en zijn verwachtingen
 • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
 • Bepalen van de project scope
 • Vastleggen van een Project charter

MEASURE-fase

 • Externe CTQ versus interne CTQ
 • Het bepalen van de mogelijke invloedsfactoren
 • Introductie Minitab
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Variabele en attributieve data
 • Het begrip variatie en spreiding
 • Data collectie en steekproeftheorie
 • Analyse van het meetsysteem (MSA)
  • Gage R&r voor continue data
  • Gage R&r voor destructieve metingen
  • Gage R&r voor attribuut data
 • Geschiktheid van het proces bepalen: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Procesanalyse
 • Zwembanendiagram
 • Value Stream Mapping
 • Grafische analysemethodes:
  • Pareto-diagram
  • Frequentiediagram: histogram en dotplot
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
 • Normaalverdelingen
  • Testen van normaalverdelingen
  • Oorzaken van niet-normaliteit
  • Transformeren van data
 • Hypothesetesten
  • T-test, gepaarde T-test
  • Varianties vergelijken (F, Bartlett, Levene test)
  • Variantieanalyse (ANOVA)
   • 1 factor (one way ANOVA)
   • meerdere factoren (GLM-General Linear Model)
  • Regressie analyse
   • Enkelvoudige lineaire regressie
   • Regressie met getransformeerde data
   • Meervoudige lineaire regressie
   • Niet-lineaire regressie
   • Regressie met discrete X’n
   • Logistische regressie
  • 2 proporties vergelijken
  • Chi kwadraat toets
  • Niet-parametrische testen
 • Design of Experiments (DOE)
  • Volledig factorële experimenten (Full Factorial)
  • Gefractoneerde experimenten
  • Blokken
  • Centerpunten
  • Power en replicaties
  • Sequentieel experimenteren
 • Root Cause Analysis (RCA)

IMPROVE-fase

 • Creativiteit in het genereren van alternatieve oplossingen
 • Rationele verbetermogelijkheden
  • Six Sigma Toolbox
  • Lean Toolbox
  • Processen herontwerpen (BPR)
 • Het selecteren van de beste oplossingen 
 • Inschatten van risico's
 • Implementatie plan

CONTROL-fase

 • Controlestrategie ontwikkelen
 • Gebruik van regelkaarten: SPC
  • Xbar-R en I-mR kaart
  • P, np, c en u kaarten
 • Ontwikkelen van een controleplan
 • Bijwerken van procedures, werkinstructies en trainingsplannen
 • Afsluiten van het project

Na de opleiding

Keiharde garantie

En… last but not least: Bespaar € 50 000 of geld terug!
 

Zoals reeds vermeld is het uitvoeren van een project tijdens de Lean Six Sigma Black Belt opleiding verplicht en kan het project tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50 000 tot zelfs boven de €500 000. Amelior biedt u dan ook de garantie en de nodige inhoudelijke ondersteuning opdat na afloop van de opleiding de realisatie van het Black Belt project zal leiden tot een jaarlijkse minimale besparing van €50 000.

Amelior staat garant dat, indien het beoogde meetbare resultaat van de kostenbesparing niet aan deze minimaal vooropgestelde doelstelling voldoet, het u in dat geval het verschil integraal terugbetaalt met een maximum gelijk aan het inschrijvingsgeld van de opleiding! De enige voorwaarde is dat de deelnemer gedurende de volledige duur van het Black Belt Programma getuigt van een gedreven inzet, full-time wordt ingezet voor de realisatie van het project en dat bovendien de nodige middelen in de organisatie worden vrijgemaakt of ter beschikking worden gesteld.

Docenten

Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Jan is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken
Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken
Johan Batsleer
Johan Batsleer

Als voormalig competentie-manager bij Picanol te Ieper zet Johan nu zijn expertise in voor onze klanten. Zijn specialisatie ligt vooral op het vlak van opleiden, begeleiden en coachen van verbeteringsteams en dit zowel op het vlak van Six Sigma, Lean als 20 Keys. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van het menselijk potentieel is één van zijn specialiteiten. Zo begeleidde hij reeds verscheidene bedrijven bij de invoering van een programma om meer betrokkenheid te krijgen bij de medewerkers.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 8550 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 8150 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 7800 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Hou mij op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Getuigschrift

Alle deelnemers die dit uniek seminarie succesvol afronden met het bijhorend project in eigen bedrijf, ontvangen na afloop een getuigschrift.

U krijgt het certificaat Lean Six Sigma Black Belt door de KU Leuven uitgereikt wanneer u een Lean Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing realiseert) en bovendien slaagt voor het examen  die uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Lean Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden.
De prijs voor de certificatie is inbegrepen in de  totale kostprijs van de opleiding.