Lean Six Sigma Orange Belt

Eerst volgende opleiding: 3 sessies vanaf dinsdag 04 mei 2021
Zwijnaarde
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Six Sigma werd in 1987 gelanceerd door Motorola, met als doel het kwaliteitsniveau in 1989 met factor 10 te verbeteren, in 1991 nogmaals met factor 10, om in 1992 de status Six Sigma te behalen.
Het succes van het programma is te danken aan de geïntegreerde en uniforme aanpak over de hele organisatie. De methodiek vond snel navolging bij een aantal Amerikaanse bedrijven zoals bij IBM, General Electric, Allied Signal, Eastman Kodak, etc.
Vanwege het grote financiële besparingseffect heeft de methodiek de laatste jaren haar entree in Europa en Vlaanderen ook niet gemist. Een bedrijf dat op een succesvolle manier Six Sigma wil implementeren heeft nood aan werknemers die begrijpen waar het bedrijf naar toe wil en wat er van hen wordt verwacht.

Waarom deze opleiding?

Deze Lean Six Sigma Orange Belt training is een echte basisopleiding die alle betrokkenen de beginselen van Six Sigma aanleert. Het hoe en waarom van Lean Six Sigma, de aanpak (DMAIC-methodiek) en een aantal eenvoudige tools en middelen worden uitgelegd en, indien relevant, ook al meteen toegepast op de eigen meegebrachte cases.
Door tussen de drie opleidingsdagen voldoende tijd te laten, krijgt de cursist dus de gelegenheid om een klein project uit zijn eigen omgeving te toetsen aan de aangeleerde methode. De opleiding moet de toekomstige Orange Belts in staat stellen om zelf kleine projecten aan te pakken volgens DMAIC-methodiek en desgewenst ondersteuning te verlenen aan de Lean Green en Lean Black Belts.

Enige voorkennis van Six Sigma is voor het volgen van deze opleiding niet vereist. Het is wel zinvol en interessant om, ten behoeve van de oefeningen tijdens de cursus, een eigen probleem mee te brengen.
Criteria voor dergelijk probleem:

 • Moet er een procesprobleem opgelost worden i.p.v. een oplossing te implementeren?
 • Omvat het project terugkerende gebeurtenissen?
 • Is de omvang van het project precies bepaald en niet te ruim gekozen?
 • Bestaan er metingen?
 • Kunnen metingen verzameld worden binnen een redelijke tijdsspanne?
 • Hebt u controle over het proces?
 • Verbetert het project de klantentevredenheid?
 • Is het belang van het project duidelijk voor de organisatie?

Als u op alle hierboven gestelde vragen 'ja' kunt antwoorden, dan is het project een uitstekende kandidaat voor een Lean Six Sigma project.

Onze Orange Belt opleiding is qua inhoud en leerdoelen gebaseerd op de in 2012 gelanceerde ISO13053-1 norm

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers, van operator tot engineer, die direct of indirect betrokken zijn bij Six Sigma-projecten of die zelf kleine projecten wensen te begeleiden. Ook groepsleiders en ondersteunende disciplines zoals in- en verkoop en logistiek hebben baat bij deze training.

orangebelt

Inhoud

 • Inleiding
  • Basisprincipes van 6-sigma
  • Het DMAIC-stappenplan
  • De 6-sigma organisatie
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Projectkeuze
  • Wat zijn de criteria van een goed 6-sigma project?
  • Oefening: project afbakening
 • DEFINE-fase
  • Het definiëren van een probleem
  • Identificatie van de klant, betrokken bij het probleem
  • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
  • Wat is een SIPOC?
  • Oefening: probleemdefinitie, process mapping
 • MEASURE-fase
  • Keuze van parameters
  • Het begrip spreiding Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): doel en principe
  • Variabele en attributieve data
  • Omgaan met steekproeven
  • Analyse van het meetsysteem: doel en principe
  • Geschiktheid van het proces: capabiliteit
  • Oefeningen: cause/effect diagram, datatypes, capabiliteitsberekening
 • ANALYSE-fase
  • Grafische analysemethodes: interpretatie en analyse
   • pareto-diagram
   • boxplot
   • histogram
   • lijngrafiek
   • spreidingsdiagram
   • bepalen van hoofdoorzaken
   • oefeningen: Grafische analyse
 • IMPROVE-fase
  • Zoeken naar oplossingen
  • Kosten-baten analyse: Doel en principe
  • Oefeningen: alternatieven genereren, alternatieven beoordelen
 • CONTROL-fase
  • Gebruik van regelkaarten: SPC: Doel en principe
  • Doel van een kwaliteitsplan
  • Opmaak van procedures en werkinstructies
  • Oefeningen: controlekaarten voor variabele en attribuut data

Docenten

Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1565 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1365 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1175 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 3 sessies vanaf dinsdag 04 mei 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 04 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 11 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 18 mei 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.