Risico's en onzekerheden in projecten

Vertaal de goede praktijk naar uw eigen project en/of organisatie

Waarom dit thema?

Onzekerheid is een kenmerk van alle projecten.

Bij veel projecten is er nood aan informatie om beslissingsprocessen te ondersteunen, is er nood aan een manier om het draagvlak van het project te creëren, om het vertrouwen van de opdrachtgever, gebruikers en andere belanghebbende te verhogen enzoverder. 

Effectief risicomanagement zal u helpen om:

 • de kans op het realiseren van uw projectdoelstellingen te verhogen;
 • proactieve informatie te voorzien ter ondersteuning van het beslissingsproces;
 • het vertrouwen van de opdrachtgever, gebruikers en andere belanghebbende te verhogen;
 • een groter draagvlak te creëren.

Waarom deze opleiding?

Om inzicht te verwerven in risicomanagement in projecten en verbanden met ERM/interne controle steunend op goede praktijken. Deze training is het begin van het bepalen van een onderbouwde aanpak van risicomanagement in projecten. 

Om de transfer van de opleiding naar de praktijk te ondersteunen, werkt u tijdens deze bedrijfsinterne training aan uw eigen project.

Voor wie

Voor iedereen die onzekerheden in projecten beter wil beheersen om zo de succeskansen van het project te verhogen. 

Hierbij denken wij aan:

 • gevorderde projectleiders en - managers;
 • ervaren medewerkers die de projectmanager ondersteunen m.b.t. het managen van de projectrisico's;
 • verantwoordelijken en ervaren medewerkers van een projectmanagement office die de risicomanagementprocessen in de projecten moeten bewaken en die moeten rapporteren over de (geaggregeerde) projectrisico's naar het bedrijfsmanagement;
 • medewerkers uit risicomanagement, interne controle, (project, programma, portfolio) borging;
 • leden uit een (project, programma, portfolio) stuurgroep;
 • het management;
 • ...

Inhoud

Risico's en onzekerheden in projecten - programma

Na de opleiding

 • Kent en begrijpt u de principes en basisbegrippen rond risico's in projecten.
 • Kent en begrijpt u de voordelen van goed risicomanagement.
 • Kent u goede risicomanagementpraktijken in projecten en kan u projectrisico's inschatten. 
 • Heeft u een goed inzicht in de typische projectrisico's.
 • Past u de belangrijkste technieken op het vlak van risico's toe in uw projecten. 
 • Kent u het risicomanagement proces. 
 • Heeft u goed inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden in het kader van risicomanagement in projecten. 
 • Haalt u betere projectresultaten door het implementeren van goede praktijken op het vlak van het managen van onzekerheden en risico's in projecten.

Docenten

Francis Manas
ir. Francis Mañas

Ik ben van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde ik nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior ben ik heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde ik oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

Meer informatie

Business cases - projectselectie en verantwoording

Meer info en inschrijvingen

PRINCE2® Foundation - 6de editie

Meer info en inschrijvingen

Certified ISO 31000 Risk Management Foundation

Meer info en inschrijvingen