Total Productive Maintenance (TPM)

Eerst volgende opleiding: maandag 11 oktober 2021
Sint-Niklaas
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Total Productive Maintenance leidt tot:

 • betere kwaliteit

 • hogere productiviteit

 • een verbetering van de bedrijfs- of afdelingsprestaties

 • lagere kosten

 • weinig of geen machine-uitval

Total Productive Maintenance (TPM) is méér dan enkel maar een systeem voor onderhoud (maintenance).

TPM is uitgegroeid tot een volledig beleidssysteem dat aandacht heeft voor elke schakel van het productieproces en dat elk van die schakels wil optimaliseren (hoge kwaliteit, lage kosten, weinig of geen machine-uitval, etc.).

Total Productive Manufacturing, Total Productive Management, Total Plant Management, ... zijn veelgehoorde varianten die aanduiden dat TPM veel ruimer te interpreteren is. Total wijst ook op de betrokkenheid van iedere individuele medewerker, niet enkel van de onderhoudsmensen.

TPM heeft als hoofddoel hogere productiviteit na te streven. Aangezien onderhoud daar een belangrijke rol in speelt, moet men de zoektocht naar productievere werkmethoden en automatisatie van het werk aanvullen met meer doelgericht onderhoud.

In TPM staat de machine centraal en vormt deze een gezamenlijk aandachtspunt voor zowel de productie als de technische dienst, waarbij wordt gedacht in termen van levensduurkosten.

Waarom deze opleiding?

Tijdens deze workshop krijgt u ondermeer antwoord op vragen als:

 • Is TPM een luchtkasteel of een bruikbare filosofie?

 • Hoe introduceert u TPM in de praktijk?

 • Is TPM reeds verouderd ... En wat volgt er dan?

 • Welke is de organisatiestructuur binnen TPM?

 • Praktijkvoorbeelden en opdrachtbesprekingen

Voor wie

Deze workshop richt zich tot alle managers en leidinggevenden die in de dagelijkse praktijk omgaan met technische diensten, onderhoudsdiensten, productieafdelingen, ... en TPM als een uitdaging zien om hun bedrijfs- of afdelingsprestaties te verbeteren.

Managers die direct of indirect te maken hebben met onderhoud en productie zullen de diverse aspecten die aan de orde komen naar waarde weten te schatten: planning, effectief onderhoud, predicatief onderhoud, kwaliteit, productiviteit.

Inhoud

 • De productie- en onderhoudsfunctie
  • Onderhoud: van noodzakelijk kwaad naar bijdrager in de winst
  • Relatie onderhoud en productie
  • Integratie van ontwerp, onderhoud en productie
 • Wat is TPM?
  • Historiek
  • Waarom TPM?
  • Verband TPM en IKZ
  • Evolutie
  • Structuur TPM en zijn faseringen
 • Verschillende vormen van onderhoud
  • Autonoom onderhoud
  • Planmatig onderhoud
  • Kwaliteitsonderhoud
  • Early Equipment Management
 • Verbeteren door TPM
  • Implementatie methodieken
  • Bespreking bedrijfsvoorbeelden

Docenten

Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 765 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 650 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 575 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: maandag 11 oktober 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.