Risicomanagement voor laboratoria

Eerst volgende opleiding: dinsdag 02 februari 2021
-
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Risicomanagement is het belangrijkste nieuwe aspect in allerlei kwaliteitsborgingsnormen voor laboratoria zoals ISO 15189:2012, ISO/IEC 17025:2017 en ISO 9001:2015.  Meerdere laboratoria zijn ondertussen geaccrediteerd volgens de nieuwe ISO/IEC 17025-norm, maar tijdens audits blijkt toch dat dit omzetten naar de praktijk niet zo eenvoudig is. Zo zijn er laboratoria die dit nieuwe aspect veel te gedetailleerd opzetten en anderen die risicomanagement herleiden tot een eenmalig en zeer beknopt papieren lijstje dat geen enkele toegevoegde waarde creëert voor het laboratorium. Nochtans is het doel van een goed risicomanagement juist de continuïteit van het laboratorium te verzekeren door het nemen van voldoende maatregelen om het bereiken van objectieven te garanderen, het creëren van allerlei kansen om de werking van het laboratorium te verhogen en het nemen van voldoende preventieve maatregelen om calamiteiten te vermijden.

Waarom deze opleiding?

Deze eendaagse training bestaat enerzijds uit een theoretisch deel gebaseerd op de principes, het raamwerk en de vereiste processen zoals beschreven in ISO 31000:2018 en enkele tips en handige tools die hiervoor nodig zijn op vlak van risico-identificatie, -analyse, - evaluatie en -behandeling. Hierbij vertrekken we vanuit een interne en externe contextanalyse gevolgd door een SWOT-analyse. Anderzijds zullen ook verschillende praktische voorbeelden en oefeningen (MS Excel gebaseerd) voor aspecten zoals risico’s m.b.t. onafhankelijkheid, managementprocessen en analytische werkprocessen aangehaald worden. De impact van een goede risicoanalyse op processen zoals beheer van uitrusting, correctieve acties, interne audits, … wordt ook besproken.

Deze cursus kan zowel toegepast worden in test-, kalibratie-, medische en industriële laboratoria conform ISO/IEC 17025, ISO 15189 en ISO 9001.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Laboratoriummanagers
 • Kwaliteitsverantwoordelijken
 • Technisch verantwoordelijken en hoofdlaboranten

Voorkennis

Een specifieke voorkennis is niet nodig, alleen een basiskennis MS Excel.

Inhoud

Volgende items komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Inleiding en belangrijke definities i.v.m. risico's en kansen (gebaseerd op ISO 73)

 • De principes, het raamwerk en de vereiste processen van een goed risicomanagement (gebaseerd op ISO 31000)

 • Het uitvoeren van een goede interne en externe context-, alsook SWOT-analyse

 • Risico-identificatie, classificatie, oorzaak- en impactanalyse in de laboratoriumorganisatie

 • Risicoanalyse en - evaluatie (incl. de risicomatrix)

 • Beheersmaatregelen in de laboratoriumorganisatie

 • De iteratieve PDCA-cyclus in risicomanagement

 • Monitoring en follow-up van het risicoregister

 • Vereiste tools voor risicomanagement in de laboratoriumorganisatie

 • De BowTiemethode als risicoanalysemethode

Docenten

Peter Vermaercke
Peter Vermaercke

Peter is IMS-manager bij het SCK.CEN te Mol. Hij is sinds 28 jaar gekwalificeerd ISO/IEC 17025 auditor en trainer van de externe accreditatieauditoren. Deze kennis en ervaring maken hem tot een zeer geschikte docent voor deze opleiding.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 790 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 670 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 595 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 02 februari 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.