Meetsysteemanalyse (MSA)

Eerst volgende opleiding: dinsdag 02 maart 2021
Sint-Niklaas
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

U wordt geconfronteerd met steeds complexere productieprocessen, waaraan steeds hogere eisen worden gesteld. De sturing van die processen moet dan ook steeds nauwkeuriger gebeuren. Meten wordt dus steeds belangrijker. Trouwens, niet alleen uzelf, maar ook de klant wil duidelijkheid over uw manier van meten.

Zo zal het gebruik van controlekaarten zinloos zijn als de variatie van een meetopstelling niet wordt geanalyseerd. De meetvariatie zit in dat geval verborgen binnen andere procesvariabelen die de controlekaart van het proces uitmaken. Het is van belang om deze meetvariatie te vinden en te scheiden van de procesvariatie om beide beter te kunnen evalueren.

MSA is een analysemethode waarbij op systematische manier spreidingen van een meetmiddel of -methode zichtbaar gemaakt wordt. Zo krijgt een uitspraak over productkwaliteit of procescapability meer betekenis.

Kortom, met MSA worden meetsystemen en meetmiddelen op zo'n manier opgevolgd en geanalyseerd dat ze op statistische manier beheerst zijn.

Waarom deze opleiding?

Gedurende deze uitermate interessante workshop leert u ondermeer de verschillende bronnen van meetvariatie te bepalen om daarna de meetsystemen en meetmiddelen op zo'n manier op te volgen en te analyseren dat ze op statistische manier beheerst worden.

Measurement System Analysis impliceert:

 • een correcte inschatting van de systematische afwijking

 • uitvoering van een geschiktheidsstudie

 • interpretatie van de meetfoutevaluatie

 • concretiseren van een beheersingsprogramma

Voor wie

Kwaliteitsverantwoordelijken en kalibratiegemachtigden zullen zich door deze problematiek aangesproken voelen.
Hoewel MSA afkomstig is uit de auto-industrie, vormt de methodiek een uitermate interessant leerpunt voor alle soorten industrieën.

MSA

Inhoud

 • MSA: Wat? Waarom? Hoe?

     Elementen van een meetsysteem

     Voornaamste bronnen van meetvariatie

 • Kenmerken van een meetmiddel

     Werkelijke- en schijnbare resolutie

     Systematische afwijking

     Herhaalbaarheid

     Reproduceerbaarheid

     Lineariteit

     Stabiliteit

 • Methoden voor meetsysteemanalyse bij niet-destructieve metingen

     Studie van de systematische afwijking

     R&R studie - korte type

     R&R-studie - lange type

     ANOVA methode

 • Praktische meetrealiteit

     Meetvariatie versus tolerantie of processpreiding

     Beoordeling van meetsystemen

     Keuringskarakteristiek van een meetmiddel

 • MSA voor destructieve metingen

     Werkwijze

     Praktijkvoorbeeld

 • MSA voor attributieve keuring

      Werkwijze

      Praktijkvoorbeeld

 • Workshop - praktische uitvoering

     Meetgegevens verzamelen en verwerken

     Evaluatie meetmiddel

     Vergelijkende studie van meetmiddelen

     Praktijkvoorbeelden

Na de opleiding

Gedurende deze uitermate interessante workshop leert u ondermeer de verschillende bronnen van meetvariatie te bepalen om daarna de meetsystemen en meetmiddelen op zo'n manier op te volgen en te analyseren dat ze op statistische manier beheerst worden.

Docenten

Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken
Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Jan is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 840 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 715 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 630 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 02 maart 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.